Jak vás léčíme: intervenční léčba bolesti v EuroPainClinics

1932 | 7 min

Miniinvazivní a endoskopické výkony poskytované v EuroPainClinics při léčbě bolesti zad patří k těm nejpokročilejším postupům v rámci intervenční léčby bolesti, medicínského oboru, který je v současnosti etablován zejména v zahraničí a především pro svůj potenciál k ovlivnění chronické bolesti stále rychleji nabývá na významu i v našich podmínkách. Poznejte více léčbu, kterou vám na našich pracovištích nabízíme.

Pro pacienta s bolestí je cesta za hledáním úlevy většinou obtížná, časově náročná a nemusí znamenat efektivní výsledek. Pacient se často ocitá jako „v bludném kruhu“. Od domácí léčby běžně dostupnými prostředky se dostává k specialistovi, absolvuje infuze, obstřiky, masáže, lázně, často musí vyhledávat jiné specialisty. Z operace může mít obavy, nebo ji přímo odmítá. Mnohdy se neorientuje v informacích, nedostává se mu dostatečného vysvětlení k léčbě. Fyzické omezení bez úlevy pak může vést k narušení jeho psychické rovnováhy až k rezignaci na další léčbu.

CO JE INTERVENČNÍ LÉČBA BOLESTI

Vhodným řešením v situaci, kdy pacient vyčerpá bez úspěchu konzervativní léčebné postupy, nemůže najít léčbu, která by mu přinesla úlevu, nebo přímo hledá jinou variantu klasické léčby bolesti zad se může stát intervenční léčba bolesti. Tato medicínská specializace se věnuje diagnostice a léčbě bolestivých stavů, zejména při chronické (déle než 3 měsíců) přetrvávající bolesti. Využívá speciální, tzv. intervenční techniky, které zahrnují širokou škálu minimálně invazivních postupů od cíleného injekčního podání léčiv, denervačních technik, regenerativní léčbu přes perkutánní endoskopické výkony až po zavádění neurostimulátorů při neuromodulační léčbě. Cílem intervenční léčby je zmírnit, snížit či odstranit chronickou bolest a díky úlevě od bolesti pomoci pacientům zlepšit kvalitu jejich života.

JAK VÁM V EUROPAINCLINICS MŮŽEME POMOCI

V EuroPainClinics je naší hlavní oblastí činnosti léčba bolesti dolních zad a dolních končetin například v souvislosti s tzv. kořenovým syndromem při výhřezu ploténky, pomoc a léčebné řešení však poskytujeme i v řadě dalších oblastí. Intervenční diagnostika a léčba bolesti je soubor metod, které používáme k tomu, abychom identifikovali vlastní zdroj (tzv. generátor) bolesti a ten se pokusili účinně ovlivnit a snížit intenzitu bolesti, kterou vyvolává. Takovým generátorem mohou být různé struktury od plotének, nervových kořenů, jizvení až po klouby, vazy a svaly podél páteře. Diagnostika je nejčastěji založena na cílené navigované blokádě dané struktury lokálním anestetikem. Některé tyto generátory jsou poté ovlivnitelné dalšími intervenčními, případně endoskopickými technikami, které používáme v léčbě. Je třeba mít zároveň na zřeteli, že některé zdroje ovlivnitelné nejsou.

JAKÉ VÝKONY POSKYTUJEME

Všechny výkony, které v EuroPainClinics poskytujeme (diagnosticko-prognostické, miniinvazivní a endoskopické výkony) vycházejí z poznatků medicíny založené na důkazech – Evidence-Based Medicine (EBM) a řídí se standardy mezinárodních organizací SIS (Spine Intervention Society) a WIP (World Institut of Pain).
PŘEHLED POSKYTOVANÝCH VÝKONŮ najdete na naší webové stránce v sekci „JAK LÉČÍME“

NA VAŠÍ LÉČBĚ PRACUJEME SPOLEČNĚ

Diagnostika se prolíná s léčbou. U mnoha pacientů dokážeme výrazně, někdy i velmi výrazně, snížit intenzitu jejich bolesti. To však neznamená, že jsou vyléčeni. Je třeba si uvědomit, že se jedná o chronické degenerativní procesy pohybového aparátu, proto nedílnou součástí léčby je i fyzioterapie, pravidelné cvičení a edukace pravidelné pohybové aktivity. V opačném případě degenerativní změny dále postupují a reálně hrozí návrat bolestí. Naším cílem je pomocí námi poskytovaných metod zlepšit zdravotní stav pacienta natolik, aby sám mohl následně pracovat na dlouhodobém udržení svého zdravotního stavu a mít svoji bolest a její příčinu pod kontrolou – především osvojením správných pohybových návyků, správným pohybem. K tomu je možné využít odborné pomoci našeho týmu fyzioterapeutů.

Pro úspěšný výsledek léčby je aktivní spolupráce pacienta v průběhu léčebného procesu nezbytná. Proto spoléháme i na vaši participaci při dodržování pokynů lékařů v souvislosti s úpravou životního stylu, jako je například redukce nadváhy, omezení kouření a udržování fyzické kondice. 

JE TENTO TYP LÉČBY VHODNÝ PRO KAŽDÉHO?

Tak jako u každé metody, i v případě intervenční léčby se může v některých případech ukázat, že není pro pacienta vhodným řešením, případně je přítomna některá z kontraindikací, můžeme však například nabídnout pomoc našich fyzioterapeutů.

Vnímání bolesti je také zcela individuální. Každé dosažení úlevy je úspěchem, a proto se může překážkou léčby stát i očekávání kompletní úlevy, která není vždy možná, nebo dokonce trvalého vyléčení bez vlastní účinné součinnosti.  K tomu, abychom zjistili, zda pacientovi můžeme poskytnout v rámci naší specializace léčebné řešení, slouží bezplatná služba E-konzultace, na jejímž základě lékaři posoudí a vyhodnotí vhodnost léčby.

V EuroPainClinics se můžete spolehnout, že děláme vše, co je v našich silách, abychom vám pomohli zmírnit vaše obtíže a pomoci k zlepšení kvality vašeho života. Nebojte se vložit v nás svoji důvěru. Komunikace u nás probíhá na otevřené a přímé bázi. Naši specialisté vyslechnou vaše zdravotní problémy a obtíže a poskytnou vám jasné a relevantní informace k vašemu zdravotnímu stavu a prognóze léčby a kvalifikovaný názor a radu k předpokládanému vývoji v budoucnosti. Neváhejte se proto zeptat na to, co vás zajímá, co můžete od léčby očekávat. Všechny informace, které od vašeho lékaře v EuroPainClinics získáte, jsou pro vás cennou přidanou hodnotou.

Odborná textová spolupráce: MUDr. Michal Matias