Kryoablace – léčba bolesti s využitím efektu chladu

3373 | 3 min

Novinkou pracovišť EuroPainClinics je miniinvazivní výkon kryoablace jako inovativní metoda úlevy od bolesti. Jedná se o terapeutickou metodu, při které jsou působením nízké teploty dočasně přerušeny smyslové funkce v určitých strukturách periferního nervového systému, respektive těch součástí nervové tkáně, které přenášejí informace o bolesti. Po regeneraci nervu nastává plné obnovení nervových funkcí, a to často bez existence původních bolestivých syndromů. Nejčastěji se používá při léčbě bolesti dolní části zad, ale i v řadě dalších indikací.

Efekt chladu na bolest znal člověk již odedávna. První písemné záznamy o používání ledu a sněhu proti bolesti nám zanechal Hippokrates. Nízké teploty pro tlumení různých bolestí využívali již Egypťané ve starověku, proslulý lékař Avicenna dokonce využíval nízké teploty v předoperační a pooperační léčbě bolesti. Za napoleonských válek vypozorovali chirurgové, že napůl zmrznutí vojáci snáší bez větších problémů amputace končetin, a to prakticky bez anestezie. Využití tzv. kryoanalgezie postupem času nabíralo na kvalitě a vznikaly sofistikované formy zmrazování tkání za účelem ovlivnění bolesti. Dnešní přístroje umožňují kontrolované zmrazení nervových struktur s dlouhodobým efektem, ale zároveň i s kompletní regenerací nervů v určitých časových intervalech. 

Jak kryoablace funguje?

Miniinvazivní výkon kryoablace je specializovaná technika, která poskytuje pacientům dlouhotrvající efekt úlevy od bolesti ovlivněním dráhy bolesti na úrovni senzorických (smyslových) nervů aplikací nízké teploty (až -89°C). Mechanismus účinku je v principu velmi podobný účinku lokálních anestetik, ale efekt je mnohem delší. Děje se tak z důvodu jednak ovlivnění vodivosti nervových vláken a jednak porušením drobných cév, které vyživují nervovou tkáň. Zjednodušeně se dá říci, že proces zmrazení změní strukturu povrchových částí nervového vlákna, ale bez výrazného zásahu do vnitřní tkáňové struktury nervu. Znamená to, že porušení vnější nervové struktury nepoškozuje vnitřní nervové vlákna a buňky, které si zachovávají schopnost regenerace, a to v časovém období přibližně 6 měsíců od provedení výkonu kryoablace, čímž se zlepšuje kvalita života pacienta. Po regeneraci je možné, že dojde k obnovení senzorické funkce nervu bez přítomnosti původní bolesti. Dojde-li k návratu bolesti, výkon je možné opakovat. 

Výkon je vhodný pro pacienty zejména při těchto indikacích:

Výkon se provádí se ambulantně v lokální anestezii, pod kontrolou RTG nebo USG. Celková délka trvání zákroku je do 30 minut. Výhodou výkonu je jeho vysoká účinnosti při úlevě od bolesti. Nevzniká riziko sekundární bolesti, poškození cév či tvorby jizvové tkáně. Výkon je vhodný i pro pacienty s voperovanými stimulátory.