Endoskopická rizotomie

Endoskopická rizotomie (endoskopická denervace facetových kloubů) je výkon určený pro pacienty trpící chronickou bolestí bederní páteře způsobené zánětem nebo osteoartritidou. Představujeme inovativní řešení facetového syndromu pomocí endoskopické techniky.

1_Rizotomy

Znalosti v oblasti problematiky facetových kloubů jsou naprosto nezbytné pro každého, kdo se věnuje diagnostice bolestí zad na komplexní úrovni. Pro vyloučení, resp. potvrzení facetového kloubu jako původce bolesti standardně využíváme precizní blokády mediálních ramének míšních nervů pod RTG navigací. Podle doporučených postupů společnosti Spine Intervention Society (SIS) je pro potvrzení diagnózy facetového syndromu potřebná série dvou pozitivních testovacích blokád, aby se snížilo riziko falešně pozitivní nebo falešně negativní odezvy na testování. V případě pozitivního výsledku testování pacientovi doporučujeme radiofrekvenční denervaci facetových kloubů, která se provádí speciální elektrodou umístěnou v těsné blízkosti nervu, kdy tento nerv tepelně koagulujeme.

Konvenční technika, která se používá ve světě desítky let, má určitá omezení, která snižují efektivitu léčby. RTG navigace neumožňuje zkontrolovat, zda byla elektroda skutečně umístěna v blízkosti nervu a rovněž není možné vizualizovat samotné přerušení nervu.

Protože se na našem pracovišti intenzivně věnujeme endoskopickým technikám v páteřním kanálu, rozhodli jsme se u části pacientů využívat naše endoskopické vybavení i na přerušení nervů inervujících facetové klouby. Endoskopická technika nám umožňuje přímo vizualizovat nervovou strukturu a i přerušení nervu provádíme  pod přímou vizuální kontrolou.

Využití možnosti endoskopické techniky při inervaci facet podle našeho názoru zvyšuje efektivitu této léčebné metody, což se budeme snažit dokázat analýzou klinických dat našich pacientů, které pečlivě shromažďujeme podle protokolu studie schválené etickou komisí. Jsme si vědomi, že je metoda finančně dost náročná a taktéž vyžaduje operatéra s rutinní schopností provádět endoskopické operační výkony v páteřních strukturách.

Text, foto, video: ©EuroPainClinics

2_Rizotomy

4_Rizotomy

5_Rizotomy

7_Rizotomy


Máte zájem o vstupní vyšetření na našich pracovištích? Využijte pohodlný systém E-konzultace!

Bolest zad zasahuje do všech stránek života – s návštěvou odborníka je proto dobré neváhat! Pokud je příčina bolesti dostatečně brzy a správně diagnostikována, včasné zahájení léčby znamená jednoznačně efektivnější a trvalejší výsledek. Umožňuje rychlejší zotavení při prvních vážnějších projevech a může vést k oddálení případného návratu potíží v pozdějším období. Odešlete vyplněný formulář E-konzultace a my vás budeme v co nejkratším čase telefonicky kontaktovat nazpět.

Bezplatná E-konzultace