Vědecko-výzkumná činnost EuroPainClinics

Vědecko-výzkumná činnost EuroPainClinics

EuroPainClinics partnerem Slovenské akademie věd

Společná činnost na komplexním strukturovaném výzkumu je hlavní náplní partnerství EuroPainClinics a Ústavu měření Slovenské akademie věd, které od března 2020 zakotvuje dohoda o vzájemné spolupráci. V rámci spolupráce jsou definovány aktivity zahrnují vývoj, výzkum a aplikaci modelů měření a matematických algoritmů pro optimální návrh a realizaci klinických zkoušek, analýzu pozorovaných údajů a statistické vyhodnocení klinických zkoušek, společné vědecké publikování, vývoj dalších produktů a služeb v souladu s vědeckými a technologickými záměry obou partnerů a řada dalších projektů. Spolupráce umožňuje zejména maximální využití dynamicky narůstajícího potenciálu sektoru klinického výzkumu EuroPainClinics v kontextu celospolečenského dopadu s cílem přínosu relevantních výsledků pro širokou veřejnost.

EuroPainClinics partnerem SAV

Odborná publikační činnost

Výsledky dlouholetého klinického výzkumu EuroPainClinics, který je realizován formou klinických studií, jsou pravidelně publikovány v tuzemských a zahraničních impaktovaných periodicích (Pain Medicine, Wiener klinische Wochenschrift, Herald Scholarly Open Access Journals / Journal of Energency Medicine Trauma and Surgical Care, Bratislava Medical Journal aj.)

Přehled publikační činnosti EuroPainClinics

Máte zájem o vstupní vyšetření na našich pracovištích? Využijte pohodlný systém E-konzultace!

Bolest zad zasahuje do všech stránek života – s návštěvou odborníka je proto dobré neváhat! Pokud je příčina bolesti dostatečně brzy a správně diagnostikována, včasné zahájení léčby znamená jednoznačně efektivnější a trvalejší výsledek. Umožňuje rychlejší zotavení při prvních vážnějších projevech a může vést k oddálení případného návratu potíží v pozdějším období. Odešlete vyplněný formulář E-konzultace a my vás budeme v co nejkratším čase telefonicky kontaktovat nazpět.

Bezplatná E-konzultace