Představení EuroPainClinics Brno lékařům a zdravotníkům na Poliklinice Starý Lískovec v Brně

Od letošního února nově otevřené pracoviště EuroPainClinics Brno má své sídlo na Poliklinice Starý Lískovec ve stejnojmenné městské části Brna. Unikátní metody léčby, které pracoviště poskytuje včetně dalšího portfolia služeb byly dne 5. března představeny v rámci tradičního společného setkání zástupců ostatních ambulancí, ordinací, laboratoří a jiných zařízení, které jsou na Poliklinice v provozu.

Setkání proběhlo v příjemné atmosféře v konferenčním sálu Polikliniky za účasti více než dvaceti lékařů a dalších zdravotnických pracovníků, kteří využili příležitosti se s brněnským pracovištěm a jeho týmem seznámit. Setkání zahájila a EuroPainClinics Brno na „půdě“ nového působiště oficiálně přivítala vedoucí provozu Polikliniky Starý Lískovec Soňa Veselovská.

Poté se ujal slova MUDr. Michal Matias, vedoucí lékař EuroPainClinics Brno, který ve své přednášce pohovořil komplexně o specializaci pracoviště a léčbě miniinvazivními a endoskopickými výkony. Zdůraznil, pro jaký typ pacientů je léčba vhodná a jaké jsou její benefity z medicínského hlediska. Zmínil dále působnost EuroPainClinics jako diagnostického centra k indikaci na neuromodulační léčbu při těžké chronické bolesti. Na závěr představil online službu E-konzultace, která funguje jako systém pro získání informací o možnosti léčby a objednání pacientů.

Přednáška a sdělené informace vyvolala mezi přítomnými živý ohlas, o čemž svědčila při diskusi řada otázek nejen lékařského, ale i praktického charakteru, včetně otázky úhrady péče zdravotní pojišťovnou. Na závěr setkání využili téměř všichni přítomní hosté pozvání na prohlídku pracoviště EuroPainClinics, kde vyvstala řada dalších dotazů.

Pracovišti EuroPainClinics Brno, které je aktuálně v provozu tři dny v týdnu (pondělí, úterý, středa), přejeme úspěšný provoz a mnoho spokojených pacientů. Připomínáme, že zdravotní péče je zde plně hrazena VZP, přičemž je v současnosti vedena aktivní komunikace ve věci navázání smluvních vztahů s pojišťovnami, které již platí na pražském pracovišti. Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (205) v současnosti o spolupráci s pracovišti EuroPainClinics v Brně a Praze nemá zájem.

 
 


Máte zájem o vstupní vyšetření na našich pracovištích? Využijte pohodlný systém E-konzultace!

Bolest zad zasahuje do všech stránek života – s návštěvou odborníka je proto dobré neváhat! Pokud je příčina bolesti dostatečně brzy a správně diagnostikována, včasné zahájení léčby znamená jednoznačně efektivnější a trvalejší výsledek. Umožňuje rychlejší zotavení při prvních vážnějších projevech a může vést k oddálení případného návratu potíží v pozdějším období. Odešlete vyplněný formulář E-konzultace a my vás budeme v co nejkratším čase telefonicky kontaktovat nazpět.

Bezplatná E-konzultace