Ptáme se odborníka: anestezie při miniinvazivních a endoskopických výkonech

Poměrně častý dotaz pacientů zní, jak je tomu s anestezií při miniinvazivních a endoskopických výkonech. O vyjádření k této problematice jsme požádali MUDr. Juraja Mláku, FIPP, EDRA, vedoucího lékaře EuroPainClinics Košice.

MUDr. Juraj Mláka, FIPP, EDRA

Proč panují obavy z anestezie, čeho se lidé nejvíce bojí?

Obecně lidé vnímají anestezii hlavně v kontextu celkové anestezie – čili farmakologicky řízeného bezvědomí. Obávají se, že se probudí během výkonu nebo naopak, že se už neprobudí nikdy. Anestezie se dá dnes přirovnat k leteckému průmyslu. Při milionech výkonů ročně na celém světě jde o propracované, vysoce bezpečné postupy. Vážné komplikace jsou extrémně vzácné.

Co vlastně znamená regionální anestezie?

Je to způsob, jak umrtvit určitou oblast těla, a to doslova od hlavy až po paty. Od článku prstu až po celé břicho, hrudník a podobně. Ke konkrétním nervům nebo jejich svazkům se podává lokální anestetikum. To umožňuje provádět chirurgické výkony s menší spotřebou léků od bolesti, ale hlavně zabezpečuje komfortní pooperační tlumení bolesti. Tyto techniky se rovněž dají použít při léčbě a diagnostice některých chronických bolestivých stavů.

Jak je to s anestezií při miniinvazivních a endoskopických výkonech?

Například při epiduroskopii se provádí pouze lokálně znecitlivění místa vstupu do sakrálního kanálu. Pacientovi jsou podány léky na odbourání stresu, přičemž během celého výkonu společně komunikujeme. Při endoskopickém ošetření ploténky se kombinuje lokální znecitlivění s krátkými úseky celkové anestezie, protože některé části operace mohou být bolestivé. I při tomto výkonu však s pacientem preferujeme částečnou komunikaci, což zvyšuje bezpečnost výkonu.

Kdy se při těchto výkonech přistupuje k celkové anestezii?

Celková anestezie se zásadně nepoužívá při výkonu v epidurálním prostoru resp. epiduroskopii, kvůli povaze tohoto výkonu je to nežádoucí. Při bolestivějších fázích endoskopického odstranění ploténky anesteziolog zvolí celkovou anestezii dle potřeby pacienta.

Může si například pacient sám říci, jakou chce anestezii, nebo o tom zásadně rozhoduje lékař?

V případě našich výkonů má poslední slovo lékař. Při chirurgických výkonech obecně funguje anesteziolog jako „krejčí“, který po diskusi s pacientem „ušije“ anestezii na míru. Vstupuje do toho velké množství faktorů. Preference pacienta se samozřejmě zohledňují v co nejvyšší možné míře.

Co čeká člověka po probuzení „z narkózy“, jaké jsou nejčastější reakce, pocity?

Během našich výkonů se používá krátkodobá intravenózní anestezie, po níž pacienta obecně čeká jen krátké období dezorientace, převažují spíše pozitivní pocity. Nežádoucí účinky jako třes, nevolnost a zvracení se vyskytují přímo úměrně k délce a závažnosti chirurgického výkonu. Naše výkony do této kategorie nespadají.


Máte zájem o vstupní vyšetření na našich pracovištích? Využijte pohodlný systém E-konzultace!

Bolest zad zasahuje do všech stránek života – s návštěvou odborníka je proto dobré neváhat! Pokud je příčina bolesti dostatečně brzy a správně diagnostikována, včasné zahájení léčby znamená jednoznačně efektivnější a trvalejší výsledek. Umožňuje rychlejší zotavení při prvních vážnějších projevech a může vést k oddálení případného návratu potíží v pozdějším období. Odešlete vyplněný formulář E-konzultace a my vás budeme v co nejkratším čase telefonicky kontaktovat nazpět.

Bezplatná E-konzultace