Experti EuroPainClinics představili miniinvazivní a endoskopické výkony EuroPainClinics na konferenci revmatologů v Praze

Příležitostí k představení působnosti značky EuroPainClinics a portfolia unikátních miniinvazivních a endoskopických výkonů včetně specializace na léčbu bolesti velkých kloubů se stal 62. výroční sjezd českých a slovenských revmatologů, který proběhl ve dnech 20.- 22. září v Praze, a na kterém vystoupili experti EuroPainClinics MUDr. Róbert Rapčan, Ph.D, MBA, FIPP, a Dr. Anthony Hammond, FRCP.

Segment léčby bolesti velkých kloubů, zejména kolenou a kyčle, je na pracovištích EuroPainClinics dlouhodobě rozvíjen. V současnosti se zaměřuje zejména na tepelnou a radiofrekvenční léčbu aplikovanou při pokročilé osteoartróze, kde zaznamenává významnou klinickou úspěšnost. Problematiku ve své odborné přednášce “Analgetický efekt radiofrekvenční denervace nervi genikulares u pacientů s pokročilou gonoartrózou” rozvinul MUDr. Róbert Rapčan, PhD, MBA, FIPP, medicínský ředitel EuroPainClinics, který detailně specifikoval možnosti léčby u pacientů s chronickou bolestí v důsledku osteoartrózy ve stadiu 3 a 4, jimž tato léčba může přinést účinnou úlevu v případech, kdy např. nemohou či sami nechtějí absolvovat operační výkon či mají kontraindikace neumožňující operační výkon.


S druhou přednáškou vystoupil na kongresu expert EuroPainClinics a renomovaný mezinárodní odborník v oboru revmatologie a specialista na miniinvazivní a endoskopickou léčbu bolesti Dr. Anthony Hammond, FRCP. Dr. Hammond se paralelně s klinickou praxí a výzkumnou činností v oblasti revmatologie, revmatické artritidy a artritických zánětů věnuje pokročilým endoskopickým výkonům na páteři včetně krční páteře a např. syndromu Whiplash. Ve své přednášce “Treatment od Discogenic Pain with Percutaneous decompression by DISC-FX” hovořil o diskogenní bolesti způsobené částečně poškozenou meziobratlovou ploténkou a jejím ošetření speciálním perkutánním endoskopickým výkonem intradiskální denervace za využití tepelné radiofrekvence.

Obě odborná sdělení vyvolala zájem lékařů zejména vzhledem ke skutečnosti, že tento typ výkonů se v revmatologii standardně neprovádí, což potvrdila i následná vzájemná diskuse lékařů a hojná návštěvnost výstavního stánku EuroPainClinics.


Máte zájem o vstupní vyšetření na našich pracovištích? Využijte pohodlný systém E-konzultace!

Bolest zad zasahuje do všech stránek života – s návštěvou odborníka je proto dobré neváhat! Pokud je příčina bolesti dostatečně brzy a správně diagnostikována, včasné zahájení léčby znamená jednoznačně efektivnější a trvalejší výsledek. Umožňuje rychlejší zotavení při prvních vážnějších projevech a může vést k oddálení případného návratu potíží v pozdějším období. Odešlete vyplněný formulář E-konzultace a my vás budeme v co nejkratším čase telefonicky kontaktovat nazpět.

Bezplatná E-konzultace
Dovolujeme si vás informovat o dočasném omezení provozu na našich pracovištích během léta: Praha 04.07. - 06.07., 25.07. - 05.08., Brno 04.07. - 06.07., 18.07. - 29.07., 15.08. - 19.08., Ostrava 27.06. - 08.07., Hradec Králové 04.07. - 06.07., 18.07. - 29.07. »