EuroPainClinics Study IV – Radiofrekvenční denervace facetových kloubů

Studie EuroPainClinics Study IV (EPCS IV) je připravovaná prospektivní, observační, komparativní studie, která bude porovnávat změny neurologického stavu a provádět vyhodnocení algeziologických stupnic u pacientů, kteří po splnění kritérií podstoupí intervenční miniinvazivní výkon, jímž je radiofrekvenční denervace lumbálních facetových kloubů.

Endoskopická rizotomie – endoskopicky vizualizovaná radiofrekvenční denervace facetových kloubů s asistovanou RTG navigací.

Bolest facetových kloubů zaujímá významný podíl mezi zdroji bolesti u pacientů s vertebroalgickým syndromem. Typickým symptomem je skvrnitá projekce bolestí v oblasti zad a nohou. Příčinou těchto bolestí je podráždění mediálního raménka zadní větve nervového kořene, kterým je facetový kloub inervován. Verifikace bolestí spočívá v blokádě mediálního raménka lokálním anestetikem v několika obratlových etážích. Je-li test pozitivní, pacient je následně indikován pro radiofrekvenční denervaci příslušné nervové větve.

Cílem studie bude zdokumentování klinických výsledků: neurologického stavu pacienta, porovnání algeziologických stupnic bolesti, spotřeby analgetik ve čtyřech časových úsecích (před výkonem, po 6 týdnech a následně po 6 a 12 měsících po výkonu) a následná statistická analýza získaných údajů.

Popis výkonu

Endoskopická rizotomie (denervace facetových kloubů) je výkon, při kterém pod RTG kontrolou mobilního C-ramene umístíme endoskop do oblasti mediálního raménka míšního nervu. Následně endoskopem vizualizujeme tkáň v okolí mediálního raménka. Pod endoskopickou kontrolou odpreparujeme tkáň sterilním grasperem a vizualizujeme nervovou strukturu. Mediální raménko se na závěr pod neustálou endoskopickou vvizualizací zataví radiofrekvenční sondou.Výkon ukončíme vyjmutím endoskopu a uzavřením vstupního portu 1 až 2 kožními stehy.

Máte zájem o vstupní vyšetření na našich pracovištích? Využijte pohodlný systém E-konzultace!

Bolest zad zasahuje do všech stránek života – s návštěvou odborníka je proto dobré neváhat! Pokud je příčina bolesti dostatečně brzy a správně diagnostikována, včasné zahájení léčby znamená jednoznačně efektivnější a trvalejší výsledek. Umožňuje rychlejší zotavení při prvních vážnějších projevech a může vést k oddálení případného návratu potíží v pozdějším období. Odešlete vyplněný formulář E-konzultace a my vás budeme v co nejkratším čase telefonicky kontaktovat nazpět.

Bezplatná E-konzultace