Klinická studie EPCS Study VII – další úspěch pro klinický výzkum EuroPainClinics

16. 4. 2019

Klinický výzkum je nedílnou součástí výzkumné a vědecké činnosti pracovišť EuroPainClinics. Záměrem klinických studií je systematické shromažďování a klasifikace údajů o pacientech podstupujících léčebné výkony na pracovištích EuroPainClinics a jejich objektivní analýza. Cílem je vědecký přínos pro zkvalitňování medicínských léčebných postupů a jejich uvedení do praxe v rámci medicíny založené na důkazech (EBM, evidence-based medicine).

V pořadí již sedmá klinická studie s označením EPCSStudy VII, jak oznámil MUDr. Ladislav Kočan, PhD, Clinical Research Manager EuroPainClinics,  byla aktuálně zaregistrována v mezinárodní registrační databázi ClinicalTrials.gov. PRS U.S. National Institutes of Health. Cílem studie je analýza zdravotního stavu pacientů, kteří podstoupili na pracovištích EuroPainClinics výkon epiduroskopicky asistované adheziolýzy v epidurálním prostoru (epiduroskopie), a to v časovém úseku jednoho roku.

 

 

OMEZENÍ PROVOZNÍ DOBY EUROPAINCLINICS BĚHEM LÉTA 2019