Bederní páteř neboli lumbosakrální páteř je tvořena pěti bederními obratli L1-L5. Největší pohyblivost bederní páteře je v úseku mezi pátým bederním obratlem a kostrčí – úrovně obratlů označovaných L5-S1. Bolest v tomto úseku páteře signalizuje přetěžování, které časem vede k postupným degenerativním změnám. Ty se dále mohou projevit silnějšími bolestmi a sníženou pohyblivostí. 

Bolest v kříži je obvykle pociťována pouze na jedné straně těla, buď jako soustavná bolest, nebo jako bolest, která se projeví v určitém časovém úseku a poté odezní. Bolest může být ostrá a bodavá, ale také tupá, pálivá. Některé bolesti dolních zad se zmírňují nebo zhoršují pohybem a jsou citlivé na tlak.

alt

Kořenový syndrom

Jednou z častých bolestí dolních zad je tzv. kořenový neboli radikulární syndrom, kdy dochází k poškození, útlaku nebo mechanickému dráždění nervového kořene. Příčinou kořenového syndromu jsou zejména výhřezy meziobratlových plotének, kdy až v 90 % je postižena bederní páteř v oblasti obratlů L3/S1. 

Soubor příznaků typických pro kořenový syndrom se označuje jako kořenová (radikulární) bolest.

Jaké jsou projevy kořenové bolesti?

 • bolest šířící se do jedné či více “spádových” oblastí nervových kořenů, především na dolní končetině (bolest přechází ze zad na zadní stehno, do nohy až po chodidlo)
 • snížení funkce a oslabení končetiny (neschopnost zvednout nohu do schodů, neschopnost postavit se na špičky, na paty),
 • ztráta až vymizení citlivosti nebo svalové síly končetiny, v prstech,
 • jednostranná bodavá, pulzující či pálivá bolest, mravenčení, brnění, aj.
 • bolest projevující se např. při ohýbání se dopředu, sezení, chůzi, kašli, tlaku na stolici, případně i v klidu, aj.
 • Bolest zad se projevuje při vstávání, sedání, narovnávání se
 • Svalové křeče a napětí v kříži, pánvi a kyčlích

Věděli jste?
Diagnóza kořenového syndromu se týká pacientů, kteří doposud nepodstoupili operační zákrok, stejně jako pacientů po již absolvované operaci či opakovaných operacích páteře.

Jaké jsou nejčastější příčiny kořenového syndromu?

 • výhřezy meziobratlových plotének, kdy až v 90 % všech kořenových syndromů je postižena bederní oblast L3/S1    
 • zúžení epidurálního prostoru v důsledku syndromu selhání operační léčby (FBSS, failed back surgery syndrom) spojeného se zmnožením vaziva v epidurálním prostoru,
 • úrazy páteře, 
 • zánětlivé onemocnění páteře infekční povahy, 
 • nádory aj.

Příčinou bolesti dolních zad mohou být také tzv. funkční poruchy, které vznikají v důsledku přetížení měkkých tkání. Fyzické přetěžování, svalová nerovnováha (v oblasti zádových svalů, břišních a hýžďových svalů a svalů pánevního dna), nesprávné pohybové stereotypy, nedostatek pohybu, ale i stres či nevhodně uzpůsobené pracovní místo, to vše se na zdraví a funkci zad podepisuje. Účinnou formou nápravy je v těchto případech rehabilitace či fyzioterapie.

Mimo degenerativní procesy a následného výhřezu ploténky mohou být další příčinou kořenového syndromu spondylotické změny na páteři, které mohou vést ke vzniku spinální stenózy (zúžení páteřního kanálu v bederním úseku). Jejich primární léčba spadá pod medicínské odbornosti neurologie, neurochirurgie či ortopedie.

Zdravotní stavy spojené s bolestí bederní páteře

Jak probíhá léčba v EuroPainClinics

Základem léčby je precizní intervenční diagnostika bolesti zad, která zahrnuje několik typů diagnostických výkonů, jimiž lokalizujeme a identifikujeme příčinu-zdroj vaší bolesti. V případě potřeby stanovujeme v rámci léčebného plánu další terapeutický postup s použití miniinvazivních a endoskopických výkonů včetně speciálních funkčních stabilizačních cvičení.

Typy výkonů

Zjistěte více o výkonech poskytovaných v EuroPainClinics

 

Čtěte více o léčbě v EuroPainClinics

Intervenční diagnostika

Intervenční diagnostika

Nalezení hlavního zdroje vaší bolesti zad je důležitá pro výběr optimální metody k jeho ošetření a předpokladem úspěšné léčby.

Celý článek

Intervenční léčba

Intervenční léčba bolesti

Miniinvazivní a endoskopické výkony poskytované na pracovištích EuroPainClinics při léčbě bolesti zad patří k těm nejpokročilejším postupům v rámci oboru intervenční léčby bolesti (tzv. intervenční algeziologie).

Celý článek

Výhody léčby bolesti

Výhody léčby

Svěřit svoji léčbu bolesti zad do rukou nejlepšího specialisty je pro každého pacienta největším přáním; stejně tak je důležité i očekávání co nejefektivnějšího výsledku léčby. Využijte výhody miniinvazivních a endoskopických výkonů!

Celý článek

Prevence bolesti zad

Prevence bolesti zad

Mít silná a zdravá záda je přáním každého, a proto je na místě myslet na to, jak preventivně rozvoji onemocnění páteře předcházet. Významnou roli hraje vlastní aktivita při udržování životního stylu nebo při jeho změně.

Celý článek

Naši
specialisté

Vaše léčba je v rukou týmu špičkových specialistů, kteří disponují mnohaletou klinickou praxí, rozsáhlými zahraničními zkušenostmi, a kteří jsou jako jediní v České republice držiteli mezinárodní lékařské certifikace FIPP (Fellow of Interventional Pain Practice) > udělované světovou organizací World Institut od Pain.

Prestižní certifikace FIPP