Intervenční diagnostika: přesné odhalení zdroje bolesti

3000 | 8 min

Bolest je subjektivní pocit, který signalizuje, že v těle není něco v pořádku. A i když je vnímána většinou v negativním smyslu, je nutné mít na paměti, že její charakter je v podstatě ochranný.

Bolest zad a pohybového aparátu nám v podstatě říká, že něco neděláme dobře a upozorňuje na to, že je potřeba najít co nejdříve příčinu bolesti a začít pracovat na jejím odstranění. To je nejčastěji úkol pro samotného pacienta ve spolupráci s fyzioterapeutem, se kterým je třeba pracovat na optimalizaci pohybových stereotypů, rovnováhy jednotlivých svalových skupin a zavedení pestrého pohybu do každodenního života. Nicméně existuje určitá část pacientů, u kterých tento postup selhává pro příliš výraznou bolest, která brání účinné fyzioterapii a dalším opatřením, kteří potřebují nasměrovat k tomu, aby si dále mohli pomoci sami. U další části pacientů jsou pak přítomny strukturální změny, které fyzioterapeuticky řešit nelze a fyzioterapie je spíše cestou k prevenci zhoršení či recidivy bolesti. Tehdy je třeba najít zdroj bolesti a metodu jejího účinného ovlivnění. To je podstatou intervenční diagnostiky bolesti směřující k efektivní terapii.

INTERVENČNÍ DIAGNOSTIKA A LÉČBA BOLESTI ZAD V EUROPAINCLINICS

Intervenční léčba bolesti je medicínská specializace, která se věnuje diagnostice a léčbě bolestivých stavů, zejména při chronické (déle než 3 měsíců) přetrvávající bolesti. Využívá speciální, tzv. intervenční techniky, které zahrnují širokou škálu minimálně invazivních postupů od cíleného injekčního podání léčiv, denervačních technik, regenerativní léčbu přes perkutánní endoskopické výkony až po zavádění neurostimulátorů při neuromodulační léčbě. Cílem intervenční léčby je zmírnit, snížit či odstranit chronickou bolest a díky úlevě od bolesti pomoci pacientům zlepšit kvalitu jejich života. Tento typ léčby může být vhodným řešením v situaci, kdy pacient vyčerpá bez úspěchu konzervativní léčebné postupy, nemůže najít léčbu, která by mu přinesla úlevu, nebo přímo hledá jinou variantu klasické léčby bolesti zad

Intervenční diagnostika bolesti zad poskytovaná v EuroPainClinics spočívá v aplikaci určitých vyšetřovacích metod za účelem přesného odhalení zdroje či zdrojů (takzvaných generátorů) bolesti. Následné intervenční terapeutické postupy speciálně navržené k léčbě bolestivých stavů pacientům přinášejí úlevu snížením, zmírněním nebo odstraněním bolesti pro kvalitnější a spokojenější život. Některé tyto generátory jsou poté ovlivnitelné dalšími intervenčními, případně endoskopickými technikami, které používáme v léčbě. Je třeba mít zároveň na zřeteli, že některé zdroje ovlivnitelné nejsou.

V EuroPainClinics se zaměřujeme při intervenční diagnostice zejména na hlavní zdroje bolesti, kterými jsou meziobratlové ploténky, nervové kořeny, meziobratlové (facetové) klouby, SI kloub, ale i další anatomické struktury. K tomuto účelu používáme různé typy tzv. diagnosticko-prognostických výkonů formou cílených navigovaných blokád dané struktury lokálním anestetikem.

VAŠE PRVNÍ NÁVŠTĚVA – JAK PROBÍHÁ VSTUPNÍ VYŠETŘENÍ

Ve chvíli, kdy na základě zaslané E-konzultace jako prvního kroku k léčbě v EuroPainClinics byly miniinvazivní a endoskopické metody vyhodnoceny pro vaše obtíže jako vhodné řešení, následuje pozvání na vstupní vyšetření. Vaše první návštěva zahrnuje konzultaci se specialistou na miniinvazivní a endoskopickou léčbu zad, který vyslechne vaše obtíže, provede odběr anamnézy, zhodnotí váš aktuální zdravotní stav, provede klinické vyšetření a zhodnotí pravděpodobné zdroje vaší bolesti. Zároveň vyhodnotí výsledky zobrazovacích metod – ideálně co nejaktuálnějšího vyšetření páteře magnetickou rezonancí (MRI), případně CT, a zdravotnickou dokumentaci, kterou si přinesete na vyšetření s sebou. Následně určuje další postup, respektive plán léčby, která bude zahájena s vaším souhlasem.

JAK POMOCÍ DIAGNOSTICKÝCH VÝKONŮ HLEDÁME ZDROJ BOLESTI

Po vytipování pravděpodobných zdrojů bolesti na základě klinického zhodnocení lékař přistupuje k provedení intervenčního testu – diagnostické blokády ke stanovení zdroje bolesti. Test se provádí injekčně jehlou, kdy je k daným strukturám vpraveno lokální anestetikum pod cílenou kontrolou rentgenového přístroje (tzv. C ramena), nebo ultrazvuku. Toto zaměření nám umožňuje velmi přesně vidět, zda jsme „na správném místě“ a je možné aplikovat léčivo přesně tam, kde je potřeba. Pokud pacient pocítí úlevu od bolesti, víme, že právě tento daný kloub, kořen, ploténka či jiná struktura jsou ty, které se významně podílí na aktuálně pociťované intenzitě bolesti. Lékař poté zvažuje podle stanoveného klinického algoritmu další, co nejefektivnější a nejšetrnější terapeutický postup k ošetření daných struktur vedoucí k dlouhodobější úlevě od bolesti nebo k jejímu odstranění.

ZJISTĚTE CO NEJVÍCE O MOŽNOSTECH VAŠÍ LÉČBY

Při vaší návštěvě vám lékař nejen vysvětlí, v čem mohou spočívat vaše potíže, proč zvolil provedení konkrétní metody a jaký efekt lze pro ovlivnění zdroje bolesti očekávat našimi metodami, ale objasní vám zároveň jaká opatření jsou k vaší zdravotní indikaci a celkovému zdravotnímu stavu nezbytná z dlouhodobého hlediska. Může vám doporučit další režimová opatření, fyzioterapii a poskytnout vám přínosné rady k tomu, jak společně pracovat na dosažení co největšího efektu vaší léčby. V případě, kdy se prokáže, že našimi metodami není zjištěný zdroj bolesti ovlivnitelný, vysvětlí vám také jasně proč to není možné, a pomůže vás nasměrovat k jiné specializaci. Neváhejte se zeptat na cokoli, co vás k vašim obtížím zajímá. Naším cílem je, abychom vám umožnili co nejlépe porozumět problematice vaší bolesti a zorientovat se v možnostech léčby.

ÚLEVU MOHOU PŘINÉST JIŽ DIAGNOSTICKÉ VÝKONY

Diagnostické výkony se provádějí ambulantně na zákrokovém sále příslušného pracoviště, v lokální anestezii a v délce trvání 15 až 20 minut. K výkonu není potřeba speciální příprava. Je třeba počítat s tím, že budete zpravidla ležet na břiše pro co nejlepší přístup lékaře k páteři (doporučujeme proto lehčí stravu před návštěvou) s poodhalenou částí zad. Po injekční aplikaci bude místo vpichu ošetřeno a zkontrolováno správné umístění léčiva pod RTG C-ramenem, případně ultrazvukem. Výkony nejsou až na malé píchnutí bolestivé, pacient může někdy pociťovat menší bolest či tlak, které však odezní. Některé z výkonů mohou ulevit od bolesti na určitou delší dobu, zpravidla to nicméně není primárním cílem aplikace – tím je v první fázi především diagnostika.

VÁŠ „DOMÁCÍ ÚKOL“

Po provedení diagnostického výkonu je velmi důležité sledovat, co se s vaší bolestí „děje“. V pravidelných časových intervalech budete sledovat jakou intenzitu vaší bolesti vnímáte – o kolik procent došlo po výkonu k zmírnění bolesti. Údaje zaznamenáte na stupnici bolesti VAS (vizuální analogová škála) do speciálního dotazníku, který podle instrukcí sestřiček odešlete e-mailem či poštou ve stanovené době zpět na pracoviště. Zaznamenané údaje umožní vašemu ošetřujícímu lékaři vyhodnotit efekt diagnostického výkonu, a při vaší kontrole poté rozhodne, v případě potřeby trvalejšího řešení, o další terapeutické intervenci.

Odborná textová spolupráce: MUDr. Michal Matias

Čtěte také: