Epiduroskopicky asistovaná adheziolýza v epidurálním prostoru

Jedná se o špičkový výkon prováděný nejčastěji u pacientů s přetrvávající či nově vzniklou bolestí zad po operacích páteře v důsledku selhání chirurgické léčby (FBSS, failed back surgery syndrom). Zdrojem bolesti je nejčastěji epidurální fibróza (neboli zmnožení vaziva) v míšním kanálu, která dráždí míšní kořen nebo způsobuje zúžení epidurálního prostoru. Metoda je efektivní léčbou u pacientů, jimž konzervativní terapie bolesti nepřináší výsledky nebo již nechtějí bolest dále snášet.

V lokální anestezii a pod kontrolou rentgenu je přirozeným otvorem v kosti křížové (hiatus sacralis) zavedena speciální jehla. Přes jehlu se poté zavede endoskop a laserové vlákno. Pod neustálou vizuální kontrolou je laserem nebo tepelnou radiofrekvencí odstraňována fibrózní tkáň. V případě zúžení epidurálního prostoru se zavádí balónkový katetr, který umožní jeho rozšíření a zpřehlednění. Délka výkonu se pohybuje od 20 do 60 minut. Pacient je v průběhu zákroku v lokální anestezii.