Bolest zad má řadu příčin a příznaků. Pokud je doba jejího trvání delší než tři měsíce, hovoříme o chronické bolesti. 

Klinické projevy chronické bolesti zad, jako jsou silné blokády zad, bolesti v bederní oblasti páteře s vyzařující bolestí do končetin, porucha až ztráta citlivosti nebo celkové hybnosti, či bolesti zad, které přetrvávají po již absolvované operaci, poukazují na významné změny, které mohou výrazně ovlivnit kvalitu života. 

O bolesti zad

S bolestí zad se setká prakticky každý člověk – statisticky se alespoň jedenkrát v životě projeví až u 80 % dospělé populace. Bolest zad v důsledku degenerativního onemocnění páteře, jehož změny mohou být patrné již mezi 30. až 40. rokem věku, patologické změny na páteři v důsledku úrazu nebo po operaci jsou vždy jasným signálem pro vyhledání specialisty. 

Chronická bolest zad zasahuje do řady oblastí života člověka, limituje ho v jeho životní i pracovní výkonnosti a může mít také negativní dopad na rodinné a společenské soužití. Lidé s dlouhodobou bolestí zad jsou ohroženi psychickou nepohodou a emocionální nestabilitou, trpí depresemi, úzkostmi, často se stávají závislými na užívání léků. 

Cílem léčby je zmírnit, zredukovat a kontrolovat bolest s efektem úlevy od bolesti, která vede ke snížení spotřeby užívaných léků a umožňuje navrátit se opět do aktivního života. 

Bolest zad a její nejčastější příčiny

Příčiny a projevy bolesti zad mohou být různé, typické jsou např. silné blokády zad, bolesti v bederní oblasti páteři šířící se do končetin, porucha až ztráta citlivosti nebo celkové hybnosti, bolesti zad, které přetrvávají po již absolvované operaci, či bolest zad v důsledku degenerativního onemocnění páteře.

Bolest zad mohou způsobovat patologické změny na páteři v důsledku úrazu nebo po operaci, poškozené vazivo zad, nadměrně namáhané zádové svaly, degenerativní změny meziobratlových plotének, vyhřezlé (herniované) ploténky, radikulopatie (způsobená kompresí, zánětem a/nebo poraněním kořene míchy), ischias (forma radikulopatie způsobená kompresí sedacího nervu), spondylolistéza ( posun obratle dopředu vůči sousednímu, níže umístěnému, nejčastěji v bederní oblasti páteře), spinální stenóza (zúžení páteřního kanálu, které vytváří tlak na nervové kořeny).

Svoji roli hraje také například artróza, špatné pohybové stereotypy často ve spojitosti s nadměrným zatěžováním páteře, špatné držení těla, obezita, těhotenství, úbytek kostní hmoty, psychický stres.

Bolest zad provází řadu ortopedických onemocnění, jako je skolióza (trvalé vychýlení páteře do strany) hyperlordóza (velké zakřivení páteře, které vytváří prohlubeň v dolní části zad), a hyperkyfóza (větší zakřivení hrudní páteře, které vytváří kulatá záda či hrb). Způsobena může být i infekcí, nádory, ledvinovými kameny a jinými indikacemi.

Degenerativní změny na ploténkách

Na vzniku degenerativních změn meziobratlových plotének se samozřejmě podílí přirozené stárnutí, které nicméně můžeme výrazně urychlit nedostatkem pohybové aktivity, častým dlouhým sezením, stereotypními činnostmi nebo nevhodným zatěžováním při pracovní, či sportovní aktivitě. Vlastní výhřez pak vzniká jako jeden z možných důsledků takové degenerace ať již vlivem úrazu, nadměrného namáhání, akutního přetížení, nebo i zcela spontánně.

Dalšími možnými projevy degenerace ploténky jsou její dehydratace, kdy se ploténka snižuje, často následovaná zánětlivými změnami a vrůstáním dříve nepřítomných nervů a cév. Postupně se vytvářejí až kostní výrůstky-osteofyty, vzniká artróza páteře a další degenerativní onemocnění jako zúžení páteřního kanálu (stenóza), spondylolistéza – „posunutí obratlů“ a další bolestivé stavy.

Častým problémem je výhřez ploténky, odborně prolaps či hernie disku, laicky někdy označovaný jako vyklouznutá nebo prasklá ploténka.

Jaké typy bolesti zad rozlišujeme

Bolest zad zahrnuje mnoho typů a je možné ji charakterizovat z řady hledisek – podle anatomické struktury, která je postižena, podle typu postižené tkáně, podle místa vzniku a příčiny. Základní dělení, které zohledňuje časové hledisko, je bolest akutní a chronická.

Akutní bolest zad

Tento typ bolesti má varovný charakter, jedná se o symptom (projev) onemocnění či úrazu. Upozorňuje, že něco v těle musí být rychle vyřešeno, odstraněno. Akutní bolest provází nějakou formu poškození tkání, ale odeznívá, pokud odezní její příčina, v poměrně krátkém čase, v řádu několika hodin, dní až týdnů. Hranicí pro klasifikaci bolesti jako bolest akutní je maximální trvání do 3 až 6 měsíců.

Jaké projevy jsou typické

Typickými doprovodnými projevy je zvýšený krevní tlak, tachykardie, pocení, může se projevovat stav úzkosti nebo emoční stres. Akutní bolest je zpravidla celkem ovlivnitelná léky a jinými metodami, a je tak dobře vyléčitelná, jak je vyléčitelná její příčina. Při nedostačující nebo zanedbané léčbě však může rychle dojít k přechodu do chronického bolestivého stavu.

Akutní bolest zad

Akutní bolest zad může vznikat jako bolest po takových běžných pohybech, jako je vstávání, otáčení se nebo ohýbání se vpřed. Symptomy se mohou objevit náhle po pohybu, ale i například po probuzení ze spánku. Nejčastějšími symptomy jsou citlivost na bolest v určitém místě zad a končetin až po neidentifikovatelnou, rozptýlenou bolest v dolní části zad a končetin. Bolest mohou, ale nemusí zhoršit specifické pohyby, jako je zvednutí nohy, nebo určité polohy jako sezení nebo stání. Akutní bolest zad mohou doprovázet bolesti vyzařující do nohou (ischias).

První výskyt bolesti zad s akutní bolestí dolní části zad je obvykle u člověka ve věku od 20 do 40 let. Opakující se bolest se vyskytuje u více než poloviny populace, přičemž opakované bolesti zad jsou obecně bolestivější než první.

Spolu s bolestí dolní části zad se mohou vyskytnout další obtíže, jako například problém se spánkem: potřeba delšího času k usnutí, přerušování spánku, kratší trvání spánku a horší kvalita spánku.

Chronická bolest zad

Na rozdíl od akutní bolesti je tato bolest sama o sobě označována jako onemocnění. Po určité době trvání bolesti dochází k její takzvané chronifikaci. Je to stav, kdy je bolest „fixována“ v nervovém systému na různých úrovních a kdy často odstranění původní příčiny již nevede k odstranění bolesti. Původní příčina dokonce často již není ani známa. Trvá déle než 3 až 6 měsíců a je obecně náročnější pro lékařské ošetření. Chronická bolest může být důsledkem poškozené tkáně, ale velmi často je způsobena poškozením nervového systému, nebo jeho určitou přestavbou („zcitlivěním“). Na bolest se tedy příliš „nezvyká“, spíše naopak – v čase se zpravidla bez léčby zhoršuje.

Jaké projevy jsou typické

Akutní i chronická bolest mohou být vysilující, povaha chronické bolesti však činí pacienta mnohem více zranitelným. Neustálá a zhoršující se chronická bolest způsobuje většinou psychické změny (deprese, úzkost, emocionální nestabilita), poruchy spánku, závislost na užívání léků, změny chuti k jídlu a jiné projevy. Opačně všechny tyto stavy mohou také prohlubovat vnímání chronické bolesti. Vlastním cílem léčby je především zmírnění chronické bolesti.

Chronická bolest zad

Klinické projevy chronické bolesti zad, jako jsou silné blokády zad, bolesti v bederní oblasti páteře s vyzařující bolestí do končetin, porucha až ztráta citlivosti nebo celkové hybnosti, či bolesti zad, které přetrvávají po již absolvované operaci, poukazují na významné změny, které mohou výrazně ovlivnit kvalitu života.

S bolestí zad se setká prakticky každý člověk – statisticky se alespoň jedenkrát v životě projeví až u 80 % dospělé populace. Bolest zad v důsledku degenerativního onemocnění páteře, jehož změny mohou být patrné již mezi 30. až 40. rokem věku, patologické změny na páteři v důsledku úrazu nebo po operaci jsou vždy jasným signálem pro vyhledání specialisty.

Chronická bolest zad zasahuje do řady oblastí života člověka, limituje ho v jeho životní i pracovní výkonnosti a může mít také negativní dopad na rodinné a společenské soužití. Lidé s dlouhodobou bolestí zad jsou ohroženi psychickou nepohodou a emocionální nestabilitou, trpí depresemi, úzkostmi, často se stávají závislými na užívání léků. Cílem léčby je zmírnit, zredukovat a kontrolovat bolest s efektem úlevy od bolesti, která vede ke snížení spotřeby užívaných léků a umožňuje navrátit se opět do aktivního života.

Podle místa vzniku se bolest zad dělí na další typy:

Nociceptivní bolest zad

Je způsobena stimulací takzvaných receptorů bolesti, což jsou drobná nervová zakončení, které se nacházejí v kůži, svalech, kostech, kloubech nebo okolo vnitřních orgánů. Tyto mohou být drážděny poškozením tkání, změnami teploty, ischemií (nedokrvováním) apod. Nociceptivní bolest se dále dělí na somatickou (vychází z oblastí šlach, zádových svalů, kloubů, kostí, je ostrá a dobře lokalizovatelná – např. zlomenina) a viscerální (vychází z vnitřních orgánů, zejména dutiny břišní – tupá, hluboká bolest, nesnadno lokalizovatelná).

Neuropatická bolest zad

Je způsobena poškozením nervového systému, nebo poškozením nervu, který se podílí na vedení vnímání bolesti do mozku. Podle místa dráhy nervu se pak dále dělí na periferní a centrální neuropatickou bolest. Pacienti popisují tuto bolest jako pálení nebo píchání špendlíky, někdy také jako „elektrický šok“. 

Příčinami tohoto typu bolesti jsou například kraniální neuralgie (zánět trojklaného nervu) kompresivní kořenové syndromy (výhřez meziobratlové ploténky), postoperační neuropatické bolesti, úžinové syndromy (zánět karpálního tunelu), diabetická neuropatie, postherpetická neurologie (pásový opar) a řada dalších.

Víte, co je přenesená bolest?

Jedná se o bolest zad, kterou pacient pociťuje v jiném místě, než ve skutečnosti vzniká. Bolest se šíří do různých oblastí těla, které jsou mnohdy vzdáleny od postižených anatomických struktur a orgánů. Bolest bývá obvykle ostrá a dlouhotrvající. Z oblasti páteře je typická projekce bolesti do kyčlí, dolních končetin, hráze, břicha i hrudníku. Naopak bolesti z oblasti pánve a břicha se mohou promítat do oblasti spodních zad (viscerální přenesená bolest), stejně jako v případě vzdálených zdrojů jako jsou kyčelní a kolenní klouby, pooperační jizvy apod. (somatická přenesená bolest).

K přesné diagnostice příčin bolesti zad je často nutné vyšetření postižené oblasti páteře zobrazovací metodou, případně provedení selektivních diagnostických blokád k identifikaci tzv. generátoru bolesti.

Může vás zajímat: Mýty a polopravdy o bolesti zad

Sedět se musí vždy rovně
Hrbení se je špatné, to si pamatujeme již od školních let. Ale příliš vzpřímené a nečinné sezení může být pro vás zátěží, která způsobuje bolest zad. Několikrát za den si udělejte přestávky: opřete se o židli s nohama na podlaze a mírně pokrčte záda. Ideální je pokusit se vícekrát za den chvíli stát, například když telefonujete nebo čtete.

Těžké věci vůbec nezvedat
Není důležité to, jak vysoko břemeno zvedáte, ale jakým způsobem. Postavte se přímo před daný předmět, poté přidřepněte blízko něj, se vzpřímenou páteří a hlavou směřující vzhůru. Poté se postupně stavte na nohy a pomalu zvedejte předmět, přičemž ruce držte vždy blízko u těla. Neotáčejte ani neohýbejte prudce celé tělo, protože by mohlo dojít k poškození ploténky (výhřezu ploténky), což by mohlo způsobit bolest zad. (Samozřejmě byste neměli zvedat nic, co by pro vás mohlo být příliš těžké.)

Postel je nejlepší léčba
Ano, odpočinek může pomoci při nedávném zranění nebo namáhavé činnosti, které způsobují bolest zad. Ale den nebo dva soustavného ležení v posteli mohou bolest zad i zhoršit.

Více kilo, více bolesti
Zůstat fit pomáhá předcházet silné bolesti zad. Kila navíc vám budou zbytečně zatěžovat záda. Bolest zad je nejběžnější u lidí, kteří jsou mimo formu, zejména u tzv. víkendových sportovců, kteří se po týdnu sezení rozhodnou trochu „se rozhýbat“

Štíhlá postava rovná se žádná bolest zad
Bolest zad může postihnout kohokoliv. Lidé, kteří jsou příliš hubení, jako jsou lidé s poruchou příjmu potravy (anorexie), mohou trpět ztrátou kostní hmoty. Je pravděpodobnější, že je postihne např. zlomenina kosti či vyhřezlá ploténka.

Cvičení je na bolest zad špatné
Toto je pravděpodobně největší mýtus. Pravidelné cvičení zabraňuje bolesti zad. Lékaři mohou doporučit cvičení lidem, které postihla bolest dolní části zad. Obvykle začínají lehkými cviky a pohyby, postupně zvyšují intenzitu. Jakmile okamžitá bolest zad zmizí, vodně sestavený cvičební plán pomůže zabránit tomu, aby se vrátila.

Tvrdší matrace jsou lepší
V jedné ze studií bylo potvrzeno, že lidé s přetrvávající obecnou bolestí zad, kteří spali na středně tvrdé matraci, záda bolela méně a byli schopni se pohybovat lépe než ti, kteří spali na tvrdé matraci. Jedna tvrdost však není pravidlem pro všechny. Vyberte si matraci na základě vašich spánkových zvyků a podle příčiny vaší bolesti zad. Neváhejte poradit se s odborníkem.

Čtěte více o léčbě bolesti zad v EuroPainClinics

Bolesti zad - Intervenční diagnostika

Intervenční diagnostika

Nalezení hlavního zdroje vaší bolesti zad je důležitá pro výběr optimální metody k jeho ošetření a předpokladem úspěšné léčby.

Celý článek

Intervenční léčba bolesti zad

Intervenční léčba bolesti

Miniinvazivní a endoskopické výkony poskytované na pracovištích EuroPainClinics při léčbě bolesti zad patří k těm nejpokročilejším postupům v rámci oboru intervenční léčby bolesti (tzv. intervenční algeziologie).

Celý článek

Bolest zad - výhody léčby

Výhody léčby

Svěřit svoji léčbu bolesti zad do rukou nejlepšího specialisty je pro každého pacienta největším přáním; stejně tak je důležité i očekávání co nejefektivnějšího výsledku léčby. Využijte výhody miniinvazivních a endoskopických výkonů!

Celý článek

Prevence bolesti zad

Prevence bolesti zad

Mít silná a zdravá záda je přáním každého, a proto je na místě myslet na to, jak preventivně rozvoji onemocnění páteře předcházet. Významnou roli hraje vlastní aktivita při udržování životního stylu nebo při jeho změně.

Celý článek

Naši
specialisté

Vaše léčba je v rukou týmu špičkových specialistů, kteří disponují mnohaletou klinickou praxí, rozsáhlými zahraničními zkušenostmi, a kteří jsou jako jediní v České republice držiteli mezinárodní lékařské certifikace FIPP (Fellow of Interventional Pain Practice) > udělované světovou organizací World Institut od Pain.

Prestižní certifikace FIPP