MUDr. Michal Matias o bolesti zad pro časopis Květy

Tématu bolesti zad, jejím příčinám, diagnostice a léčbě se věnuje aktuální vydání oblíbeného časopisu Květy v rozsáhlém článku, jehož součástí je rozhovor s odborníkem, pro který byl redakcí osloven specialista EuroPainClinics, intervenční algeziolog EuroPainClinics MUDr. Michal Matias, vedoucí lékař Kliniky miniinvazivní léčby zad Hradec Králové.

Článek i velmi přínosný rozhovor, ve kterém MUDr. Matias poukazuje na klíčové aspekty úspěšné léčby u pacientů s bolestí zad včetně prevence, informovanosti pacienta, individualizovaného plánování léčby, ale i na důležitost aktivní role pacienta při jeho léčbě, si můžete přečíst níže.

Zdroj: Náhledy zveřejněny s laskavým souhlasem redakce časopisu Květy, č. 4/2022, Vydavatel VLTAVA LABE MEDIA a.s.Máte zájem o vstupní vyšetření na našich pracovištích? Využijte pohodlný systém E-konzultace!

Bolest zad zasahuje do všech stránek života – s návštěvou odborníka je proto dobré neváhat! Pokud je příčina bolesti dostatečně brzy a správně diagnostikována, včasné zahájení léčby znamená jednoznačně efektivnější a trvalejší výsledek. Umožňuje rychlejší zotavení při prvních vážnějších projevech a může vést k oddálení případného návratu potíží v pozdějším období. Odešlete vyplněný formulář E-konzultace a my vás budeme v co nejkratším čase telefonicky kontaktovat nazpět.

Bezplatná E-konzultace