Studie EuroPainClinics o epiduroskopii byla představena na sympoziu SOPATE 2017 v Londýně

Další významné ocenění pro klinický výzkum EuroPainClinics!

SOPATEKlinická studie EuroPainClinics Study II, která zkoumá přínosy metody epiduroskopie, byla přijata akademickou obcí prestižního mezinárodního sympozia o klinických studiích v léčbě bolesti „SOPATE 2017 The Symposium on Clinical Pain Trials in Europe“ k prezentaci. Studie byla představena formou prezentačního posteru „Effect of Drugs Administration in to the Epidural Space During Epiduroscopy“. Odborné události, která proběhla ve dnech 25. až 26. října v Londýně, se zúčastnili představitelé managementu EuroPainClinics MUDr. Róbert Rapčan, MBA, FIPP, Medical Director EuroPainClinics, a MUDr. Miroslav Buriánek, MBA, předseda představenstva EPC Health Invest SE, a vedoucí klinického výzkumu MUDr. Ladislav Kočan, PhD., Clinical Research Manager EuroPainClinics.

Sympozium SOPATE LONDON 2017 pořádala Evropská federace léčby bolesti (EFIC, The European Pain Federation), multidisciplinární organizace výzkumu a medicíny v oblasti léčby bolesti, která sdružuje 37 národních sekcí schválených Mezinárodní organizací pro studium léčby bolesti IASP (International Association for the Study of Pain). Sympozium nabídlo přítomným výzkumníkům, lékařům a dalším odborníkům nejen nové poznatky a přístupy k léčbě bolesti vycházející z výsledků klinických výzkumů a studií, ale i reálné možnosti pro zlepšování a další efektivní vývoj studií.

Poster plná verze zde: SOPATE 2017

poster London

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sdílet tento článek přátelům

Máte zájem o vstupní vyšetření na našich pracovištích? Využijte pohodlný systém E-konzultace!

Bolest zad zasahuje do všech stránek života – s návštěvou odborníka je proto dobré neváhat! Pokud je příčina bolesti dostatečně brzy a správně diagnostikována, včasné zahájení léčby znamená jednoznačně efektivnější a trvalejší výsledek. Umožňuje rychlejší zotavení při prvních vážnějších projevech a může vést k oddálení případného návratu potíží v pozdějším období. Odešlete vyplněný formulář E-konzultace a my vás budeme v co nejkratším čase telefonicky kontaktovat nazpět.

Bezplatná E-konzultace