Seznamte se s výhodami miniinvazivních a endoskopických výkonů!

Léčba bolesti zad je v EuroPainClinics je pro každého pacienta určována zcela individuálně a konkrétně a předchází jí důkladné lékařské zhodnocení v součinnosti lékařů řady specializací.

Velká část miniinvazivních výkonů, které poskytujeme, patří do kategorie endoskopických výkonů. V porovnání s klasickou operací přináší pacientovi, podle ISMISS1 – mezinárodní společnosti pro miiinvazivní chirurgii páteře, řadu významných výhod. Jednou ze zásadních klinických výhod je menší výskyt pooperačních komplikací, které mohou zahrnovat např. krvácení do epidurálního prostoru, vznik infekcí či poškození míšních nervů. Při operaci je prováděn většinou jeden operační řez o velikosti v průměru 1 cm – menší operační rána tak znamená i minimální ztrátu krve. Miniivazivní charakter výkonů je spojen s minimální tvorbou pooperačních jizev a epidurální fibrózy neboli vazivových srůstů, které se mohou vytvářet v epidurálním prostoru. V případě potřeby opakované operace je tato chirurgická revize jednodušší. Nesporným benefitem pro pacienta je rychlejší rehabilitace a tím také rychlejší návrat ke každodenním činnostem a do zaměstnání.

Všechny výkony poskytované na pracovištích EuroPainClinics se opírají o medicínu založenou na důkazech (EBM, evidence-based medicine) a řídí se mezinárodními standardy SIS (Spine Intervention Society). Proto zastáváme odborný postoj, že:

• ne každý pacient je vhodným kandidátem pro tento typ léčby,
• ne každý pacient bude pociťovat stejnou úlevu od bolesti,
• ne u každého pacienta znamená miniinvazivní přístup lepší přístup.

1) ISMISS – International Society for Minimal Intervention in Spinal Surgery – Mezinárodní společnost pro miniinvazivní chirurgii páteře, podle příručky „Guidelines for Endoscopic Spinal Surgery“, schválené výborem ISMISS dne 28. 1. 2010 / www.ismiss.com

vyhody-endoskopie-cz


Máte zájem o vstupní vyšetření na našich pracovištích? Využijte pohodlný systém E-konzultace!

Bolest zad zasahuje do všech stránek života – s návštěvou odborníka je proto dobré neváhat! Pokud je příčina bolesti dostatečně brzy a správně diagnostikována, včasné zahájení léčby znamená jednoznačně efektivnější a trvalejší výsledek. Umožňuje rychlejší zotavení při prvních vážnějších projevech a může vést k oddálení případného návratu potíží v pozdějším období. Odešlete vyplněný formulář E-konzultace a my vás budeme v co nejkratším čase telefonicky kontaktovat nazpět.

Bezplatná E-konzultace