Světovou intervenční algeziologii zaštiťuje World Institut of Pain a její lékaři FIPP – Fellow of Interventional Pain Practice

Období let 2017 a 2018 představuje významný mezník v historii EuroPainClinics, a to zásluhou excelentního úspěchu lékařů, kteří se stali držiteli prestižní mezinárodní lékařské certifikace a titulu FIPP (Fellow of Interventional Pain Practice) pro oblast intervenční léčby bolesti. Tuto prestižní certifikaci uděluje mezinárodní organizace World Institut of Pain (WIP). Certifikace FIPP našich lékařů tímto deklaruje pracoviště EuroPainClinics jako klinická zařízení s vysoce odbornou kvalitou poskytované léčby podle světových standardů.

MUDr. Róbert Tirpák, FIPP, vedoucí lékař EuroPainClinics v Praze, je v současnosti prvním lékařem s certifikací FIPP v České republice. MUDr. Martin Griger, FIPP, vedoucí lékař EuroPainClinics v Bratislavě, a MUDr. Juraj Mláka, FIPP, EDRA, vedoucí lékař EuroPainClinics v Košicích, následují prvního držitele ve Slovenské republice, jímž je od roku 2013 MUDr. Róbert Rapčan, PhD., MBA, FIPP, medicínský ředitel pracovišť EuroPainClinics. MUDr. Rapčan je zároveň od roku 2016 jmenován do prestižní funkce FIPP Examiner – člen a examinátor zkušební komise mezinárodních zkoušek FIPP.

World Institut of Pain

“…to promote the best practice of pain medicine for the 21st century
(Mise WIP)

WIP byla založena v roce 1993 jako nekomerční, veřejnoprávní společnost pro charitativní účely v americké Kaliforii. Již od počátku je primárním cílem činnosti WIP, v souvislosti se stále narůstajícími počty pacientů s chronickou či akutní bolestí, celosvětová propagace nejlepších klinických zkušeností v oblasti její léčby.

Své poslání WIP předává a naplňuje prostřednictvím rozsáhlých vzdělávacích aktivit a dalších projektů, jejichž záměrem je sdílení nejaktuálnějších klinických poznatků a výměny zkušeností o postupech léčby, efektivitě intervenčních technik a dalším rozvoji terapeutických výkonů. V rámci své vzdělávací iniciativy WIP realizuje své cíle na globální, národní i lokální úrovni. Shromažďuje klíčová data a informace, která umožňují definování a rozvoj osvědčených postupů a standardů v oblasti intervenční léčby a usnadňují jejich zavádění do praxe. Zaměřuje se na rozvoj protokolů pro efektivitu a objektivitu výsledků klinických studií. V lokálním a regionálním kontextu navazuje spolupráci a předává informace z oblasti léčby bolesti se zainteresovanými institucemi a společnostmi, např. ve spojení s místními lékaři v oblasti edukace a tréninku v nových technologiích. Klinickým pracovištím léčby bolesti, které úspěšně projdou hodnoticím procesem, uděluje WIP ocenění Excellence in Pain Practice (EPP Award).

Sdílení klinických zkušeností umožňuje WIP přípravou řady lokálních a regionálních sympozií a praktických workshopů. Stěžejním pilířem vzdělávacích aktivit a celé mise WIP je každoroční Světový kongres WIPP. Vydává odborný časopis Pain Practice jako mezinárodní zdroj informací, aktualit a trendů z oblasti léčby bolesti.

Mezinárodní certifikační programy

WIP jako globální institut pro vzdělávání, certifikaci a profesní rozvoj lékařů specializujících se na léčbu bolesti organizuje mezinárodní certifikační programy s cílem soustředit špičkové specialisty z celého světa, jejichž prostřednictvím předává svůj odkaz pro rozvoj a zavádění nejvyšších standardů léčby do praxe. K dispozici jsou v současnosti dva programy, které prověřují a hodnotí znalosti, profesní dovednosti a kompetence uchazečů v oblasti intervenční léčby bolesti se zaměřením na intervenční techniky. Kandidáti, kteří absolvují vzdělávací program FIPP, podstupují náročné psychometrické zkoušky, které WIP připravuje a spravuje společně se zkušební komisí FIPP (Board of Examination). Úspěšné vykonání zkoušky zahrnující písemnou, ústní  a praktickou část završuje získání mezinárodní certifikace včetně udělení titulu. V současnosti je držiteli certifikace FIPP 1023 lékařů z šedesáti zemí světa.

Druhý certifikační program (CIPS) zavedený od roku 2014 prověřuje technické kompetence lékařů intervenční léčby bolesti pod ultrasonografickou kontrolou. Touto certifikací disponuje více než sto lékařů z 21 zemí.

Certifikace FIPP je potvrzením o přesném a bezpečném ovládání intervenčních technik podle nejvyšších standardů a opravňuje (spolu s národní licencí) k výkonu činnosti v oblasti intervenční léčby bolesti po celém světě. Lékaři jmenovaní FIPP se stávají členy mezinárodní skupiny specialistů World Institut of Pain, jejichž profesní kompetence jsou nesporným přínosem pro další rozvoj každého algeziologického pracoviště. Certifikace FIPP svědčí o vysoké kredibilitě, která přináší uznání odborné veřejnosti a je zárukou vysoce odborné poskytované léčby, vedoucí ke zlepšení zdravotního stavu a kvality života pacientů zmírněním bolesti.

Zdroj:

www.agoria.com/uK

www.wip-boe.org


Máte zájem o vstupní vyšetření na našich pracovištích? Využijte pohodlný systém E-konzultace!

Bolest zad zasahuje do všech stránek života – s návštěvou odborníka je proto dobré neváhat! Pokud je příčina bolesti dostatečně brzy a správně diagnostikována, včasné zahájení léčby znamená jednoznačně efektivnější a trvalejší výsledek. Umožňuje rychlejší zotavení při prvních vážnějších projevech a může vést k oddálení případného návratu potíží v pozdějším období. Odešlete vyplněný formulář E-konzultace a my vás budeme v co nejkratším čase telefonicky kontaktovat nazpět.

Bezplatná E-konzultace