MUDr. Michal Adam vystoupil na kongresu ČSARIM

MUDr. Michal Adam, vedoucí lékař EuroPainClinics Brno, vystoupil na XXVIII. kongresu České anesteziologické a resuscitační společnosti, který proběhl v moravské metropoli ve dnech 15. až 17. září.  

MUDr. Michal Adam vystoupil v rámci přednáškového bloku sekce „Léčba bolesti“ s odbornou přednáškou na téma „Co je náplní práce intervenčního algeziologa“, ve které shrnul hlavní aspekty intervenční léčby bolesti včetně současných trendů tohoto progresivního oboru. Ve svém sdělení hovořil o významu intervenční diagnostiky k identifikaci generátoru bolesti, a následně představil detailně široké spektrum terapeutických metod, které jsou využívány k ovlivnění chronické i akutní bolesti. Zdůraznil také jejich potenciál pro perioperační péči a anesteziologickou praxi.

Česká anesteziologická a resuscitační společnost (ČSARIM) je odborná organizace, která sdružuje lékaře, střední zdravotnické pracovníky, vědecké pracovníky zabývající se urgentní medicínou, anesteziologií, intenzivní a resuscitační péčí a dalšími příbuznými obory. Výroční kongresy ČSARIM, které jsou nejvýznamnější oborovou událostí, přinášejí aktuální pohledy na relevantní klinická témata a poskytují široký prostor ke sdílení profesních zkušeností a poznatků, odborným diskusím i vzdělávacím aktivitám.


Máte zájem o vstupní vyšetření na našich pracovištích? Využijte pohodlný systém E-konzultace!

Bolest zad zasahuje do všech stránek života – s návštěvou odborníka je proto dobré neváhat! Pokud je příčina bolesti dostatečně brzy a správně diagnostikována, včasné zahájení léčby znamená jednoznačně efektivnější a trvalejší výsledek. Umožňuje rychlejší zotavení při prvních vážnějších projevech a může vést k oddálení případného návratu potíží v pozdějším období. Odešlete vyplněný formulář E-konzultace a my vás budeme v co nejkratším čase telefonicky kontaktovat nazpět.

Bezplatná E-konzultace