Návštěvu v EuroPainClinics pohlídá sms zpráva

V rámci zkvalitňování provozních služeb pro všestranný komfort našich pacientů jsme zřídili novou doplňkovou službu – informační SMS zprávu, která pacienta včas upozorní na nadcházející termín jeho návštěvy v EuroPainClinics. 

Zprávy jsou zasílány v dostatečném časovém předstihu 48 hodin před návštěvou. V případě, kdy se pacient na konzultaci nemůže dostavit a přeje si přeobjednání termínu, může obratem kontaktovat pracoviště na telefonní číslo uvedené v SMS zprávě.

Odeslání zpráv je evidováno v uzavřené databázi, kde jsou zaznamenány odeslané zprávy, které byly úspěšně doručeny, i ty, u nichž z technického či jiného hlediska nebylo možné doručení (např. nesprávně uvedené telefonické číslo nebo jiný technický problém na straně příjemce).

VSTUPNÍ DOTAZNÍK PŘED VYŠETŘENÍM

SMS zpráva zároveň zahrnuje informaci o tom, že do e-mailu pacienta byla zaslán krátký vstupní dotazník. Zdravotní dotazník je určen výhradně pro účely léčby pacienta a slouží k evidenci úspěšnosti léčby. Poskytnuté údaje jsou bezpečně uloženy v uzavřené databázi a jsou k dispozici pouze ošetřujícímu lékaři. V anonymním formátu jako číselné jednotkové hodnoty mohou být použity pro souhrnné statistiky EuroPainClinics. 

Rádi bychom požádali pacienty o jeho vyplnění a odeslání nazpět – jedná se o potřebné pro lékaře a odběr anamnézy. Jeho online odeslání předem znamená zároveň významnou úsporu času při vstupním vyšetření. Vyplněný dotazník prosím odešlete nejdříve 48 hodin (2 dny) před první návštěvou pracoviště. 

CO VZÍT S SEBOU NA VSTUPNÍ VYŠETŘENÍ 

K vstupnímu vyšetření vezměte s sebou následující podklady a zdravotnickou dokumentaci:

  • Snímky vyšetření MRI páteře (co nejaktuálnější), na CD nebo USB nosiči,
  • Zdravotní zprávu/zprávy, které máte k dispozici (od neurologa, neurochirurga, ortopeda, rehabilitačního lékaře apod.)
  • Kartičku pojištěnce

Výměnný lístek/žádanka od praktického nebo odborného lékaře (neurolog, ortoped, neurochirurg, rehabilitační lékař) není potřeba.

Při vstupním vyšetření vás lékař požádá o sdělení informace o dalších vašich případných zdravotních indikacích a stavech, zejména:

  • kardiologické obtíže včetně voperovaného kardiostimulátoru,
  • hypertenze/ hypotenze,
  • poruchy srážlivosti krve,
  • diabetes,
  • urologické potíže,
  • onkologické onemocnění,
  • těhotenství, apod.

Více o kontraindikacích k miniinvazivnímu a endoskopickému výkonu zjistíte zde

DŮLEŽITÉ: Před první návštěvou a vstupním vyšetřením na pracovišti EuroPainClinics sdělte, prosím, při telefonickém kontaktu sestře, zda užíváte léky na ředění krve. Pokud ano, je tyto léky nutné 2 až 7 dní před vstupním vyšetření vysadit. O přesném postupu vás poučí sestra.

Jak probíhá vstupní vyšetření

ZDRAVOTNICKOU DOKUMENTACI NEPOSÍLEJTE PŘES SOCIÁLNÍ SÍTĚ ANI E-MAILEM 

Zdravotnickou dokumentaci a soubory magnetické rezonance zasílejte prosím kompletní a jednorázově nahráním přímo do E-konzultacenikdy neposílejte zvlášť či dodatečně e-mailem či přes sociální síť Facebook – z důvodu ochrany osobních údajů (GDPR) není možné spárování těchto podkladů s uzavřenou databází E-konzultace.

Pokud budete e-mailovou zprávou lékařem požádáni o doložení zdravotnické dokumentace, je pro účel jejího odeslání nutné použít výhradně odkaz/tlačítko k odeslání dokumentace v této zprávě uvedený.


Máte zájem o vstupní vyšetření na našich pracovištích? Využijte pohodlný systém E-konzultace!

Bolest zad zasahuje do všech stránek života – s návštěvou odborníka je proto dobré neváhat! Pokud je příčina bolesti dostatečně brzy a správně diagnostikována, včasné zahájení léčby znamená jednoznačně efektivnější a trvalejší výsledek. Umožňuje rychlejší zotavení při prvních vážnějších projevech a může vést k oddálení případného návratu potíží v pozdějším období. Odešlete vyplněný formulář E-konzultace a my vás budeme v co nejkratším čase telefonicky kontaktovat nazpět.

Bezplatná E-konzultace