MUDr. Róbert Rapčan, FIPP, získal prestižní jmenování FIPP Examiner mezinárodní organizace World Institute of Pain

MUDr. Róbert Rapčan, FIPP, Medical Director EuroPainClinics, byl koncem května na mezinárodním kongresu World Institute of Pain (WIP) v New Yorku jmenován do prestižní pozice examinátora pro mezinárodní zkoušky FIPP v oblasti intervenční léčby bolesti. Je zároveň doposud prvním držitelem certifikace FIPP (Fellow of Interventional Pain Practice) v Slovenské a České republice.

World Institute of Pain je mezinárodní organizace, která komplexně zaštiťuje oblast intervenční léčby bolesti. Vyvíjí celosvětově aktivní činnost při předávání nejnovějších poznatků o intervenčních metodách a technikách do klinické praxe a zároveň soustavně udržuje a posiluje povědomí odborné i široké veřejnosti o možnostech této léčby.
Významný úspěch MUDr. Róberta Rapčana, FIPP, MBA, PhD. potvrzuje jeho špičkovou expertizu i absolutní profesionalitu a odbornost, které jsou pro znalostní platformu EuroPainClinics excelentní devizou, svědčící o kvalitě námi poskytované léčby, a rovněž jeho inovativní medicínský přístup k léčbě na mezinárodní úrovni.

MUDr. Rapčanovi jsme u této příležitosti položili několik otázek.

Blahopřejeme k Vašemu jmenování a na úvod se přímo nabízí otázka – co je podstatou pozice FIPP Examiner a jaké je její poslání ve všeobecném kontextu?

Podstata i poslání funkce examinátora mezinárodních zkoušek FIPP spočívá v tom, že je schopen naprosto objektivně porovnávat a hodnotit znalosti a dovednosti jiných intervenčních algeziologů. Jako examinátor tak má jedinečnou možnost vidět, jak globálně funguje intervenční algeziologie po celém světě a jak druzí pracují. Každý, kdo se rozhodne stát se examinátorem FIPP, nejprve prochází oficiální edukací, díky níž se naučí, jak hodnotit ostatní. Tím se zároveň naučí, jak hodnotit sám sebe. V první řadě však musí prokázat své vlastní profesionální schopnosti a kompetence.

Oficiální zkoušku FIPP Examiner jste absolvoval v květnu v New Yorku. Jak taková zkouška probíhá, je potřeba projít nějakou speciální přípravou?

Základní předpoklad k tomu, aby se člověk stal instruktorem, představuje úspěšně složená zkouška FIPP. K dalším důležitým předpokladům patří to, že člověk je již v pozici „pozorovatele“. Je třeba absolvovat řadu edukačních kurzů, kde se jednak musí naučit stoprocentně ovládat jednotlivé nuance intervenčních technik platných v mezinárodním měřítku tak, aby byl schopen je rutinně vykonávat kdekoliv ve světě, a jednak se naučí, jak přesně má hodnotit jednotlivé účastníky zkoušek podle platných a schválených mezinárodních kritérií. Musí dokonale ovládat oficiální doporučení, tzv. Guidelines. V New Yorku bylo potřeba projít celou „torturou“ formálních kurzů všech těchto výkonů a vyčkat na verdikt původních zkoušejících examinátorů, kteří rozhodují, zda člověk je či není k této funkci kompetentní. Součástí zkoušky je vlastní hodnocení práce dvaceti dalších uchazečů, jehož výsledky se následně porovnávají s hodnoceními a názory originálních examinátorů. Prakticky se musí shodovat; v opačném případě může být uchazeč až diskvalifikován. Musím říci, že všichni účastníci newyorské zkoušky byli výborně připraveni, což je samozřejmě základ, pokud má člověk ambici stát se examinátorem, a všichni uspěli.

Co bylo pro Vás vlastně impulzem k získání titulu FIPP?

Certifikaci FIPP jsem obdržel v roce 2013 na základě oficiální zkoušky, která proběhla v holandském Maastrichtu. Motivací k získání titulu byla moje několikaletá komunikace s profesorem Gaborem Raczem z Maďarska, jedním ze zakladatelů FIPP, který mne přesvědčil o tom, že ke kvalitnímu uplatnění ve svém oboru v kontextu centrální a východní Evropy je potřeba ukázat, že to, co dělám, dělám dobře. A jednou z nejlepších možností, jak své schopnosti prokázat, je seriózní certifikace FIPP. To bylo rozhodujícím důvodem, proč jsem se na FIPP zkoušku připravil a složil ji.

Znamená to, že s certifikací FIPP lze vykonávat činnost v oboru kdekoliv ve světě?

Zkouška FIPP hodnotí profesní kvalitu lékaře v technikách intervenční algeziologie. Jejím úspěšným složením dotyčný prokazuje, že má tuto kvalitu na excelentní úrovni. Tímto se prokáže profesní dovednost, která je uznávána prakticky po celém světě, od Evropy přes USA či Kanadu až po Austrálii. Samozřejmě pro klinickou praxi jsou potřeba další licence, ale tato certifikace je platná všude.

Prestižní certifikace je Vaším profesním úspěchem na „domácí půdě“, je to tak? Čeká Vás v blízké době uplatnění Vaší nové funkce?

V České a Slovenské republice jsem prozatím jediným držitelem FIPP certifikace a jediným FIPP examinátorem. Jako examinátor budu v nejbližší době přítomen u zkoušek FIPP v srpnu v Budapešti.

Jak velký je zájem mezi lékaři o získání certifikace FIPP? Z kterých oborů pocházejí a dá se z Vašeho pohledu zhodnotit i jejich připravenost v konkrétních zemích?

Samotnou zkoušku samozřejmě doprovází řada dalších faktorů, včetně nároků na psychickou odolnost a vyrovnanost, zvýšené potřeby času na přípravu, v neposlední řadě jsou to i finanční náklady. Zájem o zkoušku projevují lékaři z oborů např. ortopedické chirurgie, revmatologie, neurologie nebo fyziorehabilitace. Jádro uchazečů ale tvoří anesteziologové a neurochirurgové, a to z celé řady zemí, např. Egypta, kde je špičková intervenční algeziologie, arabských zemí, v Evropě je to Holandsko, Belgie, ale velmi dobře jsou připraveni lékaři např. z Polska či Ukrajiny.
Věřím, že prestižní certifikaci FIPP získají postupně i všichni naši lékaři v EuroPainClinics. Jsem o jejich schopnostech a znalostech přesvědčen a pomohu jim se na zkoušku dobře připravit.

Děkujeme za rozhovor a přejeme mnoho dalších profesních úspěchů.

Medailon: MUDr. Róbert Rapčan, FIPP, MBA, PhD.

O prestižním jmenování MUDr. Rapčana informovala řada slovenských a českých médií:
https://www.webnoviny.sk/ekonomika/clanok/1082411-prestizne-menovanie-mudr-roberta-rapcana-fipp/
https://www.24hod.sk/prestizne-menovanie-mudr-roberta-rapcana-fipp-cl447810.html
https://az-europe.eu/sk/262044-prestizne-menovanie-mudr-roberta-rapcana-fipp/n
https://inforaj.sk/prestizne-menovanie-mudr-roberta-rapcana-fipp/
https://ekonomickydennik.sk/prestizne-menovanie-mudr-roberta-rapcana-fipp/
https://www.protext.cz/zprava.php?id=25337


Máte zájem o vstupní vyšetření na našich pracovištích? Využijte pohodlný systém E-konzultace!

Bolest zad zasahuje do všech stránek života – s návštěvou odborníka je proto dobré neváhat! Pokud je příčina bolesti dostatečně brzy a správně diagnostikována, včasné zahájení léčby znamená jednoznačně efektivnější a trvalejší výsledek. Umožňuje rychlejší zotavení při prvních vážnějších projevech a může vést k oddálení případného návratu potíží v pozdějším období. Odešlete vyplněný formulář E-konzultace a my vás budeme v co nejkratším čase telefonicky kontaktovat nazpět.

Bezplatná E-konzultace