Navštivte nové webové stránky EuroPainClinics Fyzio!

860 | 3 min

Fyzioterapie EuroPainClinics nabývá v rozšiřování specializované péče i svojí klientely na stále větší dynamice. Pro přehlednost informací o poskytovaných službách na našich fyzio pobočkách, novinkách o terapiích i aktualitách z provozu a také pro pohodlné objednání s využitím eFyzio-konzultace byly právě spuštěny nové webové stránky. Navštivte www.fyzioepc.cz!

EuroPainClinics Fyzio – diagnostika, léčba a prevence poruch pohybového systému

V EuroPainClinics Fyzio je cílem docílit toho, aby struktura i funkce pohybového systému byla zdravá a aby tělo fungovalo v plné rovnováze. Při specializované fyzioterapii proto vycházíme z přesné diagnostiky jako základního předpokladu úspěšné terapie. K tomuto účelu je používána digitální platforma MFK pro diagnostiku funkčních poruch pohybového systému, která na speciálních obrazových mapách přesně ukazuje příčiny obtíží v páteři, ve svalovém, nervovém a kloubním systému.

Zkušení fyzioterapeuti jsou důkladně proškoleni v řadě moderních fyzioterapeutických metod (zejména DNS prof. Koláře, ACT PHDr. Špringrové Palaščákové, metoda prof. Lewita, metoda Ludmily Mojžíšové a další), které pak na základě diagnostiky MFK dokáží aplikovat přímo na konkrétní obtíže a sestavit individuální fyzioterapeutický plán.

Lékař + fyzioterapeut – dvojí odborný pohled na vaši léčbu

Jedinečnou výhodou a přidanou hodnotou léčby bolesti je v EuroPainClinics Fyzio zejména to, že fyzioterapeut úzce spolupracuje s lékařem-specialistou na miniinvazivní a endoskopickou léčbu, který provádí odbornou léčbu strukturálních poruch a stanovuje diagnózu pacienta. Toto propojení umožňuje sestavit komplexní a plně individualizovaný plán od fyzioterapie po ambulantní zákrok, případně operaci.

Na webových stránkách EuroPainClinics Fyzio najdete přehledné a praktické informace o tom, co každého klienta v rámci celkového procesu fyzioterapie čeká, jak probíhá diagnostika zobrazovací platformy MFK, jakými certifikovanými metodami pracují naši fyzioterapeuti a jak je užitečné využít fyzioterapii jako prevenci předcházení bolestivých stavů.

Na webové stránce najdete také ceník jednotlivých terapií, cvičení a dalších služeb.

K objednání do EuroPainClinics Fyzio je kdykoliv možné využít bezplatnou službu eFyzio-konzultace. Na jejím základě proběhne předběžné fyzioterapeutické vyhodnocení s následným návrhem dalšího postupu.

Na vaši návštěvu se těší týmy EuroPainClinics Fyzio Hradec Králové a EuroPainClinics Fyzio Brno.