Proč záda stále bolí i po operaci páteře?

Možná se to týká právě vás. Jste po operaci, nebo i po několika operacích zad, a přesto se stále potýkáte s bolestí, která vás omezuje v běžném fungování a zhoršuje celkovou kvalitu vašeho života. Nepřichází úleva ani s novými léky či jinými formami terapie, ani odpověď na to, jak je možné, že záda stále bolí. Odhalit příčinu přitom nemusí být obtížné.   

Bolest zad po operaci, často i po opakovaných operacích může vzniknout v důsledku tzv. syndromu selhání operační léčby páteře, označovaném odborně jako FBSS (failed back surgery syndrome). Jedná se o případ, kdy klasická operace páteře byla provedena technicky i anatomicky správně, avšak bolest stále přetrvává, nebo dokonce vzniká nová. Podle statistik se tento problém projevuje až u 30 % operovaných pacientů.

Jaké symptomy jsou při FBSS typické?

Pacient pociťuje nejčastěji ostrou nebo bodavou bolest v oblasti bederní páteře, která se šíří do dolní končetiny. Charakteristická je bolest nad nebo pod operovanou oblastí, vyskytují se křeče v zádech. Bolest trvá většinou déle než 6 měsíců po operaci a znamená značný fyzický diskomfort, omezení rozsahu pohybu a mobility.

Zdroj bolesti: epidurální fibróza

Zdrojem bolesti může být tzv. epidurální fibróza neboli vazivová tkáň, která se po operaci vytváří v epidurálním (páteřním) prostoru. Po operaci zad ve spojitosti s FBSS může dojít ke zmnožení tohoto vaziva, které nabývá různé podoby – od souvislých sítí či plátů až po hutnou masu zaplňující epidurální prostor. Zmnožené vazivo následně dráždí míšní kořen nebo způsobuje zúžení epidurálního prostoru.

Epidurální fibróza se vytváří nejčastěji v přední části míšního kanálu

Řešení nabízí endoskopické ošetření epidurálního prostoru 

Účinný efekt úlevy od bolesti může přinést pokročilý endoskopický výkon, při kterém dochází k ošetření epidurálního prostoru za pomoci tzv. epiduroskopicky asistované adheziolýzy. Výhodou metody je to, že má jednak diagnostický a prakticky ihned léčebný potenciál. To znamená, že při výkonu je možné díky zavedení speciálního endoskopu celý prostor vizualizovat, určit přítomnost a závažnost fibrózy a následně ji ihned terapeuticky ošetřit. Cílem je mechanické odstranění fibrózy a ošetření dalších patologických procesů (záněty, srůsty, jiné abnormality), které mohou drážděním nebo útlakem míšních kořenů způsobovat bolest souvisejícího tzv. kořenového (radikulárního) syndromu. Výkon se provádí zejména u pacientů, jimž konzervativní terapie jako např. rehabilitace, fyzioterapie či farmakoterapie nepřináší úlevu, nebo již bolest nechtějí dále snášet.

Výkon se provádí přes přirozený otvor v kosti křížové – hiatus sacralis

Jak se výkon provádí


Do páteřního kanálu se přes přirozený otvor v kosti křížové, tzv. hiatus sacralis, zavádí speciální jehla, přes kterou se následně zavede speciální endoskopická minikamera a další pracovní nástroje. Pacient leží při výkonu na břiše a je v lehké anestezii. Výkon probíhá pod neustálou přesnou a bezpečnou kontrolou rentgenu s C-ramenem. Následně se tepelnou radiofrekvencí šetrně odstraňuje fibrózní tkáň (tzv. mechanická adheziolýza). Pokud je epidurální prostor zúžený, pro zpřehlednění a rozšíření prostoru se zavádí balonkovitý katetr. Doba výkonu se pohybuje v rozmezí od 20 do 60 minut a bez hospitalizace – pacient se po výkonu a zhruba dvou hodinách odpočinku může vrátit do svého domova.

Tepelnou radiofrekvencí se rozrušuje fibrózní tkáň

Během následujícího období rekonvalescence je pravidelně kontrolován zdravotní stav pacienta. Kontrola na pracovišti poté probíhá 5 až 6 týdnů po výkonu. Miniinvazivní a endoskopický výkon přináší, v porovnání s konvenční chirurgií, pacientovi celou řadu výhod, zejména nižší riziko poškození nervů, menší tvorbu epidurální fibrózy, nižší výskyt infekcí, menší chirurgický řez a chirurgické trauma. Výhodou je v neposlední řadě také rychlejší rekonvalescence a rychlejší návrat do aktivního života. 

Pokud se tato problematika může dotýkat i vás, informujte se, zda vám můžeme poskytnout léčebné řešení využitím bezplatné služby E-konzultace.

Zaujalo vás téma? Podívejte se na průběh celého výkonu v našem animačním videu!
Máte zájem o vstupní vyšetření na našich pracovištích? Využijte pohodlný systém E-konzultace!

Bolest zad zasahuje do všech stránek života – s návštěvou odborníka je proto dobré neváhat! Pokud je příčina bolesti dostatečně brzy a správně diagnostikována, včasné zahájení léčby znamená jednoznačně efektivnější a trvalejší výsledek. Umožňuje rychlejší zotavení při prvních vážnějších projevech a může vést k oddálení případného návratu potíží v pozdějším období. Odešlete vyplněný formulář E-konzultace a my vás budeme v co nejkratším čase telefonicky kontaktovat nazpět.

Bezplatná E-konzultace