Inovativní metoda kryoablace představena v Olomouci

Efektivní léčebná řešení s využitím speciální miniinvazivní techniky kryoablace při ošetření bolesti různých anatomických struktur představil MUDr. Michal Adam, vedoucí lékař EuroPainClinics Brno, na pracovním lékařském semináři v Olomouci.

Cílem semináře bylo detailní představení výkonu kryoablace – specializované techniky, která poskytuje pacientům dlouhotrvající efekt úlevy od bolesti tak, že aplikací nízké teploty dochází k ovlivnění dráhy bolesti na úrovni senzorických (smyslových) nervů, pro přímé využití k léčbě bolesti pacientů se zdravotními indikacemi spadajícími do odborností jako algeziologie, ortopedie a traumatologie.

Seminář byl uspořádán ve spolupráci s Centrem bolesti Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Fakultní nemocnice Olomouc pod vedením hlavního lékaře MUDr. Marka Pierana, a MUDr. Šárky Fritscherové, Ph.D., zástupkyně přednosty pro léčebnou péči.

MUDr. Michal Adam přednášel počátkem prosince o kryoablaci na lékařském semináři ve FN Olomouc

Máte zájem o vstupní vyšetření na našich pracovištích? Využijte pohodlný systém E-konzultace!

Bolest zad zasahuje do všech stránek života – s návštěvou odborníka je proto dobré neváhat! Pokud je příčina bolesti dostatečně brzy a správně diagnostikována, včasné zahájení léčby znamená jednoznačně efektivnější a trvalejší výsledek. Umožňuje rychlejší zotavení při prvních vážnějších projevech a může vést k oddálení případného návratu potíží v pozdějším období. Odešlete vyplněný formulář E-konzultace a my vás budeme v co nejkratším čase telefonicky kontaktovat nazpět.

Bezplatná E-konzultace
Letní dovolené v EuroPainClinics a omezení provozu »