Perkutánní endoskopická denervace meziobratlových kloubů

Výkon, při kterém je za pomoci endoskopu ošetřen meziobratlový kloub jako zdroj chronické bolesti dolní části páteře. Příčinou této bolesti je podráždění mediálního raménka zadní větve nervového kořene, jímž je meziobratlový kloub inervován. Pod RTG kontrolou mobilního C-ramene je umístěn do oblasti mediálního raménka míšního nervu endoskop. Následně endoskopem vizualizujeme tkáň v okolí mediálního raménka. Pod endoskopickou kontrolou odpreparujeme tkáň sterilním grasperem a vizualizujeme nervovou strukturu. Na závěr zkoagulujeme mediální raménko radiofrekvenční sondou pod přímou kontrolou endoskopu. Výkon ukončíme vyjmutím endoskopu a uzavřením vstupního portu 1 až 2 kožními stehy. Délka výkonu se pohybuje okolo od 60 do 90 minut.