TISKOVÁ ZPRÁVA: MUDr. Róbert Tirpák získal jako první lékař v ČR prestižní certifikaci FIPP

U příležitosti udělení prestižní mezinárodní lékařské certifikace FIPP (Fellow of Interventional Pain Practice) MUDr. Róbertovi Tirpákovi, vedoucímu lékaři EuroPainClinics v Praze a MUDr. Martinovi Grigerovi, vedoucímu lékaři EuroPainClinics v Bratislavě, byly zveřejněny dne 12. října tiskové zprávy prostřednictvím tiskových agentur ČTK a SITA.

TZ_MUDr_TIRPÁK_FIPP_EPC_12_10

TISKOVÁ ZPRÁVA

MUDr. Róbert Tirpák získal jako první lékař v České republice prestižní certifikaci FIPP

Praha, 12. 10. 2017     Prestižní mezinárodní lékařská certifikace FIPP (Fellow of Interventional Pain Practice) byla udělena prvnímu lékaři v České republice. Jejím držitelem se stal MUDr. Róbert Tirpák, FIPP, vedoucí lékař specializovaného zdravotnického pracoviště léčby bolesti EuroPainClinics v Praze, které se jako jediné české pracoviště prezentuje tímto renomovaným ohodnocením kvality poskytované intervenční léčby. Certifikaci uděluje světová organizace World Institute of Pain.

MUDr_Tirpak_1500x1000Certifikace FIPP potvrzuje profesní dovednosti a kompetence specialistů na intervenční léčbu bolesti se zaměřením na intervenční techniky. Kandidáti absolvují certifikační program FIPP, který završuje vykonání odborné psychometrické zkoušky před zkušební komisí FIPP. Osvědčení (spolu s národní licencí) opravňuje k výkonu činnosti v oblasti intervenční léčby bolesti po celém světě. Držiteli certifikace FIPP je v současné době více než tisíc lékařů z šedesáti zemí světa.

EuroPainClinics díky svojí znalostní platformě dlouhodobě rozvíjí a upevňuje pozici lídra v oblasti intervenční léčby bolesti přínosem inovativních miniinvazivních a endoskopických technik, rozsáhlých vzdělávacích aktivit a vlastního klinického výzkumu. MUDr. Miroslav Buriánek, MBA, předseda představenstva EPC Health Invest SE, uvádí: „Již při vzniku našeho záměru vybudování pracovišť EuroPainClinics jsme si stanovili, že chceme poskytovat péči podle světových standardů léčby bolesti. Vypracovali jsme několikaletý plán edukace našich lékařů tak, aby mohli uspět v této náročné certifikaci. Jsem velmi rád, že jejich úspěch pomohl vytvořit unikátní, takto akreditovaná pracoviště léčby bolesti v České a Slovenské republice.“MUDr. Róbert Rapčan, MBA, FIPP, Medical Director EuroPainClinics, první držitel certifikace pro Slovenskou republiku od roku 2013, zdůrazňuje:„Program FIPP přispívá ke globálnímu rozvoji a standardizaci v oblasti intervenční léčby a jmenování FIPP je jednoznačným potvrzením vysokého profesního kreditu. Úspěch MUDr. Tirpáka dokazuje vysokou odbornost našich lékařských týmů, která řadí EuroPainClinics mezi algeziologická pracoviště evropské i světové úrovně.“

MUDr. Róbert Tirpák, FIPP, je atestovaný algeziolog, anesteziolog a intenzivista a specialista na léčbu bolesti. Je certifikovaným instruktorem kurzů první pomoci pro lékaře vedených pod European Resuscitation Council a certifikovaný akupunkturista. Specializační zkoušku získal MUDr. Tirpák v oboru manuální a myoskeletální medicíny.Klinickou praxi v oboru intervenční algeziologie vykonával po řadu let ve Velké Británii. Ke svému jmenování MUDr. Tirpák uvádí: „Vykonání zkoušky FIPP považuji za mimořádně hodnotnou profesní zkušenost a oceňuji zejména možnost srovnání vlastních používaných postupů s dalšími specialisty. Získání certifikace mne utvrzuje ve správnosti a bezpečnosti při jejich výkonu v každodenní praxi a ve správně nastavených standardech léčby v rámci našeho pracoviště.“

Od roku 2014 je MUDr. Tirpák, FIPP, vedoucím lékařem specializovaného pracoviště léčby bolesti EuroPainClinics v Praze. Pracoviště se zaměřuje na léčbu chronické bolesti bederní, hrudní a krční páteře a ve spolupráci s partnerskými pracovišti EuroPainClinics zajišťuje léčbu prostřednictvím pokročilých endoskopických metod.

Kontakt:

Specializované zdravotnické pracoviště léčby bolesti EuroPainClinics

Starochodovská 1750/91

149 00 Praha 4

Telefon: +420 702 297 397

recepce@www.europainclinics.cz

——-

EuroPainClinics je odborným garantem partnerských a evropských spolupracujících klinických pracovišť se zaměřením na intervenční léčbu bolesti. Pracoviště využívající znalostní platformu EuroPainClinics poskytují vysoce odbornou lékařskou péči s cílem zlepšení zdravotního stavu pacientů úlevou od bolesti, minimalizace užívání léků a rychlého návratu do aktivního života. Všechny poskytované výkony se opírají o poznatky medicíny založené na důkazech (EBM, evidence-based medicine) a řídí se mezinárodními standardy SIS (Spine Intervention Society). EuroPainClinics vyvíjí vlastní výzkumnou činnost a připravuje odborné vzdělávací programy a semináře s tématy aktuálních trendů v intervenční algeziologii. www.europainclinics.cz

Kontakt:

Mgr. Dagmar Bílková
PR Manager
Tel. 607 822 500
bilkova@www.europainclinics.cz

 

Monitoring médií:

http://www.protext.cz/zprava.php?id=27839

http://www.ceskenoviny.cz/pr/index_view.php?id=1537621

http://pravednes.cz/pressrelease.source

http://tiskove-zpravy.mzf.cz/category/tiskove-zpravy/page/2/

http://www.infosit.cz/marketing

 

 

 

Sdílet tento článek přátelům

Máte zájem o vstupní vyšetření na našich pracovištích? Využijte pohodlný systém E-konzultace!

Bolest zad zasahuje do všech stránek života – s návštěvou odborníka je proto dobré neváhat! Pokud je příčina bolesti dostatečně brzy a správně diagnostikována, včasné zahájení léčby znamená jednoznačně efektivnější a trvalejší výsledek. Umožňuje rychlejší zotavení při prvních vážnějších projevech a může vést k oddálení případného návratu potíží v pozdějším období. Odešlete vyplněný formulář E-konzultace a my vás budeme v co nejkratším čase telefonicky kontaktovat nazpět.

Bezplatná E-konzultace