EuroPainClinics na kadaverovém workshopu v Budapešti

Mezinárodní kadaverový workshop zaměřený na pokročilé intervenční techniky využívané při léčbě bolestivých stavů páteře, kloubů a kloubních spojení a pánevní bolesti proběhne ve dnech 18. a 19. září 2021 v Anatomickém ústavu v Budapešti. Odbornou teoretickou i praktickou část zajišťují jako instruktoři specialisté EuroPainClinics. Dvoudenní program zahrnuje didaktickou část s řadou přednášek a kazuistik k tematickým problematikám […]

zobrazit článek ➔

MUDr. Róbert Rapčan povede workshop v Essenu

Mezinárodní anatomický workshop pořádaný společností MaxMoreSpine dne 11. září v německém Essenu proběhne pod vedením MUDr. Róberta Rapčana, PhD., MBA, FIPP, medicínského ředitele EuroPainClinics a hlavního evropského školitele MaxMore Spine System, a prof. Dr. Karlo Houra, evropského spinálního neurochirurga. Tématem workshopu je globální rozvoj v transforaminálních endoskopických technikách. Program zahrnuje sérii přednášek a praktický výcvik na kadaverových […]

zobrazit článek ➔

Video MUDr. Róberta Rapčana mezi TOP 3 portálu PainCast

Mezinárodní edukační portál PainCast pro odborníky oboru léčby bolesti z celého světa vyhlásil tři nejsledovanější vzdělávací videa svojí online platformy v uplynulém měsíci, mezi nimiž čestné místo zaujalo video MUDr. Róberta Rapčana, PhD., MBA, FIPP, medicínského ředitele EuroPainClinics. Videozáznam zachycuje provedení operačního výkonu transforaminální endoskopické diskektomie při výhřezu meziobratlových plotének v úrovni bederních obratlů L4/L5. Blahopřejeme!  Edukační […]

zobrazit článek ➔

MUDr. Róbert Rapčan představí kryotechniky v Emirátech

MUDr. Róbert Rapčan, PhD., MBA, FIPP, medicínský ředitel EuroPainClinics, představí jako lektor formou online vysílání praktické využití kryoablačních technik v intervenční léčbě bolesti páteře a kloubů na mezinárodním kadaverovém workshopu „Spinal Interventional Pain Management“, který proběhne ve dnech 28. a 29. května v Ajmanu ve Spojených arabských emirátech. Workshop je pořádán pod záštitou Gulf Medical University, která […]

zobrazit článek ➔

Odborný článek publikován v General Reanimatology

V oblasti odborného publikování je novým významným počinem specialistů EuroPainClinics odborný článek zveřejněný prestižním recenzovaným ruským časopisem General Reanimatology. V článku autoři sdílejí svoji úspěšnou klinickou zkušenost s léčbou relativně raritní periferní neuropatie – izolované neuropatie nervus peroneus superficialis (SPN). Tento typ bolestivého syndromu je spojován s mechanickým útlakem daného nervu na predisponovaných místech jeho anatomického průběhu. Článek „Elusive […]

zobrazit článek ➔

MUDr. Róbert Rapčan povede webinář o kryoablační denervaci

Série e-learningových webinářů pro odbornou veřejnost o kryoablační denervaci v léčbě bolesti kloubních struktur bude probíhat pod záštitou mezinárodní vzdělávací instituce Pain International School od 18. března. Webinář o využití metody u SI kloubu povede MUDr. Róbert Rapčan, PhD., MBA, FIPP, medicínský ředitel EuroPainClinics. Cílem webinářů je poskytnout specialistům oborů léčby bolesti komplexní znalosti o aplikaci […]

zobrazit článek ➔

Perkutánní implantace SCS systémů v Bratislavě

MUDr. Róbert Rapčan, Ph.D., MBA, FIPP, provedl implantaci dvou SCS systémů k léčbě výrazné chronické radikulární bolesti, která začala částečnou axiální bolestí po otevřené operaci páteře. Tento systém je součástí pilotní studie DTM se společností Medtronic. Implantaci dvou perkutánní elektrod uskutečnily v Nemocnici svatého Michala v Bratislavě MUDr. Róbert Rapčan a MUDr. Michal Krajčovič. Terapie […]

zobrazit článek ➔

Endoskopický webinář povede MUDr. Róbert Rapčan

Mezinárodní webinář intervenčních endoskopických technik na páteři včetně streamovaných záznamů z endoskopických operací proběhne dne 18. února pod vedením medicínského ředitele EuroPainClinics a evropského školitele MaxMoreSpine System MUDr. Róberta Rapčana, PhD., MBA, FIPP, jako hlavního prezentujícího a operatéra, a evropského neurochirurga se specializací na miniinvazivní spinální techniky prof. Dr. Karlo Houra.  Teoretickou část webináře zahájí svojí […]

zobrazit článek ➔

Perkutánní endoskopické techniky na www.zdravie.sk

Perkutánní (skrze kůži vedené) miniinvazivní a endoskopické techniky patří k nejpokročilejším v rámci progresivního oboru zabývajícího se léčbou bolesti, tzv. intervenční algeziologie. Tyto moderní metody umožňují efektivně řešit bolest a doprovodné neurologické symptomy u pacientů s výhřezem ploténky a/nebo s jinou epidurální patologií. Charakteristiku a klinické výhody perkutánních miniinvazivních a endoskopických výkonů při léčbě bolesti […]

zobrazit článek ➔

7 otázek… Pavel Slouka, atletický trenér

Sport je nedílnou součástí života mnohých z nás a ani v této době plné omezení a zákazů na něj nechceme zapomínat. Sportovní „ochutnávku“ vám rádi zprostředkováváme rozhovorem medicínského ředitele EuroPainClinics MUDr. Róberta Rapčana se zkušeným atletickým trenérem Pavlem Sloukou. Text ve slovenském jazyce a foto: převzato z webu epc.team V týchto náročných časoch, keď sú rúška povinné […]

zobrazit článek ➔