Bolest zad po operaci páteře

Hlavní specializací pracovišť Kliniky neurointervenční a endoskopické léčby zad EuroPainClinics je precizní diagnostika a léčba chronické bolesti zad se zaměřením na oblast bederní páteře nejčastěji v důsledku výhřezu ploténky a léčba bolesti zad po operaci páteře. Pokud jsou vaše zdravotní obtíže spojeny právě s některou z těchto problematik, obraťte se na naše specialisty a zjistěte, jakou pomoc a optimální řešení vám na pracovištích EuroPainClinics můžeme poskytnout.

Co je syndrom selhání operační léčby (FBSS, failed back surgery syndrom)

V některých případech se stává, že pacient absolvuje operaci nebo opakované operace páteře, a i přesto bolest zad přetrvává, nebo se dokonce objeví nová. Může se jednat o tzv. syndrom selhání operační léčby. Jedná se o situaci, kdy operace páteře byla technicky a anatomicky provedena správně, přesto se bolest zad u pacienta nezměnila, zhoršila se, nebo se objevila nová. Statisticky se může projevovat až u třetiny operovaných pacientů.

Jaké příznaky jsou pro FBSS typické?

 • Ostrá nebo bodavá kořenová (radikulární) bolest bederní páteře
 • Křeče v zádech
 • Bolest vyzařující do jedné či obou končetin
 • Bolest nad nebo pod operovanou oblastí
 • Variabilní bolest v závislosti na místě postižení v páteři
 • Snížení rozsahu pohybu a mobility
 • Chronická (dlouhodobá) bolest trvající šest a více měsíců

Co je příčinou bolesti?

Zdrojem bolesti může být tzv. epidurální fibróza neboli zmnožená vazivová tkáň, která se po chirurgickém zásahu vytvořila v epidurálním prostoru. Jedná se o patologickou tkáň, která má podobu plátů a vláken. Ty podle stupně závažnosti vytváří souvislou „síť“ a postupně se mění až v hutnou masu tkáně vyplňující epidurální prostor, vznikají tzv. srůsty (adheze). Epidurální fibróza pak dráždí či utlačuje míšní kořen nebo způsobuje zúžení epidurálního prostoru.

Jaké jsou příčiny vzniku FBSS?

 • Spinální stenózy
 • Utlačení nervu poškozenou ploténkou, recidiva výhřezu
 • Zjizvená tkáň v místě chirurgického řezu
 • Nedostatečně odstraněný výhřez ploténky nebo volně ponechaný její zbytek (fragment)
 • Nepřesná diagnostika bolesti zad před operací
 • Nepřesný výběr pacienta pro chirurgický zákrok
 • Neadekvátní chirurgické zákroky aj.

Pacient často není na syndrom FBSS diagnostikován, neví, proč ho záda bolí a vyhledává stále více způsobů, jak si od bolesti ulevit, nejčastěji zvýšeným množstvím tišících léků, rehabilitací, cvičením.

Jakou léčbu při bolesti zad v důsledku FBSS poskytujeme?

Pro léčbu bolesti zad v důsledku FBSS provádíme špičkový endoskopický výkon epiduroskopicky asistovaná adheziolýza v epidurálním prostoru (epiduroskopie) pod kontrolou RTG a speciální minikamery.

Metoda je efektivní léčbou u pacientů, jimž konzervativní léčba bolesti nepřináší výsledky, nebo již nechtějí bolest dále snášet.

Proč zvolit pro svoji léčbu neurointervenční a endoskopické výkony

Jak probíhá léčba v EuroPainClinics

Základem léčby je precizní diagnostika bolesti zad, která zahrnuje několik typů diagnostických výkonů, jimiž lokalizujeme a identifikujeme příčinu-zdroj vaší bolesti. V případě potřeby stanovujeme v rámci léčebného plánu další terapeutický postup s použitím neurointervenčních a endoskopických výkonů včetně speciálních funkčních stabilizačních cvičení. Více informací najdete v sekci průběh léčby na pracovištích EuroPainClinics

Léčba

Diagnostické výkony:

Neurointervenční výkony:

Endoskopické výkony:

Neuromodulační léčba:

Máte zájem o vstupní vyšetření na našich pracovištích? Využijte pohodlný systém E-konzultace!

Bolest zad zasahuje do všech stránek života – s návštěvou odborníka je proto dobré neváhat! Pokud je příčina bolesti dostatečně brzy a správně diagnostikována, včasné zahájení léčby znamená jednoznačně efektivnější a trvalejší výsledek. Umožňuje rychlejší zotavení při prvních vážnějších projevech a může vést k oddálení případného návratu potíží v pozdějším období. Odešlete vyplněný formulář E-konzultace a my vás budeme v co nejkratším čase telefonicky kontaktovat nazpět.

Bezplatná E-konzultace