Až 90 % všech degenerativních onemocnění páteře postihuje bederní páteř, tedy dolní část zad, a součástí tohoto procesu je přirozeně i degenerace meziobratlových plotének. Častým problémem bolesti zad je výhřez ploténky, odborně prolaps či hernie, laicky někdy označovaný jako vyklouznutá nebo prasklá ploténka. 

Každou ploténku tvoří pevný vnější vazivový prstenec a rosolovité jádro. Při narušení vnější vrstvy ploténky (v důsledku úrazu, nárazu či opotřebení věkem) se vnitřní část hmoty se tlačí ven – vzniká výhřez. Tím může dojít k utlačení či dráždění kořene míšního nervu, které působí bolest nejčastěji v některé části dolní končetiny. 

Poškozena může být jakákoliv ploténka na páteři, avšak nejčastěji jde právě o bederní páteř, méně častěji krční páteř a ojediněle hrudní páteř. U bederních plotének se výhřez projevuje nejčastěji mezi obratli L5-S1 a L4-L5.

Příčiny a projevy výhřezu ploténky

Výhřez ploténky je jednou z tzv. strukturálních příčin bolesti zad s vyzařováním do dolní končetiny, kdy dochází k přímému poškození tkání organismu. 

Na vzniku degenerativních změn meziobratlových plotének se podílí přirozené stárnutí, které také může výrazně urychlit:

 • nedostatek pohybové aktivity
 • dlouhodobé vadné držení těla, oslabené zádové a břišní svalstvo
 • sedavý styl života, časté dlouhé sezení v zaměstnání
 • stereotypní činnosti s jednostranným zatěžováním či přetěžováním
 • nevhodná zátěž při pracovní, či sportovní aktivitě aj. 

Příznaky výhřezu začínají někdy bez zjevné příčiny, většinou ale při pohybu, kdy dojde k nadměrnému zatížení páteře a zvýšení tlaku na ploténky, například při zvedání těžkého břemene, nebo při prudké rotaci zad – „rupnutí v zádech“, nebo i zcela spontánně. 

Řada lidí také žije s určitou patologií neboli změnou na ploténce, včetně výhřezu, a nepociťují žádné potíže. Naopak jiné stavy mohou napodobovat příznaky výhřezu, aniž by bylo cokoli patrné na magnetické rezonanci. 
Dalšími možnými projevy degenerace ploténky je její dehydratace, kdy se ploténka snižuje, často následovaná zánětlivými změnami a vrůstáním dříve nepřítomných nervů a cév. Postupně se vytvářejí až kostní výrůstky-osteofyty, vzniká artróza páteře a další degenerativní onemocnění jako zúžení páteřního kanálu (stenóza), spondylolistéza – „posunutí obratlů“ a jiné bolestivé stavy.

Jaké typy výhřezu ploténky rozlišujeme?

Rozlišujeme několik druhů výhřezu. Při začínajícím výhřezu (protruzi) dochází k vyklenutí jádra ploténky, které ale neporušuje vnější pevný prstenec. Tento stav „vyboulení“ se někdy označuje anglickým termínem „bulging“ disk. Pokud se jádro ploténky trhlinou ve vnějším prstenci vytlačí přes vnější okraj, nastává takzvaná extruze. Nejnápadnější formou výhřezu je tzv. sekvestrace, kdy se část vyhřezlého jádra oddělí od disku a jako takzvaný sekvestr (úlomek) může „spadnout“ do páteřního prostoru. 

Ve všech uvedených případech tím může dojít k utlačování nebo dráždění nervových kořenů s následným šířením bolesti do spádových oblastí nervových kořenů. V horším případě může dojít i ke snížení citlivosti, nebo dokonce svalové síly a pohyblivosti končetiny, a to již může být známkou počínajícího trvalého poškození daného kořene.

Kořenový syndrom

Tlak vyhřezlé ploténky na nervové kořeny je příčinou vzniku kořenového syndromu, který provází soubor charakteristických projevů tzv. kořenové bolesti.

Jaké jsou typické projevy kořenového syndromu?

 • Vyzařující bolest v jedné či více “spádových” oblastech (tzv. dermatomech) nervových kořenů, především na dolní končetině („vystřelování“ bolesti se může projevovat v hýždích, stehnu, lýtky až po chodidla)
 • Snížení funkce a oslabení končetiny (neschopnost zvednout nohu do schodů, postavit se na špičky, klopýtání, zakopávání aj.)
 • Ztráta až vymizení citlivosti nebo svalové síly končetiny, v prstech
 • Jednostranná bodavá, pulzující či pálivá bolest, mravenčení, brnění, aj.
 • Bolest projevující se např. při ohýbání se dopředu, sezení, chůzi, kýchání, kašli, tlaku na stolici, případně i v klidu, aj.

Zjistěte více o páteři a ploténkách

Páteř – pevná osa lidského těla

Páteř je pevnou a pružnou osou těla s řadou pro život nezbytných funkcí. Na její kondici mají vliv nejen opotřebení spojené s věkem, ale také nesprávné pohybové návyky, vadné držení těla, špatný styl chůze, nedostatek pohybu, sedavý styl života, kouření, nesprávná životospráva a další faktory. Mimo bolesti zad, výhřezy (herniacemi) plotének s projevy tzv. kořenové bolesti jsou s ní spojeny i blokády obratlů, svalová nerovnováha, skolióza, spondylóza, osteofyty (kostní výrůstky), ischias, stenózy, fazetový syndrom (spojen s poškozením meziobratlových kloubů) a další.

Fakta o ploténkách

 Páteř tvoří celkem 33 prstencovitých kostí-obratlů, které jsou navzájem spojeny řadou pohyblivých kloubních spojů. V každém z nich je mezi obratli vložena meziobratlová ploténka neboli disk, pružná destička z odolné vláknité chrupavky. Některé z obratlů srůstají a páteřních plotének tak máme celkem 23 – poslední z nich se nachází mezi těly obratlů L5 a S1. 

 • Ploténku tvoří vnější pevný prstenec (anulus fibrosus) a gelovité jádro (nucleus pulposus).
 • Ačkoliv jsou ploténky pevné, jsou zároveň elastické – mají schopnost se pod tlakem stlačovat a měnit svůj tvar. Jejich hlavním úkolem je tlumit jako „polštář“ nárazy mezi jednotlivými obratli, ať již při pohybu – chůzi, běhu, skocích, nebo jakémkoliv zatížení páteře. Tato schopnost, v kombinaci s přirozeným zakřivením páteře, je předpokladem pružné, a přitom stabilní páteře. 
 • V ploténce se nenachází žádné nervy (proto zdravou ploténku „necítíme“), ani krevní cévy, které by ji vyživovaly. Obsahuje však poměrně velké množství vody, která má zásadní vliv na její elasticitu. Čím více vody v ploténce, tím lépe může odolávat tlaku zátěže a „odpružovat“. Pokud voda v ploténce chybí, mění se její výška, a tím zároveň schopnost tlumení nárazů, zhoršuje se pružnost páteře.

Koho nejčastěji výhřez ploténky postihuje?

Ohledně příčin bolesti dolní části zad a případně dolní končetiny záleží na věkové kategorii, ve které se pacient nachází. U starších pacientů se vyskytují hlavně kloubní obtíže okolo páteře a zúžení páteřního kanálu, přičemž typické je kulhání při chůzi; u mladších pacientů je nejčastější příčinou kořenový syndrom v důsledku výhřezu ploténky.

Jak probíhá léčba výhřezu ploténky v EuroPainClinics

Základem léčby je precizní intervenční diagnostika bolesti zad, která zahrnuje několik typů diagnostických výkonů, jimiž lokalizujeme a identifikujeme příčinu-zdroj vaší bolesti. V případě potřeby stanovujeme v rámci léčebného plánu další terapeutický postup s použitím miniinvazivních a endoskopických výkonů včetně speciálních funkčních stabilizačních cvičení.

Vyhřezlá ploténka – typy výkonů

Diagnostické výkony:

Miniinvazivní výkony:

Endoskopické výkony:

Regenerativní medicína

Fyzioterapie

Čtěte více o léčbě v EuroPainClinics

Intervenční diagnostika

Intervenční diagnostika

Nalezení hlavního zdroje vaší bolesti zad je důležitá pro výběr optimální metody k jeho ošetření a předpokladem úspěšné léčby.

Celý článek

Intervenční léčba

Intervenční léčba bolesti

Miniinvazivní a endoskopické výkony poskytované na pracovištích EuroPainClinics při léčbě bolesti zad patří k těm nejpokročilejším postupům v rámci oboru intervenční léčby bolesti (tzv. intervenční algeziologie).

Celý článek

Výhody léčby bolesti

Výhody léčby

Svěřit svoji léčbu bolesti zad do rukou nejlepšího specialisty je pro každého pacienta největším přáním; stejně tak je důležité i očekávání co nejefektivnějšího výsledku léčby. Využijte výhody miniinvazivních a endoskopických výkonů!

Celý článek

Prevence bolesti zad

Prevence bolesti zad

Mít silná a zdravá záda je přáním každého, a proto je na místě myslet na to, jak preventivně rozvoji onemocnění páteře předcházet. Významnou roli hraje vlastní aktivita při udržování životního stylu nebo při jeho změně.

Celý článek

Naši
specialisté

Vaše léčba je v rukou týmu špičkových specialistů, kteří disponují mnohaletou klinickou praxí, rozsáhlými zahraničními zkušenostmi, a kteří jsou jako jediní v České republice držiteli mezinárodní lékařské certifikace FIPP (Fellow of Interventional Pain Practice) > udělované světovou organizací World Institut od Pain.

Prestižní certifikace FIPP