MUDr. Róbert Tirpák a MUDr. Martin Griger získali prestižní certifikaci FIPP pro oblast intervenční léčby bolesti

MUDr. Róbert Tirpák, vedoucí lékař specializovaného pracoviště EuroPainClinics v Praze, a MUDr. Martin Griger, vedoucí lékař specializovaného pracoviště EuroPainClinics v Bratislavě, se stali držiteli prestižní mezinárodní certifikace  a titulu FIPP (Fellow of Interventional Pain Practice) pro oblast intervenční léčby bolesti udělovanou světovou organizací World Institute of Pain. Jmenování podmínilo úspěšné vykonání odborných zkoušek, které proběhly koncem srpna v Budapešti.

MUDr. Róbert Tirpák, FIPP,  je prvním lékařem v České republice, jemuž byla udělena certifikace FIPP. MUDr. Martin Griger, FIPP, následuje na Slovensku prvního držitele, jímž je od roku 2013 MUDr. Róbert Rapčan, MBA, FIPP, Medical Director EuroPainClinics. Prestižní certifikace našich lékařů deklaruje pracoviště EuroPainClinics jako špičková klinická zařízení s vysoce hodnocenou kvalitou poskytované léčby podle nejvyšších medicínských standardů. MUDr. Rapčan uvádí: „Program FIPP přispívá ke globálnímu rozvoji a standardizaci v oblasti intervenční léčby a jmenování FIPP je jednoznačným potvrzením vysokého profesního kreditu. Úspěch MUDr. Tirpáka a MUDr. Grigera dokazuje vysokou odbornost našich lékařských týmů, která řadí EuroPainClinics mezi algeziologická pracoviště evropské i světové úrovně.“

World Institute of Pain (WIP) zaštiťuje v celosvětovém měřítku komplexně oblast intervenční léčby bolesti. Vyvíjí aktivní činnost při předávání poznatků o intervenčních metodách a technikách, posilování vědomí odborné a široké veřejnosti o možnostech intervenční léčby, zaměřuje se na rozvoj doporučených postupů pro léčbu a zlepšování standardů péče o pacienty s bolestí.

Pro lékaře-specialisty na léčbu bolesti připravuje společně se zkušební komisí FIPP rozsáhlé vzdělávací programy se zaměřením na intervenční techniky. Lékaři, kteří splní všechna kritéria a úspěšně absolvují certifikační program FIPP završený vykonáním náročných psychometrických zkoušek před zkušební komisí FIPP,  získávají osvědčení, které je potvrzením jejich excelentních profesních dovedností a kompetencí v oblasti intervenční léčby bolesti. Certifikace FIPP lékaře opravňuje (spolu s národní licencí) k výkonu v oblasti intervenční léčby po celém světě. V současnosti je držiteli certifikace FIPP více než tisíc lékařů z šedesáti zemí světa.

Srdečně blahopřejeme ke skvělému úspěchu!

Profesní profily našich lékařů můžete zhlédnout zde:

RObo


MUDr. Róbert Tirpák, FIPP,
je atestovaný algeziolog, anesteziolog a intenzivista, specialista na léčbu chronické bolesti a certifikovaný instruktor kurzů První pomoci pro lékaře vedených pod European Resuscitation Council. Rozsáhlé klinické zkušenosti získal během několikaletého působení ve Velké Británii. V návaznosti na specializaci léčby bolesti se věnoval studiu tradiční čínské medicíny, kde získal certifikaci v oboru akupunktury. Zabývá se oborem manuální myoskeletální medicíny.


martin
MUDr. Martin Griger, FIPP
,
je atestovaný anesteziolog, intenzivista a specialista na léčbu bolesti v Irsku, Slovenské a České republice. Je odborníkem v intervenční léčbě bolesti prováděné pod rentgenologickou a ultrazvukovou kontrolou. Bohaté klinické zkušenosti v intervenční algeziologii nabyl během svého dlouholetého působení v Irsku.

 


Máte zájem o vstupní vyšetření na našich pracovištích? Využijte pohodlný systém E-konzultace!

Bolest zad zasahuje do všech stránek života – s návštěvou odborníka je proto dobré neváhat! Pokud je příčina bolesti dostatečně brzy a správně diagnostikována, včasné zahájení léčby znamená jednoznačně efektivnější a trvalejší výsledek. Umožňuje rychlejší zotavení při prvních vážnějších projevech a může vést k oddálení případného návratu potíží v pozdějším období. Odešlete vyplněný formulář E-konzultace a my vás budeme v co nejkratším čase telefonicky kontaktovat nazpět.

Bezplatná E-konzultace
Letní dovolené v EuroPainClinics a omezení provozu »