Odborný článek publikován v General Reanimatology

V oblasti odborného publikování je novým významným počinem specialistů EuroPainClinics odborný článek zveřejněný prestižním recenzovaným ruským časopisem General Reanimatology. V článku autoři sdílejí svoji úspěšnou klinickou zkušenost s léčbou relativně raritní periferní neuropatie – izolované neuropatie nervus peroneus superficialis (SPN).

Tento typ bolestivého syndromu je spojován s mechanickým útlakem daného nervu na predisponovaných místech jeho anatomického průběhu. Článek „Elusive Diagnosis of Superficial Peroneal Nerve Entrapment“ předkládá kazuistiku 14leté pacientky s více než 24 měsíci trvajícími bolestmi končetiny, kdy pro negativní vývoj klinického stavu a bez úspěšného efektu předchozí léčby zůstala odkázána na invalidní vozík, přičemž zvažována byla finálně amputace pravé dolní končetiny pod kolenem. Po těchto dvou letech pacientka podstoupila vyšetření na pracovišti EuroPainClinics, kde byl specialisty diagnostikován útlak SPN. Po realizaci ambulantního výkonu deliberace SPN v lokální anestezii se stav pacientky prakticky ihned po zákroku zlepšil, a po dvou měsících rehabilitace byla pacientka bez jakýchkoliv klinických příznaků. Dobrý klinický stav pacientky přetrvává i v současnosti, více než dva roky po terapeutickém výkonu. 

Článek k náhledu

Vědecký recenzovaný časopis General Reanimatology je vydáván institucí V. A. Negovsky Research Institute of General Reanimatology, Russian Academy of Medical Sciences, a jezařazen do Seznamu ruských periodických a výzkumných časopisů Nejvyšší certifikační komise doporučující publikování kandidátských a doktorských prací. Časopis zveřejňuje výsledky klinických studií kritických onemocnění, terminálních a postresuscitačních stavů včetně mechanismů jejich vývoje; diagnostiku, prevenci a management v intenzivní péči a další související aspekty.


Máte zájem o vstupní vyšetření na našich pracovištích? Využijte pohodlný systém E-konzultace!

Bolest zad zasahuje do všech stránek života – s návštěvou odborníka je proto dobré neváhat! Pokud je příčina bolesti dostatečně brzy a správně diagnostikována, včasné zahájení léčby znamená jednoznačně efektivnější a trvalejší výsledek. Umožňuje rychlejší zotavení při prvních vážnějších projevech a může vést k oddálení případného návratu potíží v pozdějším období. Odešlete vyplněný formulář E-konzultace a my vás budeme v co nejkratším čase telefonicky kontaktovat nazpět.

Bezplatná E-konzultace