Pracovní příležitosti v EuroPainClinics

Máte zájem rozšířit si svoji profesní specializaci a věnovat se inovativním intervenčním léčebným přístupům?

Zajímá vás dlouhodobě obor léčby bolesti a rádi byste se v této oblasti dále realizovali? Hledáte aktuálně nové perspektivy pro váš profesní růst? Spojte své profesní cíle s EuroPainClinics – rádi vás přivítáme v našem týmu!

EuroPainClinics je značka reprezentující síť nezávislých klinických pracovišť specializujících se na mininvazivní a endoskopickou léčbu zad. V současné době provozují svou činnost pod značkou EuroPainClinics klinická pracoviště v České a Slovenské republice, Švédsku a dále spolupracující klinická pracoviště v Anglii, Německu, Polsku a Chorvatsku.

Poskytujeme komplexní zdravotní péči a ucelený systém intervenční léčby bolesti se zaměřením na bolest zad (precizní diagnostika bolesti zad + terapeutické výkony + speciální funkční stabilizační cvičení). Naším cílem je dosažení optimální úlevy od bolesti zad či její odstranění u pacientů s akutní i chronickou bolestí, s využitím širokého spektra miniinvazivních a endoskopických výkonů na páteři v řadě indikací (radikulární syndrom, FBSS-failed back surgery syndrom, spinální stenóza aj.).

Proč zvolit práci v EuroPainClinics

  • Pilíř subspecializace v oboru Intervenční algeziologie v České republice a na Slovensku
  • Unikátní metody léčby (EBM, evidence-based medicine, standardy Spine Intervention Society (SIS) a World Institut of Pain (WIP))
  • Špičkové technologické a přístrojové vybavení
  • Zázemí stabilní sítě specializovaných klinických zařízení, jediných svého typu v České a Slovenské republice
  • Mezinárodní multioborová spolupráce, FIPP experti
  • Originální, dle interních potřeb vyvinutý medicínský aplikační systém pro Vaši každodenní komfortní práci
  • Vědeckovýzkumné a edukační aktivity, klinické studie

Aktuální pracovní příležitosti

Máte zájem o vstupní vyšetření na našich pracovištích? Využijte pohodlný systém E-konzultace!

Bolest zad zasahuje do všech stránek života – s návštěvou odborníka je proto dobré neváhat! Pokud je příčina bolesti dostatečně brzy a správně diagnostikována, včasné zahájení léčby znamená jednoznačně efektivnější a trvalejší výsledek. Umožňuje rychlejší zotavení při prvních vážnějších projevech a může vést k oddálení případného návratu potíží v pozdějším období. Odešlete vyplněný formulář E-konzultace a my vás budeme v co nejkratším čase telefonicky kontaktovat nazpět.

Bezplatná E-konzultace