Aktuální informace pro pojištěnce: Smluvní zdravotní pojišťovny 2019

Vážení klienti,

dovolujeme si vás informovat, že zdravotní péče na Klinice miniinvazivní a endoskopické léčby zad je od 1.1.2019 plně hrazena těmito zdravotními pojišťovnami:

Objednávání pacientů pro pracoviště EuroPainClinics Praha s pojištěním u pojišťoven:

  • VZP  111
  • VoZP 201
  • OZP 207
  • ZP MV 211
  • ZP Škoda 209

Objednávání pacientů pro pracoviště EuroPainClinics Brno s pojištěním u pojišťovny:

  • VZP  111

Aktuální stanovisko k zdravotním pojišťovnám pro pracoviště EuroPainClinics Brno

29. 5. 2019

Vážení klienti,

dovolujeme si vás informovat o aktuální situaci ve věci rozšíření spolupráce s dalšími zdravotními pojišťovnami a úhradách zdravotní péče na pracovišti Kliniky miniinvazivní a endoskopické léčby zad EuroPainClinics Brno.

Přes intenzivní snahu naší společnosti nedošlo k dosažení pozitivního výsledku jednání a na základě rozhodnutí pojišťoven není pro rok 2019 navázán smluvní vztah s těmito zdravotními pojišťovnami:
VoZP (201)
OZP (207)
ZP MV (211)

Na pracovišti EuroPainClinics Brno je nadále poskytována plně hrazená zdravotní péče pouze pojištěncům VZP.

Zájemce o léčbu miniinvazivními a endoskopickými výkony s jinými pojišťovnami rádi uvítáme na pracovišti EuroPainClinics v Praze, kde plná úhrada zdravotní péče všech výše uvedených pojišťoven platí. Na možnost hrazené péče na pracovišti EuroPainClinics Brno se mohou také dotázat u své zdravotní pojišťovny.

Věříme, že v blízké budoucnosti dojde k přehodnocení aktuálních rozhodnutí jednotlivých pojišťoven, a vysoce specializovanou léčbu bolesti zad, která výraznou měrou přispívá ke zlepšení kvality života pacienta, bude moci na našem pracovišti v Brně plnohodnotně využít řada z vás.

Děkujeme za zachování Vaší přízně.

 


SLOVO ŘEDITELE – AKTUÁLNÍ INFORMACE PRO POJIŠTĚNCE ČPZP (205)

05. 3. 2019

Vážení pojištěnci České průmyslové zdravotní pojišťovny,

v souvislosti se zahájením provozu Kliniky miniinvazivní a endoskopické léčby zad EuroPainClinics v Brně bych rád vyjádřil, že jsme velmi potěšeni a vážíme si vašeho zájmu  o možnost léčby chronické bolesti zad prostřednictvím miniinvazivních a endoskopických výkonů na našem brněnském, ale i pražském pracovišti.

S politováním si vás však dovoluji informovat, že přes veškerou naši intenzivní snahu a argumentaci v záležitosti navázání smluvního vztahu nemá Česká průmyslová zdravotní pojišťovna v současné době zájem hradit námi poskytované výkony, a to i přesto, že tento typ zdravotní péče neposkytuje žádné jiné pracoviště v České republice.

Naše služby tedy zůstávají nadále hrazeny na pracovišti v Praze pojištěncům VZP, VoZP, ZPMV, OZP a ZP Škoda. Na pracovišti v Brně hradí aktuálně péči svým pojištěncům VZP a věříme, že v brzké době i další pojišťovny, které již hradí poskytovanou zdravotní péči v Praze a s nimiž probíhá aktivní komunikace.

Věříme, že ČPZP přehodnotí do budoucna svůj postoj k úhradě zdravotní péče svým pojištěncům na pracovištích EuroPainClinics především s ohledem na její jedinečnost a šetrnost k pacientovi a my budeme mít možnost poskytnout naše služby i vám.

Jménem pracovišť EuroPainClinics děkuji za vaši přízeň a důvěru.

MUDr. Miroslav Buriánek, MBA
předseda představenstva EPC Health Invest SE

 

Sdílet tento článek přátelům

Máte zájem o vstupní vyšetření na našich pracovištích? Využijte pohodlný systém E-konzultace!

Bolest zad zasahuje do všech stránek života – s návštěvou odborníka je proto dobré neváhat! Pokud je příčina bolesti dostatečně brzy a správně diagnostikována, včasné zahájení léčby znamená jednoznačně efektivnější a trvalejší výsledek. Umožňuje rychlejší zotavení při prvních vážnějších projevech a může vést k oddálení případného návratu potíží v pozdějším období. Odešlete vyplněný formulář E-konzultace a my vás budeme v co nejkratším čase telefonicky kontaktovat nazpět.

Bezplatná E-konzultace
Omezení provozu na pracovišťích europainclinics z důvodu letních dovolených