Dr. Ashish Shetty, MBBS, FRCA, ECFMG, FFPMRCA

Dr. Ashish Shetty, MBBS, FRCA, ECFMG, FFPMRCA, je renomovaný mezinárodní odborník v oblasti léčby bolesti.

Dr. Shetty získal zkušenosti v Cambridge University Hospitals a působil jako vědecký pracovník v oblasti kontroly bolesti v nemocnici Guys & St Thomas Hospital v Londýně. Je odborným lékařem na oddělení léčby bolesti na University College London Hospitals a čestným lékařem v Great Ormond Street Hospital. Soukromou praxi provozuje v Harley Street Clinic a London Bridge Hospital. Jeho specializací je zejména chronická bolest: neuromodulace, míšní stimulátory, sportovní medicína, bolesti pánve, multidisciplinární přístup k léčbě bolesti, CRPS.

V současnosti zastává řadu funkcí a působí jako:

  • člen ústředního výboru: London School of Regional Anaesthesia (Londýnská škola regionální anestezie)
  • člen Rady a pedagogický pracovník: Royal Society of Medicine (Královská lékařská společnost)
  • vedoucí lékař a člen Rady: London Pain Forum (Londýnské fórum pro léčbu bolesti)
  • vedoucí lékař oddělení neuromodulace, UCLH
  • vedoucí vzdělávání, Faculty of Pain Medicine (Fakulta pro léčbu bolesti), Royal college of Anaesthesia (Královská anesteziologická akademie), Londýn
  • vedoucí lékař pro dospívající pacienty, Department of Pain Medicine (oddělení léčby bolesti), UCLH, GOSH
  • lékařský odhadce pro odborné lékaře, University College London Hospitals
  • vedoucí kurzu Sympozium o abdominopelvické bolesti
  • vedoucí lékař oddělení MSc neuromodulácie: University College London

Ve výzkumných aktivitách se profilově zaměřuje na neuromodulace, neuropatickou bolest, bolest zad a bolest pánve.

Máte zájem o vstupní vyšetření na našich pracovištích? Využijte pohodlný systém E-konzultace!

Bolest zad zasahuje do všech stránek života – s návštěvou odborníka je proto dobré neváhat! Pokud je příčina bolesti dostatečně brzy a správně diagnostikována, včasné zahájení léčby znamená jednoznačně efektivnější a trvalejší výsledek. Umožňuje rychlejší zotavení při prvních vážnějších projevech a může vést k oddálení případného návratu potíží v pozdějším období. Odešlete vyplněný formulář E-konzultace a my vás budeme v co nejkratším čase telefonicky kontaktovat nazpět.

Bezplatná E-konzultace