EuroPainClinics partnerem Ústavu měření Slovenské akademie věd

Je nám ctí informovat o prestižní události, která znamená významný posun v dosavadní vědeckovýzkumné činnosti našich pracovišť. Dne 5. března byla uzavřena vzájemná Dohoda o spolupráci ve vědeckém výzkumu mezi EuroPainClinics a Ústavem měření Slovenské akademie věd.

Obě instituce se budou podílet na společném vývoji a aplikaci modelů měření, analýze a statistickém vyhodnocování a dalších aktivitách směřujících zejména k maximálnímu využití potenciálu klinického výzkumu EuroPainClinics. Slavnostního aktu podpisu Dohody o spolupráci se ujali MUDr. Róbert Rapčan, PhD, MBA, FIPP, medicínský ředitel EuroPainClinics, a doc. Viktor Witkovski, CsC., ředitel Ústavu měření Slovenské akademie věd (SAV).

MUDr. Rapčan u této výjimečné příležitosti zároveň přijal pozvání k odbornému semináři pro akademické pracovníky SAV, jimž představil diagnostické a terapeutické postupy při léčbě bolestivých stavů a aktuální trendy v technikách intervenční léčby bolesti. Přednáška vyvolala u publika zastoupeného odborníky různých vědních oborů aktivní zájem včetně řady diskusí. Detailně diskutovanou otázkou se stala například objektivní kvantifikace parametru intenzity bolesti u pacientů a cíleného využití výsledků měření v globálním kontextu.

Spolupráce se Slovenskou akademií věd je vynikající příležitostí pro rozšiřování aktuálních projektů a další rozvoj pevně etablovaného segmentu vědeckovýzkumné činnosti EuroPainClinics, a to zejména v sekci klinických studií, jejichž výsledky publikovala řada mezinárodních karentových periodik jako Wiener Klinische Wochenschrift, Bratislava Medical Journal, Pain Medicine, Herald Scholarly Open Access – Journal of Emergency Medicine, Trauma and Surgical Care, aj.


Máte zájem o vstupní vyšetření na našich pracovištích? Využijte pohodlný systém E-konzultace!

Bolest zad zasahuje do všech stránek života – s návštěvou odborníka je proto dobré neváhat! Pokud je příčina bolesti dostatečně brzy a správně diagnostikována, včasné zahájení léčby znamená jednoznačně efektivnější a trvalejší výsledek. Umožňuje rychlejší zotavení při prvních vážnějších projevech a může vést k oddálení případného návratu potíží v pozdějším období. Odešlete vyplněný formulář E-konzultace a my vás budeme v co nejkratším čase telefonicky kontaktovat nazpět.

Bezplatná E-konzultace