Zdravotní péče hrazená VoZP od 1.6. také v EuroPainClinics Brno

Vážení klienti, 

dovolujeme si informovat o rozšíření smluvní spolupráce s Vojenskou zdravotní pojišťovnou (201) pro pracoviště EuroPainClinics Brno, a to s platností od 1. června 2020.

Rozhodnutím Vojenské zdravotní pojišťovny, jehož si vážíme, je umožněna dostupnost specializované zdravotní péče dalším pacientům z Jihomoravského kraje, kteří hledají rychlé a efektivní řešení svých zdravotních obtíží spojených s bolestí zad. 

Plně hrazenou zdravotní péči mohou na pracovištích EuroPainClinics v Praze a Brně aktuálně využít pojištěnci všech hlavních zdravotních pojišťoven: VZP (111), VoZP (201), ZP MV (211), OZP (207), RBP (213) a na pracovišti v Praze dále ZP Škoda (209). Smluvní vztah není v současnosti navázán s pojišťovnou ČP ZP (205).

Během celého období epidemiologické situace plynule zabezpečujeme ambulantní péči a operační výkony. I nadále jsme kapacitně připraveni poskytnout zdravotní péči akutním i chronickým pacientům, kteří vzhledem k omezení provozu zdravotnických zařízení nemají v současnosti možnost léčby.

Děkujeme za Vaši přízeň a důvěru.

S úctou

MUDr. Miroslav Buriánek, MBA

Předseda představenstvaEPC Health Invest SE


Máte zájem o vstupní vyšetření na našich pracovištích? Využijte pohodlný systém E-konzultace!

Bolest zad zasahuje do všech stránek života – s návštěvou odborníka je proto dobré neváhat! Pokud je příčina bolesti dostatečně brzy a správně diagnostikována, včasné zahájení léčby znamená jednoznačně efektivnější a trvalejší výsledek. Umožňuje rychlejší zotavení při prvních vážnějších projevech a může vést k oddálení případného návratu potíží v pozdějším období. Odešlete vyplněný formulář E-konzultace a my vás budeme v co nejkratším čase telefonicky kontaktovat nazpět.

Bezplatná E-konzultace