Bolest kolene při osteoartróze? Řešení místo operace

Bolest, otok a omezenou pohyblivost způsobuje osteoartróza, nejběžnější nezánětlivé onemocnění kloubů. Při léčbě bolesti kolene při osteoartróze poskytujeme šetrné výkony a regenerativní terapii, které mohou přinést účinnou úlevu od bolesti. O možnostech léčby informuje inovované webové stránky www.bolestkolene.cz.

Osteoartróza, rozšířené nezánětlivé onemocnění kloubní chrupavky, postihuje nejčastěji starší věkovou skupinu od 60 let výše, potrápit však může i mladší ročníky. V závažnějších stavech znamená poměrně výrazné omezení v aktivním pohybu, ať již při každodenních činnostech, sportu, zájmových aktivitách, stejně jako psychickou nepohodu. Pokud nepomáhá a úlevu nepřináší cvičení, rehabilitace, ortopedická či revmatologická léčba, pak je možné využít některou z možností miniinvazivní léčby.

Stadia osteoartrózy

Na našich pracovištích poskytujeme pro léčbu dlouhodobé bolesti kolene tzv. denervační výkony, při kterých se využívá účinků tepelné a pulzní radiofrekvence, nebo efektu nízké teploty ve formě zmrazení nervových struktur, jedná-li se o osteoartrózu v pokročilých stadiích 3 a 4.

LÉČBA S VYUŽITÍM RADIOFREKVENCE

Duální radiofrekvenční terapie zahrnuje dva výkony, které mohou být provedeny samostatně, nebo zároveň. První výkon je založen na principu cíleného působení velmi vysoké teploty 82 °C v oblasti kolenních nervů (tzv. radiofrekvenční neurotomie). Výkon je vhodný například pro pacienty, kteří nereagují na konzervativní léčbu nebo jsou vystaveni riziku při operaci, např. z důvodu kardiovaskulárního onemocnění. Druhý výkon se zaměřuje na úpravu zánětu uvnitř kolenního kloubu (tzv. bipolární intraartikulární pulzní radiofrekvence). 

Obě metody probíhají ambulantně, v lehké anestezii, v době trvání do 30 minut.

LÉČBA S VYUŽITÍM PULZNÍ RADIOFREKVENCE A KRYOABLACE

Výkon kombinuje dvě léčebné techniky. První, tzv. neuromodulační léčba využívá účinků krátkodobě působících impulsů elektrického proudu na nervovou tkáň bez její destrukce (pulzní radiofrekvence). Druhým výkonem je kryoablace – inovativní metoda úlevy od bolesti s využitím efektu chladu. Při bolesti kolenního kloubu jde o cílené působení ledových krystalků generovaných speciálním kryochirurgickým přístrojem na určité části nervové tkáně, které jsou zodpovědné za vnímání bolesti. Kryoanalgezie nepoškozuje tyto struktury trvale, a proto mohou nervové tkáně opět regenerovat, většinou od 6 do 12 měsíců po výkonu. Poté dochází k obnově senzorické (smyslové) funkce, nemusí však být již přítomna bolest. Výkon je možné také opakovat.

Výkon se provádí ambulantně, v lehké anestezii a v době trvání do 60 minut. 

ČEKÁTE NA OPERACI KOLENE?

Jestliže se potýkáte s bolestí kolenního kloubu a čekáte na náhradu kolenního kloubu, nebo naopak vám nebyla operace doporučena, nebo ji nechcete podstoupit, také v tomto případě může být řešením pro zmírnění bolesti některý z typů námi poskytovaných miniinvazivních výkonů. 

Miniinvazivní výkony denervace kolenního kloubu jsou plně hrazeny pojišťovnami: VZP, VoZP, ZPMV, RBP, ČPZP a ZPŠ.

REGENERATIVNÍ TERAPIE AUTOLOGNÍ PLAZMOU

RTG navigovaná aplikace autologní plazmy

Terapie využívající blahodárných účinků získaných z vlastní krve je typem léčby, která může být vhodným řešením bolesti kolenního kloubu při osteoartróze v počínajících stádiích 1 a 2. Na našich pracovištích je poskytována terapie autologní plazmou pod přesnou a bezpečnou RTG (rentgenologickou) navigací, což je nespornou výhodou oproti aplikacím na jiných pracovištích. Tímto způsobem je plazma obohacená o krevní destičky vpravena cíleně k místu, kde může ihned začít „pracovat“ na regeneraci postižené tkáně nebo kloubní struktury. 

Tato terapie je nadstandardní a není hrazena žádným zdravotním postižením.

Navštivte nové webové stránky www.bolestkolene.cz a informujte se o možnosti vaší léčby ještě dnes využitím bezplatné služby E-konzultace. 

Sdílet tento článek přátelům

Máte zájem o vstupní vyšetření na našich pracovištích? Využijte pohodlný systém E-konzultace!

Bolest zad zasahuje do všech stránek života – s návštěvou odborníka je proto dobré neváhat! Pokud je příčina bolesti dostatečně brzy a správně diagnostikována, včasné zahájení léčby znamená jednoznačně efektivnější a trvalejší výsledek. Umožňuje rychlejší zotavení při prvních vážnějších projevech a může vést k oddálení případného návratu potíží v pozdějším období. Odešlete vyplněný formulář E-konzultace a my vás budeme v co nejkratším čase telefonicky kontaktovat nazpět.

Bezplatná E-konzultace