2. kadaverový workshop EuroPainClinics detailně prověřil techniky intervenční léčby

Prostory Anatomického ústavu v Bratislavě přivítaly ve dnech 4. a 5. března účastníky mezinárodního workshopu, kteří se společně zabývali technickými aspekty a nejefektivnějšími přístupy při léčbě bolesti bederní a krční páteře. Vzdělávacího workshopu se zúčastnilo téměř čtyřicet hostů, přičemž ke společné vědecké práci se sešlo více než dvacet lékařů-specialistů z České a Slovenské republiky, Itálie, Turecka či Ekvádoru.

cadaver_I_intro

Dvoudenní program nabídl vysoce kvalitní vzdělávací obsah ve formě odborných přednášek a intenzivního praktického výcviku. V sérii přednášek zazněla např. témata diskogenní bolesti, radiofrekvenční denervace lumbálních a cervikálních facetových kloubů, lumbální diskografie, metody Disc FX, endoskopické diskektomie, epiduroskopie či neurostimulace. Dosavadní dovednosti a získané poznatky si následně účastníci workshopu prověřili při praktickém výcviku, který probíhal ve čtyřech pracovních skupinách. Náročný program plný informací a nových poznatků doprovázela po oba dny aktivní profesní diskuse. Jako hlavní instruktoři a přednášející se představili dr. Sherdil Nath (Švédsko), dr. Anthony Hammond (Velká Británie), dr. Stefan Hellinger (Německo), MUDr. Róbert Rapčan, FIPP, a MUDr. Juraj Mláka (Slovenská republika).

Druhý kadaverový workshop proběhl za mimořádného ohlasu a potvrdil status prestižní vzdělávací události na mezinárodní úrovni. MUDr. Róbert Rapčan, FIPP, Medical Director EuroPainClinics, uvedl: „Celkový průběh a odbornou úroveň letošního kadaverového workshopu hodnotíme jednoznačně velmi vysoko. Připravili jsme velmi dobře organizovanou strukturu, a to jak v teoretické, tak i praktické části, v jejímž rámci jsme díky odbornému vedení špičkových lektorů předali všechny plánované vědomosti. V této návaznosti již také připravujeme nový edukační koncept, který propojí kadaverovou část workshopu s přímým přenosem konkrétních případů z operačního sálu.“

O pozitivních ohlasech svědčí také reakce účastníků, z nichž si některé dovolujeme citovat. MUDr. František Jurčaga, primář neurologického oddělení Nemocnice Svätého Michala v Bratislavě, uvedl: „Velmi rád jsem se zúčastnil tohoto workshopu, který byl vedený významnými zahraničními i našimi lektory. Oceňuji vysokou úroveň teoretické a i následné praktické části, kde jsme si mohli nabyté vědomosti vyzkoušet.“ Svoji spokojenost vyjádřili také zahraniční hosté. Ricardo Lambertini, obchodní manager partnerské společnosti AMS Group z Itálie, ocenil intenzivní a bohatý program workshopu, který splnil jeho očekávání dozvědět se více o produktech a zhlédnout techniky, jež předvedli jedni z nejvýznamnějších evropských lékařských expertů, přímo v praxi. Helen Bleazard, medicínská distributorka společnosti, ocenila velmi dobrou organizaci workshopu a kvalitní obsah výuky. MUDr. Juraj Mláka, jeden z hlavních instruktorů, doplnil: „Také pro mě jako instruktora byl workshop nesmírně užitečný, protože jsem se jako vždy, když vyučuji, měl zároveň možnost osobně něco nového naučit. V této souvislosti oceňuji například ukázky postupu uložení radiofrekvenčních jehel v oblasti krční páteře dr. Sherdila Natha.“

Zájem o obor intervenční léčby bolesti má stále narůstající tendenci a EuroPainClinics prostřednictvím svých vzdělávacích aktivit i nadále  pokračuje v  předávání teoretických poznatků a klinických zkušeností lékařům v tuzemském i mezinárodním měřítku.

Děkujeme všem účastníkům workshopu za jejich účast a partnerům workshopu společnostem Medtronic, AMS Group a eliquence. Děkujeme doc. MUDr. Elišce Kubíkové PhD., přednostce Anatomického ústavu LF UK v Bratislavě jako hlavnímu partnerovi, za vynikající spolupráci a možnost organizace workshopu v prostorách Anatomického ústavu. Lence Kovaličové, Matúšovi Gmitterovi a Ing. Jánu Varholovi z organizačního týmu EuroPainClinics patří poděkování za perfektní zabezpečení organizační stránky a hladký průběh celého náročného projektu.

O své klinické zkušenosti a praktické dovednosti se podělili hlavní instruktoři workshopu:

foto_Sherdil

Odbornou část zahájil Dr. Sherdil Nath, který se ve svých přednáškách „Spinal Pain‟ a „Facet Joint Pain‟ zabýval tématem radiofrekvenční denervace lumbálních a cervikálních facetových kloubů. Zdůraznil význam precizního vyšetření včetně nutnosti přesného testování všech symptomů, které je třeba brát v úvahu při definování zdroje bolesti a stanovení diagnózy. Při výcviku sdílel dr. Nath s entuziasmem jemu vlastním své lety praxe nabyté zkušenosti a neocenitelné praktické rady při diagnostice a radiofrekvenční denervaci facetových kloubů. Věnoval se nejen samotnému umisťování jehel, ale i přesnému nastavení RTG přístroje a maximalizaci bezpečnosti zákroku pro pacienta.

hellinger_2

Progresivní novinky v technikách metody Disc FX představil Dr. Stefan Hellinger, který dále pohovořil o souvisejících medicínských faktorech, jako jsou zánětlivé indikátory, vaskulární a tkáňové faktory či diskoepidurální komplex a připomenul také např. definice diagnózy a typy operačního ošetření diskálních herniací z hlediska historického vývoje. Součástí přednášky byl rovněž videozáznam velmi profesionálně připravených preparátů plotének. V praktické části se Dr. Hellinger věnoval technice Disc-FX a jejímu potenciálu v kombinaci s endoskopickou kamerou při odstranění foraminální hernie ploténky.

kadaver_tony


Dr. Anthony Hammond
hovořil v přednášce „Clinical Aspects of IVD Management‟ o komplexní problematice diskogenní bolesti. Přiblížil původ vnitřního narušení disku, vznik zánětu disku, jeho patologii a další zánětlivé mediátory. Zdůraznil nutnost znalosti detailní anatomie diagnostikované bolesti ze všech pohledů, např. z hlediska její historie, vyšetření, zobrazení či patologie. Zabýval se také zobrazovacími metodami a metodou diskografie jako klíčového vyšetření. V rámci praktické výuky předvedl Dr. Hammond techniky diskografie včetně praktických tipů a triků při těžkých anatomickým poměrech.

cadaver_2


MUDr. Róbert Rapčan, FIPP
, nastínil v první přednášce „Is SCS just a long lasting placebo?‟ téma neuromodulační léčby Spinal Cord Stimulation (SCS) spočívající ve stimulaci míchy jako metody léčby závažné chronické bolesti.  Zmínil hledisko terapeutického účinku SCS pro periferní vaskulární onemocnění a anginu pectoris a nastolil řadu otázek týkající se vlastní implantace stimulátoru, místa i časového nastavení. V druhé přednášce přiblížil metodu endoskopické diskektomie „Endoscopic discectomy of the lumbar spine‟ jako bezpečnou a efektivní techniku odstranění herniací disku. V souvislosti s touto metodou zmínil MUDr. Rapčan úzkou spolupráci s Dr. Michaelem Hessem, jedním z nejvýznamnějších endoskopických operátorů v Evropě i po celém světě. MUDr. Rapčan se věnoval výuce precizních technik operačních přístupů při endoskopických výkonech.

cadaver_juraj
S metodou epiduroskopie seznámil účastníky MUDr. Juraj Mláka. Vyzdvihnul přínosy epiduroskopie jako diagnostické metody, detailně popsal vznik epidurálních adhezí a připomenul nejčastější příčinu vzniku adhezí v důsledku operace na páteři a následného vzniku syndromu selhání chirurgické léčby (FBSS – failed back surgery syndrom). V rámci výuky předvedl mj. účastníkům jak spolehlivě identifikovat vstup přes hiatus sacralis, jak navigovat epiduroskop v předním i zadním epidurálním prostoru a vizualizovat jednotlivé forameny.

 

Sdílet tento článek přátelům

Máte zájem o vstupní vyšetření na našich pracovištích? Využijte pohodlný systém E-konzultace!

Bolest zad zasahuje do všech stránek života – s návštěvou odborníka je proto dobré neváhat! Pokud je příčina bolesti dostatečně brzy a správně diagnostikována, včasné zahájení léčby znamená jednoznačně efektivnější a trvalejší výsledek. Umožňuje rychlejší zotavení při prvních vážnějších projevech a může vést k oddálení případného návratu potíží v pozdějším období. Odešlete vyplněný formulář E-konzultace a my vás budeme v co nejkratším čase telefonicky kontaktovat nazpět.

Bezplatná E-konzultace