Epiduroskopicky asistovaná adheziolýza v epidurálním prostoru (epiduroskopie)

Špičkový výkon prováděný nejčastěji u pacientů s přetrvávající či nově vzniklou bolestí zad po operacích páteře v důsledku syndromu selhání chirurgické léčby (FBSS, failed back surgery syndrom). Zdrojem bolesti je nejčastěji epidurální fibróza (neboli zmnožení vaziva) v míšním kanálu, která dráždí míšní kořen nebo způsobuje zúžení epidurálního prostoru.

Jak výkon probíhá?

V lokální anestezii a pod kontrolou rentgenu je přirozeným otvorem v kosti křížové (hiatus sacralis) zavedena speciální jehla. Přes jehlu se poté zavede speciální endoskop a pracovní nástroje. Pod neustálou vizuální kontrolou je tepelnou radiofrekvencí odstraňována fibrózní tkáň. V případě zúžení epidurálního prostoru se zavádí balónkový katetr, který umožní jeho rozšíření a zpřehlednění.

 • výkon bez hospitalizace
 • výkon v lokální anestezii
 • doba trvání výkonu: od 20 do 60 minut

Poznejte výhody miniinvazivních a endoskopických výkonů

Co se děje po výkonu

 • Pacient po zákroku setrvá cca do 120 minut na odpočinkovém sálu a poté se v doprovodu jiné osoby může navrátit do svého domova.
 • Po výkonu obdržíte lékařskou zprávu, kde doporučujeme 7denní pracovní neschopnost (neschopenku vystavuje obvodní lékař).
 • Po výkonu nelze osobně řídit automobil – je nutné zajistit si doprovod. Převoz je ideální na místě spolujezdce se sklopeným sedadlem.
 • První 1-2 dny je doporučen pobyt na lůžku, s omezeným sezením a stáním, během prvního týdne klidový režim
 • Od 7. dne po operaci zahajuje pacient pooperační režim s pohybovými doporučeními, cvičením a fyzioterapií.
 • Návrat k běžným činnostem a do zaměstnání je velmi individuální. Záleží na zdravotním stavu pacienta, procesu hojení měkkých tkání, na typu zaměstnání aj. Obvykle se jedná o 4 až 6 týdnů po výkonu.
 • Telefonicky vás budeme kontaktovat za 24 hod. po výkonu a za 14 dní po výkonu.
 • Kontrola vašeho zdravotního stavu na našem pracovišti proběhne 5-8 týdnů po výkonu.

Jak probíhá rekonvalescence

Cílem léčby je dosažení úlevy od bolesti jejím odstraněním nebo snížením její intenzity a tím zlepšení kvality života pacienta. V průběhu rekonvalescence je proto potřebné aktivně se zapojit do programu pooperačních a pohybových opatření, které vám pomohou se rychleji zotavit a vrátit do běžného života. O těchto opatřeních vás přímo po výkonu poučí podrobně váš lékař. Pro pacienty bezprostředně po endoskopickém výkonu je k dispozici „horká linka“, kam se s jakýmkoliv dotazem můžete obrátit na specializovanou sestru.

Průvodce pacienta po endoskopickém výkonu na páteři

Diagnostický výkon

Máte zájem o vstupní vyšetření na našich pracovištích? Využijte pohodlný systém E-konzultace!

Bolest zad zasahuje do všech stránek života – s návštěvou odborníka je proto dobré neváhat! Pokud je příčina bolesti dostatečně brzy a správně diagnostikována, včasné zahájení léčby znamená jednoznačně efektivnější a trvalejší výsledek. Umožňuje rychlejší zotavení při prvních vážnějších projevech a může vést k oddálení případného návratu potíží v pozdějším období. Odešlete vyplněný formulář E-konzultace a my vás budeme v co nejkratším čase telefonicky kontaktovat nazpět.

Bezplatná E-konzultace