EuroPainClinics slaví 5 let od zahájení perkutánních endoskopických výkonů

Zahájení perkutánních endoskopických výkonů na páteři před pěti lety si v letošním roce jako významný mezník svojí působnosti připomíná síť nezávislých klinických pracovišť EuroPainClinics.

Vznik specializovaných pracovišť miniinvazivní a endoskopické léčby EuroPainClinics je od prvopočátku spojen s ústřední myšlenkou zakladatelů MUDr. Miroslava Buriánka, MBA, a MUDr. Róberta Rapčana PhD., MBA, FIPP, kteří jako první přinesli a postupně integrovali do podmínek slovenského a českého zdravotnictví originální léčbu světových parametrů. Jejich hlavní vizi – umožnit pacientům s bolestí zad dostupnost inovativní a vysoce efektivní léčby zad s použitím unikátních miniinvazivních a endoskopických výkonů – se daří úspěšně naplňovat a nadále dynamicky rozvíjet. V rámci operačního programu provedli specialisté EuroPainClinics jen v České republice a na Slovensku za uplynulé pětileté období více než 2 000 endoskopických výkonů na páteři.

V současné době provozují svou činnost klinická pracoviště EuroPainClinics v České a Slovenské republice, Švédsku a spolupracující klinická pracoviště v Anglii, Polsku a Chorvatsku.
Implementací inovativních metod a technik znalostní platformy EuroPainClinics do klinické praxe je dnes umožněno poskytování vysoce specializované zdravotní péče několika tisícům pacientů ročně. Pacientům je poskytována řízená a strukturovaná zdravotní péče dle závazných klinických standardů, vycházejících z poznatků EBM (evidence-based medicine) a mezinárodních standardů SIS (Spine Intervention Society).
Pracoviště EuroPainClinics v České a Slovenské republice jsou jedinými klinickými zařízeními, kde působí experti s certifikací FIPP (Fellow of Interventional Pain Practice) udělovanou světovou organizací World Institut of Pain pro výkon intervenčních miniinvazivních a endoskopických technik.

Léčba bolesti zad a další segmenty léčby

Klinická pracoviště EuroPainClinics se specializují na léčbu radikulárního syndromu nejčastěji ve spojitosti s herniacemi plotének a syndromem selhání operační léčby (FBSS, failed back surgery syndrom) u pacientů s bolestí zad a dolní končetiny. Při perkutánních endoskopických výkonech jsou využívány transforaminální, translaminární a interlaminární přístupy, prováděny jsou jednoetážové i víceetážové endoskopické výkony. Raritní endoskopický výkon při odstranění výhřezů plotének na třech úrovních bederních obratlů byl v letošním roce uskutečněn na Slovensku, a to v mimořádném čase 70 minut.


V souladu se záměrem přinášet stále nové inovace v technologiích a operačních přístupech je aktuálně na slovenských pracovištích EuroPainClinics zaváděn miniinvazivní výkon kryoablace – specializovaná technika, která přináší dlouhodobý efekt úlevy od bolesti na principu ovlivnění dráhy bolesti na úrovni senzorických nervů využitím účinku chladu. 

Pracoviště se mimo léčby bolesti zad věnují dále segmentu léčby velkých kloubů a dalším komplikovaným bolestivým syndromům, např. při bolesti hlavy (cluster headache, trigeminální neurologie nebo cervikogenní bolest hlavy způsobená poškozením krční páteře) či velmi specifické léčbě pánevní bolesti. V oblasti komplikované onkologické bolesti jako jediné pracoviště na Slovensku vykonává EuroPainClinics intratekální neurolýzy na úrovni krční páteře při metastázách v brachiálním plexu. Pracoviště EuroPainClinics působí zároveň jako diagnostická centra k indikaci neurostimulátoru SCS (Spinal Cord Stimulation) a při jeho zavedení spolupracují s českými a slovenskými fakultními nemocnicemi. 


Máte zájem o vstupní vyšetření na našich pracovištích? Využijte pohodlný systém E-konzultace!

Bolest zad zasahuje do všech stránek života – s návštěvou odborníka je proto dobré neváhat! Pokud je příčina bolesti dostatečně brzy a správně diagnostikována, včasné zahájení léčby znamená jednoznačně efektivnější a trvalejší výsledek. Umožňuje rychlejší zotavení při prvních vážnějších projevech a může vést k oddálení případného návratu potíží v pozdějším období. Odešlete vyplněný formulář E-konzultace a my vás budeme v co nejkratším čase telefonicky kontaktovat nazpět.

Bezplatná E-konzultace