Pod registrovanou značkou EuroPainClinics® je zahrnuta síť vysoce specializovaných zdravotnických pracovišť poskytujících precizní intervenční diagnostiku a léčbu bolesti zad nejčastěji spojenou s bolestí dolních zad a dolní končetiny, zejména v důsledku výhřezu meziobratlové ploténky (kořenový syndrom).

Při léčbě bolesti zad využíváme široké spektrum miniinvazivních a endoskopických výkonů. Jedná se o unikátní perkutánní endoskopické výkony pod kontrolou rentgenu a videonavigace, které jsou spojeny s řadou významných klinických přínosů. Svým specifickým zaměřením jsme v současnosti jediným klinickým zařízením tohoto typu v České republice.

Kde nás najdete

 • Klinika miniinvazivní a endoskopické léčby zad EuroPainClinics Praha
 • Klinika miniinvazivní a endoskopické léčby zad EuroPainClinics Brno
 • Klinika miniinvazivní léčby zad EuroPainClinics Ostrava
 • Klinika miniinvazivní léčby zad EuroPainClinics Hradec Králové
 • Klinika miniinvazivní léčby zad EuroPainClinics Plzeň
 • Klinika miniinvazivní léčby zad EuroPainClinics Olomouc

Hlavním přínosem pracovišť je ucelený systém zdravotní péče poskytované na jednom místě – od ambulantního vyšetření, ošetření až po operační výkon, což šetří čas pacienta a urychluje léčebný proces. Pro každého pacienta navrhujeme přesný a konkrétní léčebný plán zahrnující detailní diagnostiku a sérii terapeutických výkonů včetně speciálních stabilizačních cvičení a režimových opatření po zákroku. Po celou dobu léčby s pomocí nejnovějších komunikačních technologií a aplikací kontinuálně sledujeme zdravotní stav pacienta.

Léčba je dostupná pacientům prostřednictvím úhrad z veřejného zdravotního pojištění. Aktuální přehled zdravotních pojišťoven pro jednotlivá pracoviště EuroPainClinics zde

Léčbu zajišťují specialisté na miniinvazivní a endoskopickou léčbu zad s mezinárodní lékařskou certifikací FIPP (Fellow of Interventional Pain Practice) udělovanou světovou organizací World Institut of Pain. Špičkovou odbornost a zkušenosti potvrzuje více než 6 000 úspěšně provedených endoskopických operací, které řadí pracoviště EuroPainClinics mezi přední lídry v této oblasti léčby v Evropské unii.

Komplexní přístup
Přidaná hodnota pro pacienta s bolestí zad – ucelená péče na jednom místě:

 • šetří čas a náklady spojené s opakovanými návštěvami a cestováním
 • bez rizika ztráty informací o zdravotním stavu z předchozích vyšetření
 • péče pro pacienty před i po operaci páteře
 • přesná, časově optimální a efektivní léčba
 • zkrácení doby léčby a rychlejší návrat ke každodenním činnostem
 • unikátní miniinvazivní a endoskopické zákroky maximálně šetrné k pacientovi
 • minimalizace možnosti návratu bolestivého stavu
 • zákroky nevyžadují hospitalizaci
 • rychlejší rekonvalescence
 • profesionální kvalita péče garantovaná experty s mezinárodní certifikací FIPP

 

„Naší filozofií je komplexnost nabídky při poskytnutí rychlé, maximálně šetrné a efektivní léčby. Ucelený a originální koncept zdravotní péče, který poskytujeme, je významným mezníkem nového přístupu k léčbě chronické bolesti zad. Přinášíme inovativní, vědecky ověřené metody a techniky reflektující aktuální světové trendy v léčbě kořenové bolesti zad a těší nás, že umožňujeme širokou dostupnost této unikátní léčby pacientům v České republice. Klinické standardy pro miniinvazivní a endoskopickou léčbu zad aplikované do praxe na našich pracovištích v systému řízené péče jsou garancí nejvyšší kvality poskytované léčby a péče o pacienty, které umožňují vést opět co nejvíce aktivní a plnohodnotný život. Vážíme si důvěry pacientů, kterou v nás vkládají a která je jedním z rozhodujících aspektů úspěšné léčby.”

MUDr. Miroslav Buriánek, MBA
předseda představenstva EPC Health Invest SE

Naše Mise

„Poskytovat profesionální a inovativní zdravotní péči v oblasti miniinvazivních a endoskopických výkonů v nejvyšší kvalitě. Naším cílem je dosažení úlevy od bolesti odborně a precizně, zároveň s prvotřídní péčí a službami všem, jimž bolest výrazně ovlivňuje kvalitu života.”

EuroPainClinics je značka reprezentující síť nezávislých klinických pracovišť specializujících se na miniinvazivní a endoskopickou léčbu zad a poskytování zdravotní péče podle příslušných právních předpisů země, v níž své služby poskytují. V současné době provozují svou činnost pod značkou EuroPainClinics klinická pracoviště v České a Slovenské republice, Švédsku a dále spolupracující klinická pracoviště v Anglii, Polsku a Chorvatsku.

Činnost pracovišť EuroPainClinics a společnosti EuroPainClinics, z. ú., zastřešuje společnost EPC Health Invest SE, která zabezpečuje odbornou, personální, technickou a komunikační podporu pro spolupracující klinická pracoviště.

Klíčovými hodnotami klinických pracovišť pod značkou EuroPainClinics jsou

 • inovace
 • profesionalita
 • odbornost
 • preciznost

Díky implementaci těchto hodnot do každodenní klinické praxe poskytujeme pacientům řízenou a strukturovanou zdravotní péči podle závazných klinických standardů, vycházejících z poznatků medicíny založené na důkazech (EBM, evidence based medicine), vlastních klinických studií a mezinárodních standardů SIS (Spine Intervention Society) a WIP (World Institut of Pain).

Díky svědomitému a uvážlivému používání nejlepších současných důkazů při rozhodování o zdravotní péči o pacienta poskytujeme precizně kontrolované, přesné a efektivní výkony, které jsou maximálně šetrné pro pacienta s bolestí zad a přinášejí mu zkrácení procesu samotné léčby, rekonvalescence a návratu do zaměstnání a ke každodenním činnostem.

Léčba v EuroPainClinics

Ve všech pracovištích EuroPainClinics zabezpečujeme léčbu prostřednictvím inovativních, vědecky podložených a k pacientovi šetrných výkonů, které představují absolutní špičku současné světové intervenční medicíny. Všechny poskytované výkony vycházejí z poznatků medicíny založené na důkazech (EBM, evidence-based medicine) a řídí se mezinárodními doporučeními SIS (Spine Intervention Society) a WIP (World Institut of Pain). V klinické praxi jsou zároveň uplatňovány výsledky vlastní výzkumné činnosti (Klinické studie EuroPainClinics). Léčbu zajišťujeme ve specializované ambulantní péči. Miniinvazivní a endoskopické výkony nevyžadují hospitalizaci, pacient se v tentýž den po zákroku navrací (v doprovodu) do svého domova.

Provozovatelem zdravotnického zařízení je:

 • EuroPainClinics Praha a.s., Starochodovská 1750/91, 149 00 Praha 4-Chodov, IČO: 248 53 691 (pracoviště Praha)
 • EuroPainClinics Brno a.s., Viniční 4049/235, 615 00 Brno-Židenice, IČO: 24152251 (pracoviště Brno)
 • EuroPainClinics Ostrava a.s., Zdeňka Chalabaly 3041/2, 700 30 Ostrava-Bělský Les, IČ: 07818891 (pracoviště Ostrava)
 • EuroPainClinics Hradec a.s., Jana Černého 545/48, 503 41 Hradec Králové-Věkoše, IČ: 08497443 (pracoviště Hradec Králové)
 • EuroPainClinics Plzeň s.r.o., Parková 1254/11a, 326 00 Plzeň-Černice, IČ: 17185394 (pracoviště Plzeň)
 • EuroPainClinics Olomouc s.r.o., Dlouhá 521/34, 779 00 Olomouc, IČ: 17184622 (pracoviště Olomouc)

* Obchodní značka EuroPainClinics je registrovaná v EUIPO pod číslem 016658825