MUDr. Róbert Rapčan o inovaci v léčbě fazetového syndromu

Téma diagnostiky a léčby fazetových neboli meziobratlových kloubů s využitím neurointervenčních a endoskopických technik rozvinul medicínský ředitel MUDr. Róbert Rapčan, FIPP, MBA, PhD., v prosincovém vydání slovenského časopisu Moje zdravie. Představil zde zároveň inovativní přístup léčby za použití nového endoskopického systému německé firmy MaxMore J@blation, jehož mezinárodním školitelem je jmenován. Meziobratlové neboli fazetové klouby jsou malé párové […]

zobrazit článek ➔

Participujeme na edukaci specialistů v celosvětovém měřítku

Inovativní techniky perkutánní endoskopické chirurgie páteře představili na mezinárodním anatomickém workshopu v německém Essenu specialisté EuroPainClinics MUDr. Róbert Rapčan, FIPP, MBA, PhD., Dr. Krzysztof Łokas a MUDr. Ľubomír Poliak. Vzdělávacího semináře se zúčastnilo 56 spinálních chirurgů a 7 distributorů z celého světa. Oblast vysoce kvalitního vzdělávání patří k pilířům komplexní znalostní platformy EuroPainClinics. Medicínské poznatky a klinické zkušenosti […]

zobrazit článek ➔

Pomozme ulevit onkologicky nemocným pacientům od bolesti!

MUDr. Róbert Rapčan, FIPP, MBA, PhD, medicínský ředitel EuroPainClinics, vystoupil s přednáškou na téma využití inovativních intervenčních technik v léčbě rezistentní onkologické bolesti na 5. konferenci Slovenské společnosti paliativní medicíny, která proběhla 5. listopadu v Bratislavě. MUDr. Rapčan byl zároveň spolupředsedajícím algeziologického bloku odborného programu konference. Konference proběhla pod záštitou Slovenské společnosti paliativní medicíny a Institutu pro vzdělávání […]

zobrazit článek ➔

MUDr. Róbert Rapčan o bolesti zad pro Moje zdravie

Prestižní oblíbený slovenský měsíčník o zdraví a zdravém životním stylu Moje zdravie se v říjnovém vydání zaměřil na tématiku bolesti zad a při této příležitosti dostal prostor k odbornému vyjádření MUDr. Róbert Rapčan, FIPP, MBA, PhD., medicínský ředitel EuroPainClinics V obsáhlém redakčním rozhovoru hovoří o problematice četnosti výskytu bolesti zad v lidské populaci, dotýká se otázek prevence bolesti […]

zobrazit článek ➔

MUDr. Róbert Rapčan přednášel v arabském Ajmanu

MUDr. Róbert Rapčan, FIPP, MBA, PhD, medicínský ředitel EuroPainClinics, přijal počátkem října pozvání vzdělávací instituce Gulf Pain School v arabském Ajmanu k aktivní účasti jako přednášející na několikadenních kurzech intervenční léčby bolesti. Ve svých přednáškách se zabýval oblastí perkutánních endoskopických technik, dále se věnoval tématu blokády trigeminálního nervu a aplikaci kryoanalgetických technik v klinické praxi. Kurz uspořádáný formou […]

zobrazit článek ➔

Kadaverový workshop potvrdil zájem o intervenční techniky

Mezinárodní kadaverový workshop s účastí specialistů EuroPainClinics jako hlavních přednášejících a instruktorů proběhl ve dnech 18. a 19. září v Anatomickém ústavu v Budapešti. Unikátní edukační koncept workshopu zacílil na technické aspekty a pokročilé přístupy intervenčních technik při léčbě vertebrogenních syndromů a dalších anatomických struktur.  Vzdělávacího workshopu zastřešeného společnostmi Medtronic a MaxMore Spine jako hlavními organizátory […]

zobrazit článek ➔

Odborný seminář o kryoablaci proběhl v Banské Bystrici

Kryoablace je inovativní terapeutickou metodou léčby bolesti, která využívá účinků velmi nízké teploty pro dočasné přerušení senzorických funkcí v určitých strukturách nervového systému. Odborný seminář na toto téma vedl 9. září specialista EuroPainClinics MUDr. Peter Lenčéš pro Fakultní nemocnici s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica. Fakultní nemocnice v Banské Bystrici je jedním z prvních slovenských nemocničních zařízení, které nově disponuje kryochirurgickým zařízením […]

zobrazit článek ➔

EuroPainClinics na kadaverovém workshopu v Budapešti

Mezinárodní kadaverový workshop zaměřený na pokročilé intervenční techniky využívané při léčbě bolestivých stavů páteře, kloubů a kloubních spojení a pánevní bolesti proběhne ve dnech 18. a 19. září 2021 v Anatomickém ústavu v Budapešti. Odbornou teoretickou i praktickou část zajišťují jako instruktoři specialisté EuroPainClinics. Dvoudenní program zahrnuje didaktickou část s řadou přednášek a kazuistik k tematickým problematikám […]

zobrazit článek ➔

MUDr. Róbert Rapčan vedl workshop v Essenu

Mezinárodní anatomický workshop pořádaný společností MaxMoreSpine dne 11. září v německém Essenu proběhl pod vedením MUDr. Róberta Rapčana, FIPP, MBA, PhD., medicínského ředitele EuroPainClinics a hlavního evropského školitele MaxMore Spine System, a prof. Dr. Karlo Houry, evropského spinálního neurochirurga. Tématem workshopu byl globální rozvoj v transforaminálních endoskopických technikách. Program zahrnoval sérii přednášek a praktický výcvik na kadaverových […]

zobrazit článek ➔

Video MUDr. Róberta Rapčana mezi TOP 3 portálu PainCast

Mezinárodní edukační portál PainCast pro odborníky oboru léčby bolesti z celého světa vyhlásil tři nejsledovanější vzdělávací videa svojí online platformy v uplynulém měsíci, mezi nimiž čestné místo zaujalo video MUDr. Róberta Rapčana, PhD., MBA, FIPP, medicínského ředitele EuroPainClinics. Videozáznam zachycuje provedení operačního výkonu transforaminální endoskopické diskektomie při výhřezu meziobratlových plotének v úrovni bederních obratlů L4/L5. Blahopřejeme!  Edukační […]

zobrazit článek ➔