Proč zvolit miniinvazivní a endoskopickou léčbu zad

Bolest zad znamená pro člověka vždy fyzickou i psychickou zátěž, která zasahuje do všech stránek života. S návštěvou specialisty je proto dobré neváhat. Pokud je příčina bolesti včas a správně diagnostikována, časné zahájení léčby může umožnit rychlejší návrat k běžným aktivitám, zabránit rozvoji trvalých následků a přechodu do chronického bolestivého stavu.

Unikátní miniinvazivní a endoskopické výkony na páteři

Miniinvazivní a endoskopické výkony při léčbě bolestí zad patří k těm nejpokročilejším přístupům oboru tzv. intervenční léčby bolesti. Intervenční léčba bolesti zahrnuje široké spektrum výkonů, které mohou přinést prakticky bezprostřední úlevu. Léčba je vhodná je pro pacienty před operací i po operaci páteře.

V ambulantním režimu jsou prováděny diagnosticko-prognostické a miniinvazivní výkony a dále pokročilé výkony realizované na zákrokových sálech – perkutánní (neboli skrze kůži vedené) endoskopické výkony.

Miniinvazivní výkon znamená, že při zákroku se neprovádí „otevřený přístup“ jako je tomu u klasické operace páteře. Namísto toho je vytvořeno jedno pracovní místo pro výkon o velikosti osmi až deseti milimetrů. Přes tuto obrazně řečeno „klíčovou dírku“ jsou následně do páteřního neboli epidurálního prostoru páteře k místu zdroje bolesti zavedeny pracovní nástroje včetně speciální kamery, která přenáší obraz na monitor a umožňuje operatérovi pracovat pod kontrolou videonavigace.

Jak probíhají miniinvazivní a endoskopické výkony

  • Miniinvazivní výkony se provádějí pod přesnou, cílenou a bezpečnou kontrolou RTG mobilního C-ramene, endoskopické výkony pod kontrolou kamery a RTG mobilního C-ramene.
  • Předností miniinvazivního a endoskopického zákroku je zejména jeho šetrnost.
  • Pracovní místo pro výkon (zavedení kamery a nástrojů) se vytváří pouze jedno, o velikosti 8 až 10 mm. Řez se po ukončení výkonu zašije 1–2 stehy.
  • Pacient leží v průběhu zákroku na břiše a je v lokální, lehké (analgosedaci), zřídka v celkové anestezii.
  • Délka výkonu se pohybuje podle typu od 30 do 90 minut.
  • Výkony se provádějí bez nutnosti hospitalizace. Pacient se po zákroku a doporučené době odpočinku na lůžku (většinou po dobu 120 minut) navrací do svého domova.

Poznejte výhody miniinvazivních a endoskopických výkonů

Je léčba vhodná pro každého?

Na pracovištích EuroPainClinics usilujeme každodenně o to, abychom všem našim pacientům umožnili účinnou úlevou od bolesti vést opět kvalitní a komfortní život v co největší míře. Každé zmírnění bolesti je úspěchem!

Všechny poskytované výkony se opírají o poznatky medicíny založené na důkazech (EBM, evidence-based medicine) a řídí se mezinárodními standardy SIS (Spine Intervention Society) a WIP (World Institut of Spine). V tomto kontextu zastáváme odborný postoj, že:

  • ne pro každého pacienta je tento typ léčby vhodný,
  • ne každý pacient bude pociťovat stejnou úlevu od bolesti,
  • ne u každého pacienta znamená intervenční výkon lepší přístup.