Endoskopické výkony představeny na neurologickém kongresu v Martine

V prostorách Jeseniovy lékařské fakulty UK v Martině se uskutečnil ve dnech 28. listopadu až 1. prosince 32. slovenský a český neurologický sjezd, kterého se na pozvání primáře neurologického oddělení ve Spišské Nové Vsi MUDr. Miloslava Dvořáka zúčastnili také naši specialisté. Odborný program členěný do tematických bloků zahrnoval řadu přednášek k problematice cerebrovaskulárního onemocnění, klinické neurofyziologie, epilepsie, kognitivních poruch, léčby bolesti aj.

V sekci věnované EuroPainClinics vystoupili se svými odbornými sděleními medicínský ředitel EuroPainClinics MUDr. Róbert Rapčan, PhD, MBA, FIPP, a MUDr. Martin Griger, FIPP, vedoucí lékař pracoviště EuroPainClinics v Bratislavě. MUDr. Rapčan v rámci dvou odborných vstupů seznámil přítomné lékaře se dvěma pokročilými endoskopickými výkony, a to perkutánní endoskopickou diskektomií v lumbální oblasti a endoskopickou rizotomií facetových kloubů. MUDr. Griger se ve své přednášce zabýval speciálním výkonem epiduroskopie, která je významnou diagnostickou a terapeutickou metodou bolesti zad vznikající především v důsledku syndromu selhání operační léčby (FBSS, failed back surgery syndrom).

Přednášky obou specialistů vse setkaly s velmi pozitivním ohlasem a vyvolaly živou diskusi zejména k problematice endoskopické diskektomie, stejně jako zájem neurologů o následné objednávání pacientů.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


MUDr. Róbert Rapčan, PhD, MBA, FIP, medicínský ředitel EuroPainClinics

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUDr. Martin Griger, FIPP, vedoucí lékař EuroPainClinics v Bratislavě

 

 

Sdílet tento článek přátelům

Máte zájem o vstupní vyšetření na našich pracovištích? Využijte pohodlný systém E-konzultace!

Bolest zad zasahuje do všech stránek života – s návštěvou odborníka je proto dobré neváhat! Pokud je příčina bolesti dostatečně brzy a správně diagnostikována, včasné zahájení léčby znamená jednoznačně efektivnější a trvalejší výsledek. Umožňuje rychlejší zotavení při prvních vážnějších projevech a může vést k oddálení případného návratu potíží v pozdějším období. Odešlete vyplněný formulář E-konzultace a my vás budeme v co nejkratším čase telefonicky kontaktovat nazpět.

Bezplatná E-konzultace