MUDr. Juraj Mláka, FIPP, získal prestižní evropský diplom EDRA

Vysokou odbornost lékařského týmu EuroPainClinics potvrzuje další z vynikajících úspěchů. MUDr. Juraj Mláka, FIPP, EDRA, vedoucí lékař EuroPainClinics Košice, se stal držitelem evropského diplomu v oblasti regionální anestezie a akutní bolesti (EDRA), udělovaným Evropskou společností regionální anestezie a léčby bolesti. 

Evropská společnost regionální anestezie a léčby bolesti (EuroPean Society of Regional Anaesthesia & Pain Therapy, ESRA) uděluje diplom EDRA již od roku 2005 s cílem nastavení nejvyšších standardů v oblasti regionální anestezie a akutní bolesti v celoevropském měřítku. Certifikace je určena lékařům s odbornou specializací anesteziologie, kteří již vykonávají praxi.„Hlavní přínos certifikace pro svoji klinickou praxi vidím zejména v poznatcích o nových technikách různých blokád a prohloubení technických dovedností získaných kvalitní přípravou na anatomickou část zkoušky. Svět regionální anestezie a intervenční léčby bolesti se prolíná. Integraci poznatků tak mohu využít v rámci detailnější medicínské expertízy a diagnostiky,“ hodnotí MUDr. Juraj Mláka, FIPP, EDRA.

Podmínkou získání diplomu je úspěšné vykonání dvojdílné zkoušky, kterou kandidát absolvuje v průběhu dvou let. Zkouška prověřuje důkladné a komplexní znalosti všech oborů, které souvisejí s regionální anestezií včetně znalosti anatomie, fyziologie, farmakologie a přístupu k léčbě akutní bolesti. MUDr. Mláka k celému procesu uvádí: „Zkouška EDRA má vysoký kredit a je připravována týmem expertů, a to nejen z Evropy. Regionální anestezie je velmi progresivní obor, ve kterém každý rok přibývá kvantum nových poznatků. V teoretické části zkoušky se tak v testu můžete setkat s otázkou k problematice, která byla publikována v odborném časopise teprve před půl rokem. Při praktické zkoušce je potřebné například demonstrovat anatomii a ultrazvukové znalosti na živém modelu. Na tuto část lékaře připraví hlavně jeho klinická praxe. Zkoušku proto není možné absolvovat bez skutečných praktických dovedností.“ 

Diplom je zaměřen na rozšíření spektra aktivit specialistů v anestezii, kteří již jsou v klinické praxi a mají zájem získat další znalosti v celé oblasti regionální anestezie. Zdravotnická pracoviště, na kterých působí certifikovaní lékaři EDRA potvrzují svoji špičkovou odbornost a profesionalitu v poskytované zdravotní péči.

MUDr. Juraj Mláka tak patří ke čtyřem slovenským lékařům, kteří jsou v současnosti držiteli diplomu EDRA a je třetím slovenským lékařem, který je držitelem prestižní mezinárodní lékařské certifikace FIPP (Fellow of Interventional Pain Practice) udělované světovou organizací World Institut of Pain pro oblast léčby bolesti. Certifikace deklaruje profesní kompetenci lékaře ve výkonu miniinvazivních a endoskopických technik a opravňuje lékaře k jejich výkonu po celém světě. V této oblasti se specializace zejména na endoskopický výkon epiduroskopie. Je odborníkem v intervenční léčbě bolesti prováděné pod rentgenologickou a ultrazvukovou kontrolou certifikovaným pro Slovensko a Českou republiku a předním specialistou na oblast periferních nervových blokád v regionální anestezii, v ultrazvukově navázané regionální anestezii působí také jako školitel. 


Máte zájem o vstupní vyšetření na našich pracovištích? Využijte pohodlný systém E-konzultace!

Bolest zad zasahuje do všech stránek života – s návštěvou odborníka je proto dobré neváhat! Pokud je příčina bolesti dostatečně brzy a správně diagnostikována, včasné zahájení léčby znamená jednoznačně efektivnější a trvalejší výsledek. Umožňuje rychlejší zotavení při prvních vážnějších projevech a může vést k oddálení případného návratu potíží v pozdějším období. Odešlete vyplněný formulář E-konzultace a my vás budeme v co nejkratším čase telefonicky kontaktovat nazpět.

Bezplatná E-konzultace