Efekt chladu na bolest znal člověk již odedávna. První písemné záznamy o používání ledu a sněhu proti bolesti nám zanechal Hippokrates. Nízké teploty pro tlumení různých bolestí využívali již Egypťané ve starověku, proslulý středověký lékař Avicenna dokonce využíval nízké teploty v předoperační a pooperační léčbě bolesti. Za napoleonských válek vypozorovali chirurgové, že napůl zmrznutí vojáci snáší bez větších problémů amputace končetin, a to prakticky bez anestezie. Využití tzv. kryoanalgezie postupem času nabíralo na kvalitě a vznikaly sofistikované formy zmrazování tkání za účelem ovlivnění bolesti. Dnešní přístroje umožňují kontrolované zmrazení nervových struktur s dlouhodobým efektem, ale zároveň i s kompletní regenerací nervů v určitých časových intervalech.

Jak funguje kryoablace?

Miniinvazivní výkon kryoablace je specializovaná technika, která poskytuje pacientům dlouhotrvající efekt úlevy od bolesti tak, že aplikací nízké teploty dochází k ovlivnění dráhy bolesti na úrovni senzorických (smyslových) nervů.

Mechanismus účinku je v principu velmi podobný účinku lokálních anestetik, ale efekt je mnohem delší. Děje se tak z důvodu jednak ovlivnění vodivosti nervových vláken a jednak porušením drobných cév, které vyživují nervovou tkáň. Zjednodušeně se dá říci, že proces zmrazení změní strukturu povrchových částí nervového vlákna, ale bez výrazného zásahu do vnitřní tkáňové struktury nervu. Znamená to, že porušení vnější nervové struktury nepoškozuje vnitřní nervové vlákna a buňky, které si zachovávají schopnost regenerace, a to v časovém období přibližně 6 měsíců od provedení výkonu kryoablace. Po regeneraci je možné, že dojde k obnovení senzorické funkce nervu bez přítomnosti původní bolesti. Dojde-li k návratu bolesti, výkon je možné opakovat.

Výkon je vhodný pro pacienty zejména při těchto indikacích:

Jak výkon probíhá?

Provádí se ambulantně pod kontrolou RTG nebo USG, v lokální anestezii a v délce trvání do 30 minut.

Výhodnou výkonu je jeho vysoká účinnosti při úlevě od bolesti.

Nevzniká riziko sekundární bolesti, poškození cév či tvorby jizvové tkáně.

Výkon je vhodný i pro pacienty s voperovanými stimulátory.

Výkon bez hospitalizace, rychlé zotavení a návrat k běžným aktivitám

Animační video

Axon

Axon je výběžek nervové buňky (neuronu) sloužící jako informační výstup při přenosu informace mezi neurony nebo mezi neuronem a jinými buňkami (např. buňkami svalu). Každý axon neuronu je izolován Schwannovou buňkou, okolo níž se nalézá první ochranný obal endoneurium. Endoneurium je tvořeno vrstvou retikulárních a kolagenních vláken. Několik svazků je chráněno druhým obalem perineuriem, tvořeným z epiteloidních buněk. Posledním obalem je epineurium, které chrání a zároveň vyplňuje svazky vláken. (zdroj: Wikipedie)

Axón