Informace o pracovištích

 Vážení pacienti,

rádi bychom upozornili, že ordinační doba na pracovišti může být s ohledem na některé odůvodnělé případy (např. doba smluvně stanovená s pojišťovnami, dovolená, nemoc lékaře, technické důvody, operační dny, sanitární den aj.) individuální.

Informace o aktuální ordinační době vám rádi sdělíme na telefonních číslech našich pracovišť:

Telefonické číslo je funkční pouze v době ordinačních hodin. Mimo tuto dobu se nelze na tel. číslo dovolat.

Rádi bychom zároveň upozornili, že v průběhu ordinačních hodin může probíhat na našem pracovišti náročnější zdravotní výkon, během něhož není možné přijímat telefonické hovory. Pokud se Vám v určitém časovém rozmezí nedaří navázat telefonický kontakt, může jít právě o takovou situaci.

V takovém případě Vás prosíme o opětovné zavolání, rádi se Vám budeme věnovat.

Děkujeme předem za pochopení a Vaši trpělivost.

Tým EuroPainClinics

Informace pro zahraniční pacienty

Dovolujeme si vás také informovat, že na našem pracovišti probíhá komunikace výhradně v českém jazyce a ošetřujeme pouze pacienty s českým zdravotním pojištěním. V případě, že nejste česky hovořící pacient nebo nemáte zdravotní pojištění v ČR, obraťte se prosím na jiné pracoviště. 

Děkujeme za pochopení.

Notice for patients

Please be advised that in our facility we communicate solely in Czech language and we only treat patients with the Czech health insurance. If you are not a Czech speaking patient or do not have health insurance in the Czech Republic, please contact another facility.

Thank you for understanding.

Hinweis für patienten

Wir weisen Sie darauf hin, dass die Kommunikation in unserer Praxis nur auf Tschechisch erfolgt und dass wir nur Patienten tschechischer Krankenkassen behandeln. Falls Sie kein Tschechisch sprechen, oder falls Sie nicht bei einer tschechischen Krankenkasse sind, wenden Sie sich bitte an eine andere Praxis.

Danke für Ihr Verständnis.

Вниманию пациентов

Позвольте сообщить, что в нашем медицинском учреждении общение происходит исключительно на чешском языках, и мы лечим только пациентов с чешским медицинским страхованием. В том случае если вы не являетесь пациентом, говорящим на чешском языке или у вас нет медицинской страховки в Чешской Республике, пожалуйста, обратитесь в другое медицинское учреждение.

Спасибо за ваше понимание.

Máte zájem o vstupní vyšetření na našich pracovištích? Využijte pohodlný systém E-konzultace!

Bolest zad zasahuje do všech stránek života – s návštěvou odborníka je proto dobré neváhat! Pokud je příčina bolesti dostatečně brzy a správně diagnostikována, včasné zahájení léčby znamená jednoznačně efektivnější a trvalejší výsledek. Umožňuje rychlejší zotavení při prvních vážnějších projevech a může vést k oddálení případného návratu potíží v pozdějším období. Odešlete vyplněný formulář E-konzultace a my vás budeme v co nejkratším čase telefonicky kontaktovat nazpět.

Bezplatná E-konzultace