Klinická studie EPCS Study VII – další úspěch pro klinický výzkum EuroPainClinics

Klinický výzkum je nedílnou součástí výzkumné a vědecké činnosti pracovišť EuroPainClinics. Záměrem klinických studií je systematické shromažďování a klasifikace údajů o pacientech podstupujících léčebné výkony na pracovištích EuroPainClinics a jejich objektivní analýza. Cílem je vědecký přínos pro zkvalitňování medicínských léčebných postupů a jejich uvedení do praxe v rámci medicíny založené na důkazech (EBM, evidence-based medicine).

V pořadí již sedmá klinická studie s označením EPCSStudy VII, jak oznámil MUDr. Ladislav Kočan, PhD, Clinical Research Manager EuroPainClinics,  byla aktuálně zaregistrována v mezinárodní registrační databázi ClinicalTrials.gov. PRS U.S. National Institutes of Health. Cílem studie je analýza zdravotního stavu pacientů, kteří podstoupili na pracovištích EuroPainClinics výkon epiduroskopicky asistované adheziolýzy v epidurálním prostoru (epiduroskopie), a to v časovém úseku jednoho roku.


Máte zájem o vstupní vyšetření na našich pracovištích? Využijte pohodlný systém E-konzultace!

Bolest zad zasahuje do všech stránek života – s návštěvou odborníka je proto dobré neváhat! Pokud je příčina bolesti dostatečně brzy a správně diagnostikována, včasné zahájení léčby znamená jednoznačně efektivnější a trvalejší výsledek. Umožňuje rychlejší zotavení při prvních vážnějších projevech a může vést k oddálení případného návratu potíží v pozdějším období. Odešlete vyplněný formulář E-konzultace a my vás budeme v co nejkratším čase telefonicky kontaktovat nazpět.

Bezplatná E-konzultace
Letní dovolené v EuroPainClinics a omezení provozu »