Bolest kolene? Zvolte řešení místo operace

Za bolestí, otokem a omezenou pohyblivostí kolene stojí nejčastějí osteoartróza. S úlevou od bolesti vám můžeme pomoci šetrnými miniinvazivními výkony, které využívají efektu tepla, hlubokého chladu, nebo regenerativních účinků vlastní krve. O možnosti léčby se můžete kdykoliv informovat na webové stránce www.bolestkolene.cz.

Osteoartróza, nejběžnější nezánětlivé onemocnění kloubů, resp. kloubní chrupavky, postihuje nejčastěji starší věkovou skupinu od 60 let výše, potrápit však může i mladší ročníky. V závažnějších stavech znamená poměrně výrazné omezení v aktivním pohybu, ať již při každodenních činnostech, sportu, zájmových aktivitách, stejně jako psychickou nepohodu. Pokud nepomáhá a úlevu nepřináší cvičení, rehabilitace, ortopedická či revmatologická léčba, pak je možné využít některou z možností miniinvazivní léčby.

Stadia osteoartrózy

Na našich pracovištích poskytujeme pro léčbu dlouhodobé bolesti kolene tzv. denervační výkony, při kterých se využívá účinků tepelné a pulzní radiofrekvence, nebo efektu nízké teploty ve formě zmrazení nervových struktur, jedná-li se o osteoartrózu v pokročilých stadiích 3 a 4.

LÉČBA S VYUŽITÍM RADIOFREKVENCE

Duální radiofrekvenční terapie zahrnuje dva výkony, které mohou být provedeny samostatně, nebo zároveň. První výkon je založen na principu cíleného působení velmi vysoké teploty 82 °C v oblasti kolenních nervů (tzv. radiofrekvenční neurotomie). Výkon je vhodný například pro pacienty, kteří nereagují na konzervativní léčbu nebo jsou vystaveni riziku při operaci, např. z důvodu kardiovaskulárního onemocnění. Druhý výkon se zaměřuje na úpravu zánětu uvnitř kolenního kloubu (tzv. bipolární intraartikulární pulzní radiofrekvence). 

Obě metody se provádějí ambulantně, v lehké anestezii, v délce trvání do 30 minut.

LÉČBA S VYUŽITÍM PULZNÍ RADIOFREKVENCE S NÁSLEDNOU KRYOABLACÍ

Výkon kombinuje dvě léčebné techniky. První, tzv. neuromodulační léčba využívá účinků krátkodobě působících impulsů elektrického proudu na nervovou tkáň bez její destrukce čili zničení(pulzní radiofrekvence). Druhým výkonem je kryoablace – inovativní metoda úlevy od bolesti s využitím efektu chladu. Při bolesti kolenního kloubu jde o cílené působení ledových krystalků generovaných speciálním kryochirurgickým přístrojem na určité části nervové tkáně, které jsou zodpovědné za vnímání bolesti. Kryoanalgezie nepoškozuje tyto struktury trvale, a proto mohou nervové tkáně opět regenerovat, většinou od 6 do 12 měsíců po výkonu. Poté dochází k obnově senzorické (smyslové) funkce, nemusí však být již přítomna bolest. Výkon je možné také opakovat.

Výkon se provádí ambulantně, v lehké anestezii a v době trvání do 60 minut. 

ČEKÁTE NA OPERACI KOLENE?

Jestliže čekáte na náhradu kolenního kloubu, operace vám nebyla doporučena, nebo ji nechcete či nemůžete podstoupit, zjistěte, zda můžeme mít léčebné řešení také pro vás!

REGENERATIVNÍ TERAPIE AUTOLOGNÍ PLAZMOU

RTG navigovaná aplikace autologní plazmy

Terapie využívající blahodárných účinků získaných z vlastní krve je typem léčby, která může být vhodným řešením bolesti kolenního kloubu při osteoartróze v počínajících stádiích 1 a 2. Na našich pracovištích je poskytována terapie autologní plazmou pod přesnou a bezpečnou RTG (rentgenologickou) nebo USG navigací, což je nespornou výhodou oproti aplikacím na jiných pracovištích. Tímto způsobem je plazma obohacená o krevní destičky vpravena cíleně k místu, kde může ihned začít „pracovat“ na regeneraci postižené tkáně nebo kloubní struktury. 

Tato terapie je nadstandardní a není hrazena žádným zdravotním postižením.

VŠE O LÉČBĚ BOLESTI KOLENE A OBJEDNÁNÍ NAJDETE NA WEBOVÉ STRÁNCE:
www.bolestkolene.cz

Využijte bezplatnou službu E-konzultace ještě dnes!


Máte zájem o vstupní vyšetření na našich pracovištích? Využijte pohodlný systém E-konzultace!

Bolest zad zasahuje do všech stránek života – s návštěvou odborníka je proto dobré neváhat! Pokud je příčina bolesti dostatečně brzy a správně diagnostikována, včasné zahájení léčby znamená jednoznačně efektivnější a trvalejší výsledek. Umožňuje rychlejší zotavení při prvních vážnějších projevech a může vést k oddálení případného návratu potíží v pozdějším období. Odešlete vyplněný formulář E-konzultace a my vás budeme v co nejkratším čase telefonicky kontaktovat nazpět.

Bezplatná E-konzultace