Odborný článek lékařů EuroPainClinics v Medical Science

49 | 2 min

Rozsáhlou publikační činnost specialistů EuroPainClinics nově doplnil odborný článek MUDr. Róberta Rapčana, FIPP, MBA, PhD., MUDr. Ladislava Kočana, PhD., FIPP, a kolektivu „Cryoablation of intercostal nerve after mini-thoracotomy procedures: Pilot prospective interventional clinical study“, který zveřejnil mezinárodní karentový časopis Medical Science.  

Miniinvazivní výkony jsou vzhledem k řadě klinických benefitů, jako je minimální operační trauma, snížená tvorba adhezí či menší operační jizva, stále více a častěji využívány také v kardiochirurgii. V této souvislosti je zásadním aspektem zvládnutí akutní pooperační bolesti u pacienta.

Autoři v článku představují výsledky pilotní studie (studie registrována v mezinárodní registrační databázi  Clinictrials.gov PRS, U.S. National Institutes od Health pod č. NCT03915301) realizované u pacientů, kteří podstoupili minimálně invazivní kardiochirurgický výkon minitorakotomie. Ve studii se zaměřili na sledování parametru snížení spotřeby analgetik a kontrolu bolesti v pooperačním období. Oba parametry byly porovnávány u dvou skupin pacientů, přičemž u jedné skupiny byl ještě před ukončením operace proveden výkon kryoablace neboli hluboké zmrazení interkostálního (mezižeberního) nervu. Pacienti po výkonu kryoablace vykazovali při sledování neměnný stav intenzity bolesti na VAS škále bez další aplikace analgetik, zatímco u pacientů v druhé skupině bylo pozorováno častější podávání analgetik a častější opakované aplikace regionálních bloků. Kryoablace interkostálního nervu se tak jeví jako inovativní metoda, která při zvládání akutní bolesti v pooperačním období může vykazovat velmi efektivní terapeutický účinek.  

Autorům blahopřejeme k dosaženým výsledkům klinického výzkumu i k odbornému publikování.