Co znamená intervenční diagnostika

Základem léčby v EuroPainClinics je precizní intervenční diagnostika bolesti zad, která zahrnuje několik typů diagnostických výkonů, jimiž lokalizujeme a identifikujeme příčinu-zdroj či zdroje (tzv. generátory) vaší bolesti. Některé generátory jsou poté ovlivnitelné dalšími intervenčními, případně endoskopickými technikami, které používáme v léčbě. Je třeba mít zároveň na zřeteli, že některé zdroje bolesti ovlivnitelné nejsou.

V případě potřeby stanovujeme v rámci léčebného plánu další terapeutický postup s použití miniinvazivních a endoskopických výkonů včetně regenerativní medicíny a následné fyzioterapeutické péče.

V případě bolestí bederní páteře se zaměřujeme na nejčastější možné zdroje bolesti:

  • Kořenové nervy
  • Meziobratlové ploténky
  • Meziobratlové (facetové) klouby
  • Sakroiliakální (SI) kloub

Jak se diagnostický výkon provádí?

Diagnostický výkon je nejčastěji založen na cílené navigované blokádě dané struktury lokálním anestetikem (injekční aplikace prováděná ambulantně).

Kdy se diagnostický výkon provádí?

Diagnostické výkony se provádějí v rámci vstupního vyšetření.
Vaše první návštěva zahrnuje konzultaci se specialistou na miniinvazivní a endoskopickou léčbu zad, který:

  • vyslechne vaše obtíže, 
  • provede odběr anamnézy, 
  • zhodnotí váš aktuální zdravotní stav, 
  • provede klinické vyšetření a zhodnotí pravděpodobné zdroje vaší bolesti,
  • vyhodnotí výsledky zobrazovacích metod – ideálně co nejaktuálnějšího vyšetření páteře magnetickou rezonancí (MRI), případně CT, a zdravotnickou dokumentaci, kterou si přinesete na vyšetření s sebou,
  • stanoví plán léčby, která bude zahájena s vaším souhlasem.

Po vytipování pravděpodobných zdrojů bolesti na základě klinického zhodnocení lékař přistupuje k provedení intervenčního testu – diagnostické blokády ke stanovení zdroje bolesti

Test se provádí injekčně jehlou, kdy je k daným strukturám vpraveno lokální anestetikum pod cílenou kontrolou rentgenového přístroje (tzv. C ramena), nebo ultrazvuku. Toto zaměření umožňuje velmi přesně vidět, zda jsme „na správném místě“ a je možné aplikovat léčivo přesně tam, kde je potřeba. 

Pokud pacient pocítí úlevu od bolesti, víme, že právě tento daný kloub, kořen, ploténka či jiná struktura jsou ty, které se významně podílí na aktuálně pociťované intenzitě bolesti. 
Lékař poté zvažuje podle stanoveného klinického algoritmu další, co nejefektivnější a nejšetrnější terapeutický postup k ošetření daných struktur vedoucí k dlouhodobější úlevě od bolesti nebo k jejímu odstranění.