S návštěvou specialisty je dobré neváhat. Pokud je příčina bolesti včas a správně diagnostikována, časné zahájení léčby může umožnit rychlejší návrat k běžným aktivitám, zabránit rozvoji trvalých následků a přechodu do chronického bolestivého stavu.

Na všech pracovištích EuroPainClinics je hlavní prioritou komplexní přístup při péči o pacienta. Naši experti na miniinvazivní a endoskopickou léčbu zad jsou připraveni vás pozorně vyslechnout, porozumět vašim potřebám, konzultovat s vámi do detailů váš zdravotní stav a najít optimální a individuální léčebné řešení s cílem dosažení co největší úlevy od bolesti.

Vážíme si důvěry, kterou projevujete volbou vaší léčby na našich pracovištích.

Naše odborná zkušenost s unikátní léčbou

Specializovaná pracoviště intervenční léčby bolesti zad EuroPainClinics jsou v České republice svým zaměřením jedinými klinickými zařízeními tohoto typu a za deset let svojí úspěšné působnosti se etablovala jako lídři miniinvazivní a endoskopické léčby zad.

Zdravotní péči na všech pracovištích EuroPainClinics poskytujeme stále narůstajícímu počtu pacientů, které trápí bolest zad, a to zejména ve spojitosti s výhřezy plotének. Naši rozsáhlou klinickou zkušenost potvrzuje více než patnáct tisíc intervencí provedených ročně a více než šest tisíc úspěšně provedených endoskopických výkonů.

Výhody miniinvazivních a endoskopických výkonů

Miniinvazivní a endoskopické výkony jsou efektivní, rychlé a bezpečné techniky, které poskytují oproti klasické otevřené chirurgii páteře řadu významných výhod.

Miniinvazivní výkony přinášejí pacientovi v porovnání s klasickými operacemi dle ISMISS1 významné výhody:

 • NIŽŠÍ RIZIKO POŠKOZENÍ NERVŮ
 • MENŠÍ TVORBA EPIDURÁLNÍ FIBRÓZY
 • RYCHLEJŠÍ REKONVALESCENCE A NÁVRAT DO ZAMĚSTNÁNÍ
 • MENŠÍ VÝSKYT INFEKCÍ
 • MENŠÍ CHIRURGICKÝ ŘEZ A CHIRURGICKÉ TRAUMA

V ČEM SPOČÍVÁ ODLIŠNOST INTERVENČNÍ LÉČBY?

Miniinvazivní výkon znamená, že při výkonu se neprovádí „otevřený přístup“, jako je tomu u klasické operace páteře. Namísto toho je vytvořeno jedno pracovní místo pro výkon o velikosti osmi až deseti milimetrů. Přes tuto obrazně řečeno „klíčovou dírku“ jsou do páteřního neboli epidurálního prostoru páteře k místu zdroje bolesti zavedeny pracovní nástroje včetně speciální kamery, která přenáší obraz na monitor a umožňuje operatérovi pracovat pod kontrolou videonavigace.

Tímto přístupem je minimalizováno riziko poškození svalstva podél páteře a dalších měkkých tkání, jejichž léčba jinak vyžaduje delší dobu

Jak probíhají miniinvazivní a endoskopické výkony

 • Miniinvazivní výkony se provádějí pod přesnou, cílenou a bezpečnou kontrolou RTG mobilního C-ramene, endoskopické výkony pod kontrolou kamery a RTG mobilního C-ramene.
 • Předností miniinvazivního a endoskopického zákroku je zejména jeho šetrnost.
 • Pracovní místo pro výkon (zavedení kamery a nástrojů) se vytváří pouze jedno, o velikosti 8 až 10 mm. Řez se po ukončení výkonu zašije 1–2 stehy.
 • Pacient leží v průběhu zákroku na břiše a je v lokální, lehké (analgosedaci), zřídka v celkové anestezii.
 • Délka výkonu se pohybuje podle typu od 30 do 90 minut.
 • Výkony se provádějí bez nutnosti hospitalizace. Pacient se po výkonu a doporučené době odpočinku na lůžku (většinou po dobu 120 minut) navrací do svého domova.

Odborný postoj

Je léčba miniinvazivními a endoskopickými výkony vhodná pro všechny?


Na pracovištích EuroPainClinics vždy usilujeme o to najít pro každého pacienta optimální řešení léčby, ať již v podobě diagnostických, miniinvazivních a endoskopických zákroků, speciálního funkčního stabilizačního cvičení, diagnostiky na implantaci neurostimulátoru či moderní regenerativní léčby autologní plazmou pod přesnou a cílenou RTG navigací. 

 • V některých případech se může stát, že přes veškerou snahu pomoci typ zdravotní indikace pacienta nespadá do oblasti námi poskytované léčby. V takovém případě rádi doporučíme pacientovi odbornost, která by se pro jeho zdravotní obtíže mohla jevit jako vhodná.
 • Tak jako u každé metody, i v případě intervenční léčby se může v některých případech ukázat, že není pro pacienta vhodným řešením, případně je přítomna některá z kontraindikací, můžeme však například nabídnout pomoc našich fyzioterapeutů.

Všechny poskytované výkony se opírají o poznatky medicíny založené na důkazech (EBM, evidence-based medicine) a řídí se mezinárodními standardy SIS (Spine Intervention Society) a WIP (World Institut of Spine).

V tomto kontextu zastáváme odborný postoj, že

 • ne pro každého pacienta je tento typ léčby vhodný,
 • ne každý pacient bude pociťovat stejnou úlevu od bolesti,
 • ne u každého pacienta znamená miniinvazivní výkon lepší přístup.

1 ISMISS International Society for Minimal Intervention in Spinal Surgery – Mezinárodní společnost pro miniinvazivní chirurgii páteře, dle příručky „Guidelines for Endoscopic Spinal Surgery“, schválené výborem ISMISS 28. 1. 2010, www.ismiss.com

Specialisté EuroPainClinics

Na pracovištích EuroPainClinics jsou vašimi ošetřujícími lékaři erudovaní specialisté s dlouholetými zkušenostmi, zahraniční praxí a s mezinárodní certifikací FIPP (Fellow of Interventional Pain Practice), kterou uděluje světová organizace World Institut of Pain. Certifikace FIPP je potvrzením profesních zkušeností lékaře v oboru intervenční léčby bolesti a jeho kompetencí ve výkonu intervenčních technik – miniinvazivních a endoskopických výkonů. Lékaři EuroPainClinics jsou členy celosvětové elitní skupiny, kterou v současnosti tvoří okolo tisíc třista držitelů certifikace FIPP, a jsou zde plně k dispozici pro vás a vaši léčbu.

Medicína založená na důkazech – EBM

Medicína založená na důkazech (EBM – evidence based medicine) znamená, že při léčbě pacienta není využita pouze individuální zkušenost jednoho konkrétního lékaře, ale zkušenosti více lékařů k dané problematice, které mohou, ať již v diagnostice nebo samotné terapii poukázat na aktuálnější, vhodnější a efektivnější přístupy a pacientovi tak přinést lepší léčebný výsledek. Návrhy řešení a jejich důkazy jsou shromažďovány výzkumnou činností a výsledky jsou publikovány v odborných periodicích, které slouží jako zdroj aktuálních informací lékařům po celém světě.

To je také podstatou Klinického výzkumu EuroPainClinics, který dnes zahrnuje sedm klinických studií registrovaných v mezinárodní registrační databázi ClinicalTrials. govPRS, U.S. National Institutes of Health. Jejich cílem je vědecký přínos pro zkvalitňování medicínských léčebných postupů a jejich uvedení do praxe v rámci EBM.

Na pracovištích EuroPainClinics je zároveň aplikován tzv. multidisciplinární přístup, kdy je při stanovení léčby zdravotní indikace komplikovaného či závažnějšího charakteru využívána také zkušenost odborníků řady jiných oborů (neurochirurgie, ortopedie, revmatologie aj).