Kadaverový workshop splnil svůj záměr vysoce kvalitní edukace na mezinárodní úrovni

První mezinárodní kadaverový workshop praktické anatomie a miniinvazivních technik proběhl za velkého zájmu ve dnech 21. a 22. června v prostorách Anatomického ústavu LF UK v Bratislavě. Workshop byl koncipován jako pokročilý trénink „Instructor teaching Instructors“. 

Ke společné práci se sešlo téměř třicet lékařů-specialistů z České republiky, Slovenské republiky, Chorvatska, Ukrajiny, a workshop navštívila také skupina čínských lékařů. Během dvou dnů pracovali účastníci ve dvou pracovních skupinách pod vedením instruktorů dr. Michaela Hesse (Německo), dr. Anthonyho Hammonda (Velká Británie), MUDr. Róberta Rapčana, FIPP, (Slovenská republika), dr. Larse Waléna (Švédsko), dr. Agnieszky Marcinowske-Kaliszczak a dr. Wojciecha Piotra Nierodzińskeho (Polsko). Trénink spinálních miniinvazivních technik, zaměřený na oblast blokád hlavy a krku, břicha a pánve, a oblast hrudní, krční a lumbosakrální páteře, provázela vzájemná profesionální diskuse o pracovních technikách a postupech a trendech v intervenční léčbě bolesti. Program workshopu obohatila odborná přednáška dr. Anthonyho Hammonda na téma „Interventional Pain Management“.

Odbornými garanty workshopu byli MUDr. Róbert Rapčan, FIPP, Medical Director EuroPainClinics, a doc. MUDr. Eliška Kubíková, PhD., přednostka Anatomického ústavu LF UK.

Z příznivých ohlasů účastníků workshopu si dovolujeme uvést některé z nich:
MUDr. Pavel Schvarcz, zástupce přednosty Algeziologické kliniky SZU, FNsP v Banské Bystrici, vyjádřil své dojmy po ukončení workshopu: „Dojmy jsou veskrze pozitivní. Vše bylo výborně zorganizováno a především se mi líbilo zaměření na praxi. Teorie byla velmi přínosná, ale praxe byla výborně zpracována a byl zde dostatečný prostor pro každého. Oceňuji velmi vlídný a vstřícný přístup.“ Příležitost tréninku pracovních technik ocenil také MUDr. Michal Matias, anesteziolog VFN na Karlově náměstí v Praze: „ Workshop byl výborný, a jak se říká  – „opakování matka moudrosti“ – proto oceňuji příležitost zopakování všech technik, které lékař potřebuje ve své praxi, a samozřejmě i seznámení se s novinkami.“ MUDr. L‘ubomír Poliak, anesteziolog Fakultní nemocnice L. Pasteura v Košicích, uvedl: „Dojmy jsou vynikající. Největším přínosem bylo vidět, jak pracují školitelé a jak se techniky správně a oficiálně provádějí.“
„Osobně si myslím, že to, co jsme zde měli během dvou dnů vidět, určitě splnilo naše očekávání. Dozvěděli jsme se řadu praktických informací, které vycházejí z bohatých zkušeností instruktorů. Díky Ústavu jsme měli k dispozici absolutně komfortní prostředí a organizační tým brilantně reagoval na všechny požadavky. Těšíme se na další setkání tohoto typu,“ potvrdil MUDr. Michal Venglarčík, PhD., anesteziolog a specialista na léčbu bolesti EuroPainClinics.

MUDr. Róbert Rapčan, FIPP, Medical Director EuroPainClinics, jako odborný garant a instruktor workshopu, uvedl na závěr: „Jsem velmi spokojen. Myslím, že se nám podařilo splnit vše, co jsme si definovali při tvorbě programu. Díky absolutní profesionalitě instruktorů jsme zvládli v rámci výuky vše, co jsme měli v plánu, a to ve špičkové kvalitě. Do budoucna se zaměříme na další prohloubení edukačního konceptu projektu  i zkvalitnění jeho organizační stránky.“

V EuroPainClinics jsme hrdí na uspořádání této unikátní události, která je prestižní vizitkou našich odborných aktivit v tuzemském i mezinárodním měřítku. Děkujeme instruktorům a všem účastníkům za skvělou práci.  Velmi oceňujeme vynikající spolupráci s Anatomickým ústavem, v čele s přednostkou ústavu doc. MUDr. Eliškou Kubíkovou, PhD., díky které bylo možné tento jedinečný a náročný projekt realizovat. Organizačnímu týmu patří velký dík za zabezpečení hladkého průběhu workshopu.

——————————————

O konání této výjimečné události informovala řada médií ve Slovenské republice a České republice:

https://www.webnoviny.sk/zdravie/clanok/1077161-kadaverovy-workshop-miniinvazivne-spinalne-techniky/
https://www.24hod.sk/kadaverovy-workshop-miniinvazivne-spinalne-techniky-cl444198.html
https://inforaj.sk/kadaverovy-workshop-miniinvazivne-spinalne-techniky/
https://www.zdravie.sk/clanok/55653/kadaverovy-workshop-miniinvazivne-spinalne-techniky
https://euronovinky.eu/kadaverovy-workshop-miniinvazivne-spinalne-techniky/
https://fotonovinky.sk/kadaverovy-workshop-miniinvazivne-spinalne-techniky/
https://ekonomickydennik.sk/kadaverovy-workshop-miniinvazivne-spinalne-techniky/
https://www.protext.cz/zprava.php?id=25233
https://pravednes.cz/RapcanRobert.profil
https://www.technickytydenik.cz/rubriky/novinky/kadaverovy-workshop-miniinvazivni-spinalni-techniky_36312.html

cadaver-kolaz_14_7

Máte zájem o vstupní vyšetření na našich pracovištích? Využijte pohodlný systém E-konzultace!

Bolest zad zasahuje do všech stránek života – s návštěvou odborníka je proto dobré neváhat! Pokud je příčina bolesti dostatečně brzy a správně diagnostikována, včasné zahájení léčby znamená jednoznačně efektivnější a trvalejší výsledek. Umožňuje rychlejší zotavení při prvních vážnějších projevech a může vést k oddálení případného návratu potíží v pozdějším období. Odešlete vyplněný formulář E-konzultace a my vás budeme v co nejkratším čase telefonicky kontaktovat nazpět.

Bezplatná E-konzultace