Severočeské algeziologické dny v Ústí nad Labem

Odborná sdělení specialistů EuroPainClinics MUDr. Róberta Tirpáka, FIPP, a MUDr. Michala Matiase, FIPP, zazněla na 12. ročníku Severočeských algeziologických dnů, který proběhl ve dnech 23. až 25. března v Ústí nad Labem.

Hlavním tématem letošního algeziologického kongresu pořádaného pod záštitou Společnosti pro studium a léčby bolesti ČLK JSP byla „Neuropatická bolest ve světle moderní medicíny“. Jednotlivé přednáškové bloky přinesly řadu hodnotných příspěvků z oblasti diagnostiky a léčby neuropatické bolesti, farmakoterapie i zajímavé kazuistiky.

MUDr. Róbert Tirpák, FIPP, a MUDr. Michal Matias, FIPP přednesli odborná sdělení na algeziologickém kongresu v Ústí nad Labem

Přednáškové sekci věnované intervenční léčbě předsedal MUDr. Róbert Tirpák, FIPP, který publiku představil dvě odborné problematiky. V přednášce „Lumbální transforaminální podání steroidů (by SIS guidelines)“ se zaměřil na diferenciálně-diagnostickou techniku periradikulární terapie, která patří mezi nejčastější perkutánní intervenční výkony v ambulanci intervenční algeziologie a která má pro pacienta významný diagnostický i léčebný potenciál. Ve druhé přednášce „Perkutánní RF denervace krčních facetových kloubů a TON“ se zabýval miniinvazivní technikou radiofrekvenční denervace jako efektivní a bezpečnou metodou dlouhodobého řešení bolestí krční páteře.

MUDr. Michal Matias, FIPP, se ve svém odborném sdělení „Periferní mononeuropatie a možnosti jejich intervenčního řešení“ zaměřil na syndromy způsobené poškozením periferního nervů, které jsou provázeny bolestí a dalšími symptomy. Představil komplexně problematiku syndromů včetně etiologie, patofyziologie a možnosti léčebného řešení s využitím širokého spektra intervenčních technik.

Přednášky našich specialistů se setkaly s aktivním zájmem, který otevřel prostor k dalším diskusím na odborné bázi i po ukončení programu intervenčního bloku.

Děkujeme našim lékařům za jejich aktivní účast a hodnotná sdělení.


Máte zájem o vstupní vyšetření na našich pracovištích? Využijte pohodlný systém E-konzultace!

Bolest zad zasahuje do všech stránek života – s návštěvou odborníka je proto dobré neváhat! Pokud je příčina bolesti dostatečně brzy a správně diagnostikována, včasné zahájení léčby znamená jednoznačně efektivnější a trvalejší výsledek. Umožňuje rychlejší zotavení při prvních vážnějších projevech a může vést k oddálení případného návratu potíží v pozdějším období. Odešlete vyplněný formulář E-konzultace a my vás budeme v co nejkratším čase telefonicky kontaktovat nazpět.

Bezplatná E-konzultace